Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

CYTATY - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000

CYTATY

"Zamiar był taki: pokazujemy szerszy problem niż to co się dzieje w jednej firmie. Śledzimy zmiany mentalne, charakterystyczne dla epoki. Cały problem w tym, że mieliśmy wrażenie, iż koniec komunizmu oznacza odejście psychozy, skoro skończył się okres formuły psychopatycznej, jaką był komunizm. Miał się zacząć proces zdrowienia. Tymczasem wraz z wielkimi korporacjami przyszła ich ideologia, co spowodowało nawrót psychozy. Co dziwne, bardzo podobnej do tej, która odeszła. Podobieństwa są niepokojące: totalitarne panowanie nad ludzkim umysłem, kreowanie wzorów osobowościowych typu - ni mniej ni więcej - Napoleon, Mussolini, Hitler z pewnymi zastrzeżeniami. Nikt nie kryje, że taki Amway to fabryczna hodowla przywódców nowego porządku światowego, który zapanuje na naszym globie w XXI w. (...) Ale przecież jedno kłamstwo prześlizguje się między dwiema prawdami, w metodzie działania służb specjalnych ma to nawet specjalną nazwę: kanapka. A interesowało mnie przede wszystkim naruszenie nietykalności psychicznej. Jest to pewien rodzaj zbrodni. Bo jeśli zachodzi naruszenie nietykalności cielesnej, mamy na to zapis w kodeksie. Ale jeżeli odbywa się to samo w sferze osobowości, rzecz prawdopodobnie nie jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy."

"Rozgryzanie kanapki" rozmowa z Henrykiem Dederko, "Machina", 9/1998

"(...) Nieszczęściem nowoczesności jest to, że zaczęliśmy wierzyć, że winno nas spotykać jedynie to, co zgodne jest z naszymi planami i zamierzeniami. Thoreau przywracając nam świat, chce także postawić nas w obliczu siły potężniejszej od człowieka i wskazać, iż wydarzenia przychodzą z własnej, a nie z naszej woli."

Tadeusz Sławek "Szkoła życia: Thoreau i Walden" , T.P., 2.1.2000nadesłał Jerzy OszeldaCYTATY - ZB nr 12(157)/2000, listopad 2000
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]