Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

OGŁOSZENIA - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
magazyn ''Obywatel''

NOWY PROGRAM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

"Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych" - to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do organizacji pozarządowych, który został zainicjowany w grudniu 2000. Współfinansowana przez PAFW i Fundację Bankową im. L. Kronenberga inicjatywa ma na celu podniesienie jakości zarządzania finansami w instytucjach typu non-profit. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), specjalizująca się w prowadzeniu szkoleń i konsultacji dla organizacji pozarządowych.

Finansowa strona prowadzenia działalności jest jednym z kluczowych czynników sukcesu i jednocześnie źródłem największych problemów. Stąd, skierowana do osób odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie finansami organizacji trzeciego sektora i w ograniczonym zakresie do przedstawicieli samorządu, oferta edukacyjna służyć ma uzupełnieniu przydatnej w tym zakresie wiedzy i umiejętności.

W ramach programu opracowane zostaną poradniki finansowe dostosowane do specyfiki pracy w instytucjach typu non-profit oraz odbędzie się 10 trzydniowych szkoleń poświęconych zagadnieniom finansowym. W zorganizowanych w okresie kwiecień - lipiec br. seminariach udział weźmie łącznie 300-500 osób. Przewidywane jest przygotowanie wzorów różnych przydatnych dokumentów. Wszystkie opracowane informacje dostępne będą w formie drukowanej oraz elektronicznej. Tematyka poradników i szkoleń obejmować będzie wybrane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, współpracy z administracją publiczną, działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji, rachunkowości, sporządzania dokumentacji finansowej do wniosków o dotacje oraz sprawozdawczości.

Obecnie FRSO za pośrednictwem badania ankietowego oraz poprzez serię spotkań prowadzi rozpoznanie i analizę potrzeb edukacyjnych. Ma to pomóc w stworzeniu takiego programu, który będzie uwzględniał zarówno realia pracy w różnych organizacjach, jak i najczęściej zgłaszane, indywidualne potrzeby szkoleniowe.

Wszelkie dodatkowe informacje o programie można uzyskać dzwoniąc do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (022) 628 86 34 lub (022) 622 39 89, wysyłając e-mail na adres csdf@free.ngo.pl lub też zaglądając na stronę FRSO http://free.ngo.pl/csdf.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

POSZUKUJEMY

Robert Surma
Brzęczkowicka 5/36
41-412 Mysłowice
0501 956 546
surma@ok.most.org.pl


ZB


ZB


Bractwo Myśli Wolnościowej
(Związek Miejskich Piwnic)
x MiQ$ von Em0 x
Mikołaj Kurczewski
skr. 310
85-950 Bydgoszcz 1

HIPPISOWSKI BIWAK 2001

A może by tak zorganizować biwak hippisowski 2001?

Szczegóły:

www.most.org.pl/ok/biwak.html
surma@ok.most.org.pl
Ośrodek "OK!"
ul. Brzęczkowicka 5b/36
41-412 Mysłowice
(info = znaczek)

Wydawnictwo ''Inny Świat''

NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK LITERACKO-ARTYSTYCZNY "CONSUMMATUM EST"
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Pismo nawiąże kontakt z ludźmi zajmującymi się wszelkimi rodzajami sztuki.

Jak wydać się u nas? Skontaktuj się z nami, nie zwlekaj! Czekamy.

Kontakt:

Michał Krzywak
Stachiewicza 40/115
31-328 Kraków
e-mail: uta@falcon.zax.pl
consummatum@poczta.fm

''a-tak'' # 4

''Filip z konopi''

Antyszczyt w Pradze


OGŁOSZENIA - ZB nr 1(159)/2001, marzec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]