Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

CYTATY - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000

CYTAT

W obliczu nieodwracalnych zniszczeń przesłanie jest znów to samo: ekologia nie zna granic, nie może więc być suwerenną sprawą jednego państwa. Potrzebny jest ponadpaństwowy system kontroli zagrożeń tego rodzaju i surowy system egzekwowania kar dla tych, którzy łamią normy i naruszają bezpieczeństwo ogółu.


- Witold Pawłowski o skażeniu Cisy i Dunaju [w:] "Polityka" nr 8(2233), 19.2.2000.

wyszukał Narciarz
CYTATY - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000