Strona główna   Spis treści   Petycja 2 

ZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99
PETYCJE

APEL O OBJĘCIE OCHRONĄ GATUNKOWĄ BORSUKA, KUNY LEŚNEJ, KUNY DOMOWEJ I TCHÓRZA ZWYCZAJNEGO

My, niżej podpisani, zwracamy się do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o objęcie ochroną gatunkową borsuka (Meles meles), kuny leśnej (Martes martes), kuny domowej (Martes foina) i tchórza zwyczajnego (Mustela putorius).

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
49.   
50.   

Działania na rzecz ochrony drapieżników prowadzi: Stowarzyszenie dla Natury "WILK" Górska 69, 43-376 Godziszka tel./fax 0-33/817-60-90 e-mail: sabina@wolf.most.org.pl - pod tym adresem prosimy kierować petycję.


ZB nr 7(133)/99, 16-30.6.99

Początek strony