Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

CYTATY - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001

CYTATY:

LUDZKOŚĆ

Szeroko ogłaszano wykład, który Mistrz miał wygłosić na temat: Zniszczenie świata. Wielki tłum ludzi zebrał się w ogrodach klasztoru, by go słuchać.

Konferencja nie trwała nawet minuty. Oto wszystko, co powiedział Mistrz:

Oto co zniszczy rodzaj ludzki:
polityka bez zasad,
postęp bez współczucia,
bogactwo bez pracy,
wiedza bez milczenia,
religia bez odwagi
i kult bez świadomości.Anthony de Mello SJ ,,Minuta Mądrości'', Wydawnictwo WAM (Kopernika 26, 31-501 Kraków)

nadesłał: Piotr Szkudlarek

"Uspołecznienie jest takim samym prawem przyrody jak walka"

Piotr Kropotkin
[w:] "Pomoc wzajemna
jako czynnik rozwoju"

wyszukał: Narciarz

"Symptomatyczne dla okrutnej walki, toczonej na Ziemi, były (...) te pnącza z rodzaju fikusów, które duszą swoje podpory"

fragment książki Andrzeja Trepki
"Totem Leśnych Ludzi".

wyszukał: Narciarz

PS

W ogóle książki fantastyczne Andrzeja Trepki warte są polecenia. Wprawdzie pisane są dosyć ciężkim stylem, ale zawierają bardzo ciekawe przemyślenia i wnioski. Oprócz wyżej wspomnianego "Totemu..." ciekawą pozycję stanowi również "Rezerwat".CYTATY - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]