Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 7(152)/2000, czerwiec 2000

STOP DLA POBORU!

W nowoczesnym państwie prawa nie może być miejsca na NIEWOLNICTWO, jakim jest PRZYMUSOWA służba wojskowa w Polsce - zasadnicza i zastępcza! Każdy człowiek powinien mieć zagwarantowane prawo do indywidualnego wyboru własnego zajęcia. BEZ NIEWOLNICTWA W NOWE TYSIĄCLECIE!!!

ŻĄDAM ZNIESIENIA PRZYMUSOWEGO POBORU DO WOJSKA!

Lp. Imię i nazwisko Adres Nr dowodu Podpis
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

PACYFISTYCZNA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ - KAMPANIA "STOP DLA POBORU!"

www.pkudg.z.pl

Prosimy powielać i po wypełnieniu przysyłać na adres:

PKU - Obsługa Medialna
Adaś Rygioł
skr. 66
41-400 MysłowIce

Powyższa petycja w formacie Word-a - petycja.doc.


PETYCJA - ZB nr 7(152)/2000, czerwiec 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]