Strona główna 

ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

Informacje

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ

ZB SŁUŻĄ WYMIANIE INFORMACJI I POGLĄDÓW MIĘDZY "FIRMAMI" SZEROKO POJĘTEJ EKOLOGII. BEZ ŻADNYCH FORMALNYCH ZALEŻNOŚCI, BEZ AMBICJI DO TWORZENIA WOKÓŁ SIEBIE "CENTRUM" INTEGROWANIA I UNIFIKOWANIA RUCHU EKOLOGICZNEGO. PROSIMY WIĘC O NADSYŁANIE ZAPOWIEDZI PLANOWANYCH "IMPREZ" ORAZ OPISÓW TYCH KTÓRE SIĘ ODBYŁY. CZEKAMY NA INFORMACJE I TEKSTY (O LOKALNYCH PROBLEMACH, "FILOZOFICZNE" I INNE) MILE WIDZIANE BĘDĄ WERSJE ANGLOJĘZYCZNE (WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ KOLEJNE GREEN BRIGADES) PRZESYŁAJCIE TAKŻE WŁASNE WYDAWNICTWA, ULOTKI, PLAKATY, GRAFIKI, ZDJĘCIA, ORAZ WYCINKI Z PRASY, ZWŁASZCZA LOKALNEJ.

PROSIMY O POMOC W KOLPORTAŻU ZB

ZAMAWIAJCIE "ZIELONE BRYGADY" DOKONUJĄC WPŁAT NA NASZE KONTO Z ZAZNACZENIEM NA ŚRODKOWYM ODCINKU ILU EGZ. I KTÓRYCH NUMERÓW WPŁATA DOTYCZY - KONIECZNIE PRZYSYŁAJCIE KOPIĘ POTWIERDZENIA WPŁAT. PAMIĘTAJCIE WSZYSTKIE TEKSTY ODZWIERCIEDLAJĄ NASZE POGLĄDY.

REDAKCJA

cena 700 zł


ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

Początek strony