Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

OD REDAKCJI - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001

ZB - POMÓŻ ZDOBYĆ NOWYCH CZYTELNIKÓW

Jaka jest sytuacja ZB - większość stałych czytelników wie. Z roku na rok trudniej o fundusze, zmalał nakład, a co gorsza - również grono czytelników. Czytelników oraz... piszących teksty, zwłaszcza tych młodszych. Być może przepisem na ratunek byłaby dobra promocja, jednak na to trzeba mieć dobry pomysł. W tej sytuacji ZB zwracają się do Was o Radę przez duże R i ogłaszają

KONKURS OTWARTY

pod tytułem

"ŁAPAJ BRYGADZISTĘ"

TEMAT KONKURSU: Pomysł na poszerzenie szeregu czytelników, ciekawą reklamę ZB, rozpowszechnienie ZB (niech ludzie wiedzą co to jest i że jest!).

FORMA PRAC: Dowolna - prosta lub skomplikowana - grafika, slogan reklamowy, projekt kampanii informacyjnej, projekt ulotki, pomysł na dotarcie z ZB do szkół (zarówno np. nauczycieli biologii, jak i do samych uczniów), itp. Mogą to być również działania typu artystycznego (związane np. z teatrem lub muzyką) oraz dotyczące np. zmian w samym piśmie (nowe rubryki, itd.).

ODBIORCY: Odbiorcami wyżej wymienionych pomysłów/reklam/itp. mogą być dowolne grupy - zarówno pod względem wiekowym, jak i społecznym. Również na linii "w środowiskach alternatywnych" - "na zewnątrz tych środowisk".

REGULAMIN:

  1. Na prace/pomysły redakcja czeka do końca września. Prace zostaną ocenione w ciągu półtorej miesiąca.
  2. Wyniki zostaną opublikowane w ZB, na stronie zb.eco.pl oraz internetowej liście dyskusyjnej eko-news@most.org.pl.
  3. Ilość prac nadesłanych przez jedną osobę jest dowolna, można też dosyłać kolejne prace do już dostarczonych.
  4. Prace mają zachęcać do czytania ZB wiele osób, a nie tworzyć getta.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie odsyłania prac.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów.
  7. Prace można nadsyłać zarówno pocztą tradycyjną, jak i za pośrednictwem internetu. Można je też dostarczyć do redakcji osobiście.

KRYTERIA OCENY PRAC I POMYSŁÓW:

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w naszym konkursie i dziękujemy tym, którzy to uczynią

Andrzej Żwawa



Prace należy przysyłać na adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"; ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków lub przez internet: zb@eco.pl. Więcej informacji: tel./fax: 0-12/4222147, tel. 0 603 363 721.

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC DLA ZB

Jan Bińczycki, Tomasz Kapelko, Grzegorz Kwiecień, Anna Mendel, Marcin Opolski, Tomasz Perkowski, pani poseł Izabella Sierakowska, Piotr Skup, Iwona Sobańska, Maciej Stryjecki, Piotr Szkudlarek.

red.




Pani Jolancie Olszewskiej składamy kondolencje z powodu tragicznej śmierci Jej Córki, naszej wolontariuszki Alicji.




OD REDAKCJI - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]