Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

BIAŁORUŚ - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000

"ZDOBYCIE PRZESTRZENI" W MIŃSKU

Użyciem siły przez milicję zakończyła się 24.9 w Mińsku akcja białoruskiej Federacji Anarchistycznej zatytułowana "Zachop prastory" ("Zdobycie przestrzeni"), będąca akcją solidarnościową z praską S26.

Akcja składała się z antykapitalistycznego performance'u, solowego występu Stasia Poczobuta, lidera grodzieńskiej punk grupy Diviation oraz malowania grafiti (hasła: "Zwróć sobie swoje miasto", "Człowiek może wszystko!", "Wystarczy już wyżywania (wegetacji - przyp. S. G.) - nadszedł czas by żyć!" i inne pacyfistyczne i antyburżuazyjne). Wszystko to odbywało się w opuszczonym budynku w samym centrum Mińska. Wcześniej ok. godz. 15 pięćdziesięcioosobowa grupa młodych ludzi chyba po raz pierwszy w Mińsku zasquotowała budynek i wywiesiła flagę z napisem "Okupacja". Niestety, jak zauważył dziennikarz niezależnego Radyjo Racyja Seviaryn Kviatkouski (www.racyja.pl) przestrzeń pozostała wolna tylko przez godzinę. Białoruska milicja zatrzymała 5 uczestników performance'u oraz fotoreportera jednej z gazet i operatora lokalnej telewizji. Radyjo Racyja określiło interwencję jako cyniczną i brutalną.

Akcja została pomyślana jako protest przeciw rzeczywistości, w której pieniądze znaczą wszystko. Po drugie, była akcją solidarności z praskimi demonstracjami przeciw Bankowi Światowemu i Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. Wg słów Stasia Poczobuta dzisiejsza Białoruś nie jest niezależnym państwem - jest silnie uzależniona od rosyjskiego kapitału, zaś takie korporacje jak Łukoil czy Gazprom mają olbrzymi wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną kraju.

Kiedy pod budynkiem zjawiła się większa ilość milicji, demonstranci zaczęli sami opuszczać budynek. Obeszłoby się zapewne zupełnie bez interwencji, gdyby nie mężczyzna w cywilu, który zaatakował jedną z dziewczyn, prowokując tym innych do stanięcia w jej obronie i bójki. Na taką okazję milicja tylko czekała. Zatrzymano wiele osób, z których dłużej przetrzymano tylko wspomniane już na wstępie kilka osób pod zarzutem chuligaństwa.

na podstawie relacji Radyjo Racyja przygotował:
Stanisław Górka

foto

Dzwon z Nagasaki w Mińsku, por. ZB 10(155)/2000, s.23.

MILIEUKONTAKT NA BIAŁORUSI

W br. Milieukontakt Oost-Europa (holenderska fundacja ekologiczna zajmująca się Europą środkową i Wschodnią) rozpoczyna realizację bardzo ambitnego programu na Białorusi. Wspólnie z mińską organizacją Burionka (Krowa) i kilkoma innymi z innych miast Białorusi będą go realizować przez najbliższe dwa lata.

Milieukontakt w realizacji programu zamierza współpracować po holenderskiej stronie z Bureau International Co-ordination (BIC) zarządu miasta Eindhoven. Finansowe wsparcie zapewnił Social Transformation Programme Central and Eastern Europe (Matra) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii.

Celem programu jest wsparcie działalności i rozwoju białoruskich eko-NGOsów w sześciu regionach: Mińsk, Brześć, Grodno, Homel, Mohylew i Witebsk. Program jest również częściowo poświęcony stosunkom pomiędzy organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi i ma na celu ich poprawę.

Program składa się z 5 głównych części:

 1. Postrzeganie ekologicznych NGOsów.
  Ta część programu ma na celu powiększenie wiedzy o białoruskich ekologicznych organizacjach pozarządowych na Białorusi i za granicą. Ma temu służyć przede wszystkim:
  1. Stworzenie informatora o białoruskich NGOsach (w wersji drukowanej i w internecie) dla ułatwienia zdobywania wiedzy o nich zarówno na Białorusi jak i za granicą.
  2. Przeprowadzanie kampanii reklamowych.
   Zakłada się, że w okresie realizacji projektu poprzez tego typu wsparcie działań ekologicznych organizacji pozarządowych zwiększy się ich rola społeczna. Ułatwi im to również współpracę z różnymi podmiotami społecznymi.
 2. Budowanie zdolności rozwoju.
  Zdolność wzrostu organizacji ekologicznych na Białorusi zostanie zwiększona poprzez organizację szkoleń zdolności zarządczych dla ekologów. Planuje się wyszkolenie na trenerów przedstawicieli kilku organizacji pozarządowych. Ci nowi trenerzy przeprowadzą ok. 15 kursów, szkoleń w terenie dla innych organizacji ekologicznych. Zestawy szkoleniowe będą zabezpieczone zarówno po angielsku jak i po rosyjsku.
 3. Zielone telefony.
  W oparciu o holenderski model zielonych telefonów sześć organizacji ekologicznych we wspomnianych już stolicach obwodów Białorusi otrzyma wsparcie w utworzeniu zielonych telefonów czy też ekologicznych linii informacyjnych. Zarówno szkolenia z zarządzania jak i utworzenie zielonych telefonów ma zwiększyć zdolność zaangażowanych w to organizacji do przeprowadzania projektów wykraczających poza cel i ramy czasowe tego programu. Po udanym utworzeniu zielonych telefonów w krajach Europy Środkowej Milieukontakt zamierza zrobić to także na Białorusi. Zielone telefony to usługi informacyjne wykonywane przez miejscowe organizacje ekologiczne dla społeczeństwa, grup ekologicznych, dziennikarzy i władz (lokalnych). Założenie zielonych telefonów ma dla organizacji ekologicznych zaowocować dwojakimi korzyściami:
  1. umożliwią dawanie solidnej i obiektywnej informacji ekologicznej na temat produktów, usług, ustawodawstwa itd.
  2. sprawnie działające zielone telefony powinny zwiększyć prestiż organizacji ekologicznych, ułatwić im odnalezienie się wśród innych organizacji społecznych i zostanie solidnym partnerem w negocjacjach z innymi siłami społecznymi.

  Ta część projektu przewiduje również wydanie ok. 50 kompendiów na tematy związane z organizacjami ekologicznymi, sytuacją ekologiczną na Białorusi i międzynarodowym ruchem ekologicznym.

 4. Współpraca organizacji ekologicznych z lokalnymi władzami.
  Współpraca i wzajemne zrozumienie między organizacjami obywatelskimi a władzami na różnych poziomach administracyjnych jest, zdaniem autorów projektu, kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ta część projektu składa się z następujących części:
  1. przygotowanie broszury nt aktualnego stanu współuczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji oraz potencjalnych możliwości dla organizacji ekologicznych skorzystania z prawa do wzięcia udziału w procesie podejmowania decyzji przez władze. Broszura ma spełnić dwa cele:
   • zaopatrzyć NGOsy w informację i narzędzia do zrobienia użytku z przysługujących im praw;
   • posłużyć jako narzędzie lobbingu w stosunku do decydentów z władz.
  2. projekty uczestnictwa społecznego. Milieukontakt zachęca organizacje ekologiczne do przygotowania propozycji, jak za pomocą jasnych i wyraźnych projektów mogą być osiągnięte współuczestnictwo i komunikacja z władzami na różnych poziomach. Milieukontakt wybierze i wesprze 5 projektów.
  3. dwa warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i NGOsów z 6 regionów zaangażowanych w projekt poświęcony instrumentom polityki ekologicznej na poziomie samorządowym.
 5. Rozwój sieci.
  1. co 3 miesiące będzie wydawany i rozpowszechniany krajowy biuletyn dla organizacji ekologicznych;
  2. zostanie wydane 6 informatorów ukazujących istotne zagadnienia w poszczególnych grupach tematycznych;
  3. dzięki ciągłemu przepływowi informacji organizacje ekologiczne na Białorusi uzyskają lepszą możliwość współpracy, wymiany poglądów i strategii;
  4. zostaną zorganizowane dwa ogólnokrajowe spotkania ekologów (dla ok. 50 uczestników), w trakcie których spodziewane jest omówienie kampanii, działań i strategii oraz możliwości przyszłej współpracy; zostanie opublikowane sprawozdanie z każdego ze spotkań wraz z zaleceniami na przyszłość;
  5. Milieukontakt stworzy niewielki fundusz na pokrycie krajowych i zagranicznych kosztów podróży dla NGOsów.

Więcej informacji:

Milieukontakt Oost-Europa
Suzanne Bakker
Willem Tjebbe Oostenbrink
PO Box 18185
NL-1001 ZB Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31-20-6392716
Fax: +31-20-6391379
s.bakker@milieukontakt.nl

na podstawie angielskiego oryginału przygotował:
Stanisław Górkapoprzedni | następny
art. w cyklu


BIAŁORUŚ - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]