Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

MILITARYZM - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000

WOJNA NA KAUKAZIE A KATASTROFA EKOLOGICZNA

Przywódca Ogólnokaukaskiego Ruchu Zielonych Ramzan Gojtemirow poinformował agencję Kaukaz-Center, że w ciągu ostatnich 2 dni w Tbilisi odbywał się Międzynarodowy Kongres Ekologiczny "Wojna w Czeczenii - katastrofa humanitarna i ekologiczna". W Kongresie uczestniczyli uczeni z siedmiu krajów leżących na Kaukazie oraz nad Morzami: Czarnym i Kaspijskim. Wygłoszone referaty podkreślały zbrodniczy charakter agresji wojennej Rosji przeciw Czeczenii, ludobójstwo na narodzie czeczeńskim i nieodwracalne skutki ekologiczne totalnego unicestwiania środowiska naturalnego. Uczeni szczególnie podkreślali, że katastrofa grozi nie tylko Czeczenii, ale i całemu regionowi kaukaskiemu, dlatego że czeczeńskiej części obszaru Kaukazu nie da się wydzielić z całego kompleksu etniczno-socjalno-przyrodniczego. Na zakończenie swych prac Kongres uchwalił następującą rezolucję:

REZOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EKOLOGICZNEGO "WOJNA W CZECZENII - KATASTROFA HUMANITARNA I EKOLOGICZNA"

My, uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Ekologicznego, po wysłuchaniu i przedyskutowaniu referatów i ekspertyz o stanie środowiska naturalnego na Kaukazie oraz wybrzeżach Mórz: Czarnego i Kaspijskiego oraz o masowym naruszaniu praw człowieka w Czeczenii, które są rezultatem trwającej wielkiej wojny, skrajnie negatywnie wpływającej na stan równowagi w przyrodzie żywej i nieożywionej - pragniemy uratować nasz region od grożącej totalnej katastrofy i dlatego przyjęliśmy następującą uchwałę:

Uznajemy, że na terytorium Czeczenii katastrofa humanitarna stała się faktem i grozi fizycznym unicestwieniem całego narodu czeczeńskiego. Powstała także katastrofalna sytuacja ekologiczna, która grozi naruszeniem procesów rozwoju ekologicznego na całym Kaukazie oraz wybrzeżach Mórz: Czarnego i Kaspijskiego.

Żądamy od Rosji, aby niezwłocznie przerwała działania wojenne przeciwko Czeczenii, w celu zachowania środowiska naturalnego (lasów, zasobów ryb w jeziorach i rzekach itd.) oraz procesów rozwoju gospodarczego regionu kaukaskiego ("Kontraktu stulecia", "Szlaku Jedwabnego" itp.)

Domagamy się w pierwszej kolejności, aby OBWE określiła strefy na terytorium Czeczenii wymagające odbudowy ekologicznej. Żądamy niezwłocznego przerwania działań wojennych w tych strefach, pod kontrolą OBWE, i nienaruszania ich granic przez walczące strony.

Następnie należałoby podjąć środki w celu neutralizacji negatywnego oddziaływania na środowisko produktów naftowych oraz produktów ich spalania, substancji radioaktywnych i toksycznych, zwłaszcza uwolnionych ze zniszczonego Kombinatu Specjalnego Znaczenia "Radon", a potem rozpocząć odbudowę ekologiczną zanieczyszczonych obszarów Czeczenii, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ekologicznego na całym Kaukazie oraz wybrzeżach Mórz: Czarnego i Kaspijskiego.

Uczestnicy Kongresu wzywają społeczność międzynarodową, a w szczególności organy powołane, by stać na straży przestrzegania prawa międzynarodowego - do potępienia agresywnych działań Rosji przeciw Czeczeńskiej Republice Iczkerii i uczynienia wszystkiego, co możliwe, dla przerwania wojny, która przyniosła ze sobą ludobójstwo i przyrodobójstwo na całym Kaukazie oraz wybrzeżach Mórz: Czarnego i Kaspijskiego.

W tym celu Międzynarodowy Kongres Ekologiczny postanawia utworzyć Międzynarodową Kaukasko-Czarnomorsko-Kaspijską Radę Ekspertów do spraw ochrony środowiska naturalnego i ochrony praw człowieka. Rada zwróci się do organizacji międzynarodowych o pomoc finansową i materialno-techniczną niezbędną dla jej działalności.

za informacją agencji KAUKAZ-CENTER Z 28.9.2000
tłum. Cezary Cholewiński

JAKIE SKUTKI MA ZUBOŻONY URAN?

Były bojownik o wolność i więzień Buchenwaldu, profesor dr Siegwart-Horst Günther pracował po II wojnie światowej na uniwersytetach w wielu krajach rozwijających się. Współpracował z Albertem Schweitzerem.1) Wywiad z nim przeprowadził Witold Fischer dla junge Welt z 13.3.2000.

Zasłużył się Pan pierwszym doniesieniem o stosowaniu amunicji z odpadowego, zubożonego uranu (ZU) przez USA w wojnie z Irakiem w 1991 r. oraz badaniami skutków ZU.2) Czy tę amunicję zastosowano także w ataku NATO na Jugoslawię?

W ubiegłym roku dowiadywałem się oficjalnie o natowskim samolocie bojowym A-10.3) Poinformowano mnie, że A-10 używa wyłącznie amunicję uranową i nic innego.

Samolot A-10 zastosowano przeciw Jugosławii?

W odpowiedzi na zapytanie, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Niemiec odpowiedział w piśmie z 16.7.99 nt. Zastosowania amunicji ze zubożonego uranu m.in.:

  1. W ramach ataku powietrznego NATO na Federacyjną Republikę Jugosławii zastosowano amunicję ZU w systemie broni A-10.
  2. System broni A-10 wdrożono głównie w kampanii kosowskiej.
  3. Zważywszy, że działkiem pokładowym można atakować tylko takie cele, które pilot zauważy podczas zadania bojowego, w odróżnieniu od celów stacjonarnych, na które atak inną bronią można zaplanować z wyprzedzeniem, nie da się podać dokładnych współrzędnych użycia amunicji ZU.
  4. Na razie NATO nie ma planu odkażania.4)

Czy jest więcej państw, w których zastosowano tę amunicję?

Właśnie wróciłem z podróży do Libii. Oczywiście interesują się tam tym tematem, bo samoloty A-10 zaatakowały i ten kraj przed kilku laty. To było w 1986 r., kiedy zaatakowano zarówno rezydencję Kadafiego, jak i miasto na wybrzeżu, w którym ponoć znajdowała się fabryka broni chemicznej. W okolicy zaatakowanych budynków Kadafiego i koło zakładów wystąpiły przypadki białaczki i wynaturzonych noworodków. Telewizja Libii nadała w języku arabskim reportaż przygotowany przez ZDF z moją pomocą. Podobne zdarzenia miały miejsce w Europie środkowej. Przypomnę kraksę amerykańskiego A-10 w Remscheid w 1988 r. i rozbicie się izraelskiego samolotu transportowego linii E-Al w drodze z USA przy lądowaniu pod Amsterdamem w 1992 r. Oba samoloty miały ponoć na pokładzie materiały radioaktywne.5 W późniejszym czasie wystąpiły w obu okolicach wzmożone schorzenia skóry, poronienia, białaczka u dzieci i zniekształcenia noworodków.

Czym wyróżnia się użycie amunicji ZU w Iraku od użycia w Jugosławii?

U dzieci uchodźców z Kosowa znaleziono objawy, które normalnie mają tylko starsi chorzy na raka. Jest to więc zupełnie niezwykłe schorzenie. W przeciwieństwie do Iraku, gdzie tlenki uranu rozniosły się z wiatrem w postaci pyłu, w Kosowie uran przedostaje się do roślinności, a więc do łańcuchów pokarmowych.

Kiedy przewiduje Pan pierwsze przypadki zachorowań wśród żołnierzy służących w Kosowie?

Powiedziałbym, że za rok, licząc od teraz. Tymczasem pewien niemiecki lekarz i prawnik pracujący nad odszkodowaniami dla ciężko chorych poprosili mnie o przesłanie materiałów z moich badań w Iraku, bo pracownik pewnej wytwórni pancerza bojowego ciężko zachorował.

Jak zareagowały władze RFN na Pańskie badania?

W czerwcu 1995 r. zostałem aresztowany i byłem źle traktowany w czasie pobytu w areszcie. Po wypuszczeniu pozostawałem przez rok pod nadzorem policji i musiałem meldować się na posterunku dwa razy na tydzień. Musiałem zaniechać korespondencji o pomoc. 4.1.99 stanąłem przed sądem pierwszej instancji w Husum. Oświadczono mi, że jeśli zajdzie potrzeba, zostanę dostarczony pod przymusem, z użyciem siły, do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

tłumaczył z niemieckiego Piotr Bein
piotr.bein@imag.net

PRZYPISY TŁUMACZA:


1. Niemiecki filozof, lekarz i filantrop, żył w l. 1875 - 1965. Nazwany największym chrześcijaninem swoich czasów, Schweitzer oparł filozofię życiową na czci dla życia i głębokim zobowiązaniu służby ludzkości myślą i czynem. Schweitzer otrzymał Nagrodę Nobla w 1952 r. za wieloletnie wysiłki humanitarne. Zanim osiągnął 30 rok życia, studiując nauki, muzykę i teologię, stał się autorytetem nt. życia i twórczości Jana Sebastiaana Bacha. W 1904 r. pod wpływem artykułu o potrzebach medycznych misjonarzy, Schweitzer został jednym z nich. Potem wykorzystał środki z nagrody Nobla do rozbudowy szpitala i kolonii dla trędowatych. W 1955 r. królowa Elżbieta nadała Schweitzerowi Order of Merit (Order Zasługi), najwyższe brytyjskie odznaczenie cywilne.
2. Patrz artykuły pt. Wojenna historia zubożonego uranu, część I [w:] ZB nr 17(143), www.most.org.pl/zb/zb/143/military.htm, część II [w:] ZB nr 2(147), www.most.org.pl/zb/zb/147/military.htm
3. Samolot A-10 ma 7-lufowe działko szybkostrzelne na amunicję kalibru 30 mm wykonaną ze ZU. Niesie również 7,3 t rakiet (w tym przeciwpancerne Maverick), bomb konwencjonalnych i bomb rozpryskowych. Amerykański śmigłowiec szturmowy Apacz używa amunicji z ZU kalibru 30 mm. Brytyjskie i amerykańskie myśliwce Harrier używają amunicji ZU kalibru 25 mm. Śmigłowiec szturmowy Cobra strzela z amunicji ZU 20 mm.
4. Planu nie ma do dziś.
5. Badania przez niezależne organizacje ustaliły obecność ZU w miejscu katastrofy transportowca El-Al. Uran mógł pochodzić albo z balastu samolotu, albo z ładunku.

ŹRÓDŁA:


Witold Fischer, Welche Folgen hat Uran-Munition? Ein Interview mit Prof. Dr. Siegwart-Horst Günther [w:] junge Welt (www.jungewelt.de) z 13.3.2000, przedruk w witrynie Jugoslawisch Östererreichische Solidaritätsbewegung z 26.9.2000,
www.vorstadtzentrum.net/cgi-bin/joesb/news/viewnews.cgi?category=all&id=969989218
Albert Schweitzer: German Philosopher, Physician & Humanitarian, www.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96jan/schweitzer.htmlMILITARYZM - ZB nr 11(156)/2000, październik 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]