Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 9(154)/2000, sierpień 2000

KONCERTY NA RZECZ ZB

Na koncercie - beneficie na rzecz ZB 20.10.2000 w Warszawie zagrają m.in.:

Miejsce - nadstawiajcie uszu!

Podczas koncertu każdy uczestnikotrzymałby w cenie biletu (10 zł?) 1 egz. ZB z kuponem na prenumeratę. Pierwsze 50 osób otrzymałoby także najnowszą książkę z serii BZB: Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest Ziemia. Wykłady z ekofilozofii.

W dalszym planie - ok. 2 tyg. później - drugi koncert dla ZB, tym razem folk - m.in. ETNOOS, Kapela ze Wsi Warszawa

Info:

Piszpunt
piszpunt@go2.pl
tel. 0-608/510-004

TARGI KOLEJNICTWA

Na 3 dniu Targów Kolejnictwa w Bydgoszczy (6.10.) odbędzie się II sympozjum Kolej na Kolej.

Kontakt na mnie:

piszpunt@go2.pl
tel. 0-608/510-004

Piszpunt

KRAKOWSKI KLUB WEGETARIAN
"ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM"

zaprasza na spotkania, które odbywają się:

Bliższe informacje:

tel. 0-12/422-22-20

Renata Fiałkowska
ZAPOWIEDZI - ZB nr 9(154)/2000, sierpień 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]