Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

Z INTERNETU - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000

Poniższy blok materiałów pochodzi z ekologicznych list dyskusyjnych oraz interwencji, jakie są przysyłane bezpośrednio do ZB (nie zawsze celem druku). Nie jest wykluczone, że ze względu na koszta ZB będą się ukazywać wyłącznie w Internecie lub wersja papierowa będzie tylko wyborem tekstów, które najbardziej przyciągnęły uwagę internautów (co o tym sądzicie?). Chcę niniejszym zwrócić uwagę czytelników nieposiadających Internetu jak wiele tracą już teraz...

Andrzej Żwawa

NIETOPERZOM NA POMOC

Cztery organizacje społeczne zajmujące się ochroną nietoperzy utworzyły "Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy". Działa ono na zasadzie umowy cywilnoprawnej i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób.

Cele Porozumienia są bardzo konkretne:

Tworząc Porozumienie przyjęliśmy założenie, że wspólne prowadzenie dużych przedsięwzięć znacznie zwiększy skuteczność działań, ułatwiając skupienie się na najważniejszych zagadnieniach i obiektach. Powinno też ułatwić zdobywanie i efektywne wykorzystywanie środków oraz umożliwić realizowanie projektów ogólnopolskich.

Porozumienie jest skierowane do miłośnikw nietoperzy i zajmujących się nimi instytucji. Mamy nadzieję, że przystąpią do niego wszyscy zainteresowani ochroną tej grupy zwierząt. Gorąco zapraszamy!

Więcej informacji o Porozumieniu - w tym również odsyłacze do Umowy oraz Regulaminu, można znaleźć pod internetowym adresem:

www.salamandra.org.pl/news/news03.html

Wkrótce powstanie specjalna strona Porozumienia, która będzie na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana!

dr Andrzej KepelPolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax 0-61/8432160
andrzej@salamandra.org.pl
biuro@salamandra.org.pl
http://www.salamandra.org.pl

OSIEDLE W PARKU NARODOWYM

Kościół Św. Rocha w Lipkowie znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Plebania kościoła to zabytkowy dworek, należący kiedyś do teściów Henryka Sienkiewicza. Tu powstawał "Pan Wołodyjowski". Poprzedni użytkownik i opiekun dworku, ksiądz Wacław Kurowski założył w budynku izbę pamięci poświęconą pisarzowi i pieczołowicie wyposażył salon w pamiątki i meble z epoki. Prowadził również kronikę wydarzeń i gromadził wycinki prasowe dotyczące realizacji filmów. Dworek jest malowniczo usytuowany nad rzeczką Struga Lipkowska. Był nawet pomysł renaturalizacji stawów rozlokowanych wzdłuż rzeczki.

Dzisiaj dworek otacza krajobraz księżycowy, starodrzew został przerzedzony, Izba Pamiątkowa już nie istnieje, została całkowicie zdewastowana przez następców ks. Kurowskiego. Angielska firma Lincoln w trójstronnym porozumieniu: Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak, obecny proboszcz parafii Lipków oraz Gmina Stare Babice wymyślili, że powstanie tutaj osiedle pod nazwą "Kampinos"! Łęgowe drzewa stanowiące parkowe otoczenie dworu wycięto w pień! Przed dewastacją gniazdowały tutaj liczne gatunki ptactwa wodnego. Teren ten, w tym rzeczkę, zasypano piaskiem z wykopów pod budowę osiedla podobno ekologicznego! Ptaki utraciły swoją naturalną ostoję. Inwestor planuje wybudowanie aż 120 domów na gruntach, które stanowiły szlak wędrówek zwierząt puszczańskich! W ten sposób zamknie się im możliwość przemieszczania się z Lasku Bemowskiego do Parku Narodowego i odwrotnie. Ciekawe, który z uczonych i za jakie pieniądze sporządził wymaganą prawem ocenę oddziaływania na środowisko tej inwestycji?! Jeśli chodzi o Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Jerzego Misiaka, to nieoficjalnie wiadomo, że dokonał już wyboru swojego domu na osiedlu "Kampinos"! W tej sytuacji rodzi się pytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, czy należycie dopilnował ochrony zespołu pałacowo - wiejskiego i zabytkowych drzew na plebanii Lipków?!

prezes Anna Gurdzińska
Klub Ekologiczny Izabelin
tel. 0-22/722-66-09

Wszyscy, którzy chcieliby podpisać się pod działaniami na rzecz powstrzymania tej dewastacji proszeni są o pilne nadanie faksu z nazwą swojej organizacji do red. Bohdana Szymańskiego z "Superexpressu":

fax 0-22/515-91-60

Podpisy oraz obszerny opis sprawy ukaże się w prasie.

Kinga Orlikowska
indianiec@yahoo.com

UWAGA - ZMIANA ADRESU

Federacja Zielonych - Grupa Krakowska prosi, by począwszy od 1.8.2000 wszelką korespondencję (oprócz paczek) adresować na nowy, następujący adres:

Federacja Zielonych - Grupa Krakowska
skr. 691, 30-960 Kraków 1

STOP DRODZE NA WYSOKI KAMIEŃ

W okolicach Szklarskiej Poręby, w Górach Izerskich, pomiędzy kopalnią kwarcu a "Wysokim Kamieniem" dochodzi do kolejnej dewastacji przyrody. W miejscu bardzo ładnej górskiej ścieżki ma powstać droga na szerokość samochodu. Niszczona jest naturalna (w tym chroniona) roślinność górska, powietrze zanieczyszczają spaliny spod spychaczy i wywrotek. Dodatkowo na szczycie Wysokiego Kamienia ma stanąć krzyż.

Prace budowlane prowadzone są z inicjatywy Nadleśnictwa Szklarska Poręba, księży z parafii św. Maksymiliana Kolbego z Białej Doliny i z parafii Bożego Ciała. Po Szklarskiej krąży pogłoska, że sprawą zainteresowani są także potencjalni inwestorzy wyciągu na Wysoki Kamień.

Apelujemy o podjęcie działań przeciwko tej dewastacji naturalnego krajobrazu:

utrudnianie w prowadzeniu wszelkich prac na miejscu eko-dewastacji. Ludzie! Dlaczego nie protestujecie?

qiucyk@poczta.onet.pl

KRZYŻ NA GÓRZE CHEŁMIEC

Ostatnio kościół rzymskokatolicki w Wałbrzychu wpadł na pomysł, aby na górze Chełmiec koło Wałbrzycha postawić krzyż o wymiarach 45 m wys. i 22 m szerokości. Wszystko może byłoby w porządku, gdyby nie to, że dojazd na górę z takimi elementami konstrukcji, wylewanie ogromnych ilości betonu pod to "dzieło" zniszczy znaczną cześć tamtejszej przyrody!

Apeluje o to m.in. G.R.A. Eko-Front, która 5.7.2000 zorganizowała w centrum miasta demonstrację połączoną ze zbieraniem podpisów przeciwko. To nie jedyny powód mojego wzywania o pomoc, drugim jest naruszenie przekonań religijnych znacznej części mieszkańców Wałbrzycha i naszego powiatu, dochodzi również ogromny koszt przedsięwzięcia - 200 tys. złotych, które można byłoby spożytkować na inne cele niż stawianie bezużytecznych pomników "wiary". Starosta powiatu wałbrzyskiego prawdopodobnie już podjął decyzję zezwalającą na "ukrzyżowanie" Chełmca, choć walka się jeszcze nie skończyła.

Proszę zatem o wysyłanie krytycznych uwag dotyczących tej budowy pod adres:

Starostwo Powiatowe
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 0-74/84-24-350, fax 0-74/84-24-517
e-mail: promocja@powiat.walbrzych.pl

Szymon Głogowski
gkt@free.hm.pl

GRILLOWISKO W DOLINIE KOBYLAŃSKIEJ

Było Jurajskie Natarcie w Podlesicach i totalny spęd ludzi najpierw do rezerwatu przyrody "Góra Zborów". Teraz przeżyliśmy grillowisko pod sztandarami Telekomunikacji Polskiej SA w dolinie Kobylańskiej! Na skałach rozpięto reklamy! Ludzie krążyli nie tylko po dolinie ale i po jej zboczach. Czy organizatorzy nie wiedzieli, że na zboczach tej doliny jest największe skupisko chronionej prawem brzozy ojcowskiej? Kto zezwala na podobne masówki na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych? Czy skontaktuje się ze mną ktoś z Zielonych (najlepiej z Krakowa) celem ustalenia strategii przeciwdziałania takim aktom wandalizmu?

Alferek
jura@interlink.pl

W OBRONIE DOLINY ROSPUDY

Na zakończenie obozu "Strażników miejsc przyrodniczo cennych" stowarzyszenia "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", poświęconego ochronie Doliny Rospudy, w siedzibie stowarzyszenia Oś w Augustowie odbyła się konferencja prasowa. Swoje stanowisko wyrazili przedstawiciele kilku organizacji ekologicznych z kraju a także z zagranicy, wypowiadali się lokalni mieszkańcy, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Szczebra, znany fotografik i leśniczy Włodzimierz Łapiński, lokalny działacz społeczny i inni.

Zebrani zgodzili się, że dolina rzeki Rospudy ma wartość ponadregionalną i należy wywrzeć wszelkie możliwe naciski na władze, by został tam szybko utworzony rezerwat przyrody, zaprojektowany już przed około 20 laty. Odcinek rzeki od Świętego Miejsca po jezioro Rospuda nie może być przecięty żadną nową drogą czy innymi inwestycjami nie służącymi ochronie przyrody, lecz powinien być chroniony.

Poinformowano również o listach protestacyjnych mieszkańców wsi Mazurki i Raczek, o wielkim zainteresowaniu losami Rospudy ze strony krajowych i międzynarodowych organizacji ekologicznych i gotowości do podjęcia zdecydowanych akcji protestacyjnych, gdyby tej dolinie miała grozić budowa drogi ekspresowej.

W obronie Doliny Rospudy skupiają się coraz liczniej środowiska opiniotwórcze, w tym ludzie kultury i sztuki (m.in. prof. Andrzej Stumiłło, niezależny reżyser filmów przyrodniczych Marcin Krzyżański i inni).

Za arogancki uznano projekt uchwały Rady Gminy z Augustowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której bezcenne przyrodniczo tereny przeznacza się pod budowę trasy szybkiego ruchu, pisząc, że będzie ona przebiegała przez przyszły rezerwat przyrody. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że władza lokalna nie może traktować bezcennych obszarów przyrodniczych jako poletka dla własnych decyzji nie uwzględniających większego dobra społecznego i uwag organizacji i stowarzyszeń ekologicznych.

Janusz Korbel ("Pracownia na rzecz Wszystkich Istot")
w imieniu Koalicji na rzecz ratowania Doliny Rospudy
Augustów, 7.7.2000 r.

Dodatkowe informacje:

tel. 0-603/28 17 78
0-33/81 83 153
0-87/567 61 63 ;
e-mail: janusz@pnrwi.most.org.pl
rnrz@most.org.pl
elizeee@polbox.com
http://www.rospuda.topnet.pl

Pozdrawiam

Elizeusz

OŚRODEK INFORMACJI O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NFOŚiGW

Ośrodek Informacji o Edukacji Ekologicznej (OIEE) został powołany przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu podnoszenia efektywności inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji zasad ekorozwoju i wdrażania Agendy 21 oraz współuczestniczenia w realizacji zadań wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Celem OIEE jest prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie edukacji ekologicznej.

Służymy wszystkim tym, których działalność ma związek z edukacją ekologiczną:

Zakres naszej informacji:

Nasze usługi:

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie się do nas celem wypełnienia specjalnego kwestionariusza.

W planach mamy także:

Zapraszamy!

Kontakt z nami:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ośrodek Informacyjny o Edukacji Ekologicznej
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 0-22/853 37 50
tel./fax: 0-22/853-61-95
e-mail: oiee@nfosigw.gov.plZ INTERNETU - ZB nr 8(153)/2000, lipiec 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]