Strona główna 

ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

NIE TYLKO CHICO MENDES
ZAMACH NA OBROŃCÓW PRZYRODY

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, reprezentująca w Polsce również ruch "Earth First!" otrzymała list od sekretarza generalnego Światowej Organizacji Pracowników Przemysłowych (IWW) Jeffa Ditza. W liście tym, z dnia 5 czerwca br. czytamy m.in.: "24 maja tego roku, w zamachu bombowym zostało ciężko rannych dwoje pracowników IWW Judi Bari i Darryl Cherrney. Wypadek ten miał miejsce podczas objazdu rejonu zatoki San Francisco. Działacze ci byli zajęci organizowaniem poparcia trwających już od pewnego czasu wysiłków obrońców środowiska, zmierzających do powstrzymania zrębów zupełnych prowadzonych we wspaniałych lasach sekwojowych Północnej Kaliforni". Od pewnego czasu członkowie IWW zatrudnieni w służbach leśnych i przemyśle drzewnym podjęli współpracę z obrońcami środowiska - znaną z akcji bezpośrednich grupą Earth First! (Najpierw Ziemia!). Związkowcy ci zdali sobie sprawę z faktu, że rabunkowa gospodarka leśna przynosi zyski na krótką metę, godząc ostatecznie w interes społeczny. Judi i Darryl od kilku już lat pracują nad zbliżeniem postaw związkowców o obrońców środowiska. Ich wysiłki zostały uwieńczone sukcesami, a to z kolei wywołało wielki niepokój w świecie biznesu drewnem. Współpraca ekologów ze związkowcami może naprawdę uratować przyrodę, ale także poważnie zagraża spadkiem zysków przedsiębiorstw związanych z drewnem. Tu żarty się skończyły. Poprzedniego lata na samochód wiozący Bari i Cherney, a także działacza Earth First! i czworo ich dzieci wpadł rozpędzony samochód do przewozu drewna - tylko cudem uniknęli śmierci. W następnych miesiącach Judi Bari otrzymała dziesiątki anonimowych pogróżek straszących ją śmiercią. Po ostatnim zamachu przebywa nadal w szpitalu w Oakland Highlands z poważnymi urazami wewnętrznymi, pękniętą miednicą, obrażeniami nóg i twarzy. Jej i Darrylowi Cherney, który opuścił już szpital (złamana ręka, uszkodzenie prawego oka) grozi teraz postępowanie sądowe w związku z podejrzeniem przewożenia materiałów wybuchowych! Ponieważ wygląda to na jawny spisek inspirowany przez biznes związany z przemysłem drzewnym. IWW apeluje do robotników i obrońców środowiska na całym świecie o solidarność i pisanie listów z żądaniami przeprowadzenia sprawiedliwego i sumiennego dochodzenia w sprawie zamachu, na adresy: Alemeda County District Attorney (1225 Fallon, Oakland. CA 94612 USA) i Oakland Office of the Federal Bureau of Invedtigation (1 Kaiser Plaza. Oakland CA 94612). O kopię tych listów prosi Industrial Workers of the World (3435 N. Sheffield 202. Chcago IL. 60657 USA). Na koniec filie IWW na całym świecie wzywają do międzynarodowych demonstracji poparcia dla Darryl i Judi, oraz do wspierania wszędzie wysiłków mających na celu ratowanie lasów sekwojowych i innych lasów wspólnej Ziemi, a także do łączenia wysiłków związkowców z działaczami na rzecz ratowania ginącej przyrody. Jak stwierdza delegat IWW A. M. Stenberg: "Pracownicy leśni i tartaczni będą takimi samymi ofiarami gwałtu na lasach, jak ginący dziś w ich obronie działacze ekologiczni".

A. Janusz Korbel
ZB nr 7(13)/90, lipiec '90

Początek strony