Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

OGŁOSZENIA - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001
Mikuszewo

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo"
ul. Gwarna 13/19, 61-702 Poznań
tel./fax 0-61/8553303
e-mail: sin.mikuszewo@horyzont.net
konto: WBK III Oddział w Poznaniu
"Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo"
nr 109013592004-128-00-0

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo" organizuje po raz kolejny nabór na roczny wolontariat ekologiczny w Berlinie. Poniżej podajemy podstawowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.

Okres trwania projektu: 1.9.2001-31.8.2002

Wiek uczestników: 18 - 25 lat

Miejsce pracy: urzędy i stacje ochrony środowiska, pozarządowe organizacje ekologiczne, gospodarstwa biodynamiczne, ośrodki edukacyjne etc. (w zależności od zainteresowań)

Czas pracy: 12 miesięcy; 38,5 godz. tygodniowo, 26 dni robocze urlopu

W okres pracy wliczone jest uczestnictwo w 5 seminariach, przygotowywanych i opłacanych przez organizatorów

Kieszonkowe: 900 DM miesięcznie

Ubezpieczenie, kasa chorych: załatwia i pokrywa organizator

Zakwaterowanie: załatwia organizator (koszt ok. 250 DM) lub we własnym zakresie

Wyżywienie: we własnym zakresie

Opieka pedagogiczna: zapewniona przez doświadczonego pedagoga

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu praktyki

Inne wymagania:

Zgłoszenia: do końca kwietnia 2001, ilość miejsc ograniczona!!!

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo"
Gwarna 13/19
61-702 Poznań
tel./fax: 0-61/8553303
sin.mikuszewo@horyzont.net

"NOWE PRZEPISY
O OCHRONIE PRZYRODY"

Ustawą z 7.12.2000 dokonano daleko idącej i bardzo istotnej nowelizacji ustawy z 16.10.1991 o ochronie przyrody - przede wszystkim w zakresie konserwatorskiej ochrony przyrody. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kwestii tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form ochrony przyrody oraz nowych związanych z tym uprawnień i obowiązków samorządów, jak również udziału organizacji pozarządowych.

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami związanymi z interpretacją nowych przepisów, Centrum Prawa Ekologicznego oferuje swoją kolejną publikację:

Nowe przepisy o ochronie przyrody.

Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą
z dnia 7 grudnia 2000 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Zamówienia prosimy składać (cena: 25 zł + koszty przesyłki):

Centrum Prawa Ekologicznego
Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
tel. 0-71/34 102 34
fax 0-71/34 101 97
e-mail: cpe@eko.wroc.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R" informuje, że ukazało się drugie wydanie publikacji

"UPRAWNIENIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
TEORIA I PRAKTYKA"

Jest to prawdopodobnie pierwsza publikacja omawiająca zasady udostępniania informacji i procedury OOŚ wynikające z nowej ustawy o dostępie do informacji i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2000.109.1157). Ponadto w publikacji omówiono możliwości wpływania na decyzje organów administracji w zakresie lokalizacji inwestycji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, przedstawiono zasady funkcjonowania organów rządowych i samorządowych, omówiono procedurę powoływania i rejestracji stowarzyszeń. Szczegółowo zreferowano proces lokalizacji inwestycji i możliwości uczestniczenia w nim organizacji pozarządowych. Opublikowano najważniejsze - z punktu widzenia działań organizacji ekologicznych - akty prawne (ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa dotycząca prawa o stowarzyszeniach). Podano także przykłady wzorów pism z jakimi można występować do organów administracyjnych.

128 str., A4, cena: 20 zł, dla organizacji ekologicznych bezpłatnie

Zamówienia:

Towarzystwo na rzecz Ziemi
Zamkowa 1/50
32-600 Oświęcim
tel./fax 0-33/844 19 34, 842 21 20
e-mail: office@tnz.most.org.pl

OGŁOSZENIE

Jestem studentką IV roku psychologii i piszę pracę magisterską pt. "Osobowościowe korelaty wegetarianizmu". Jeśli jesteś dziewczyną w wieku 20-25 lat, z co najmniej 2-letnim stażem wegetariańskim i masz ochotę stać się częścią mojej pracy, zapraszam.

Magda Okoniewska
Narutowicza 131/2
90-146 Łódź
e-mail: skyflower@wp.pl
OGŁOSZENIA - ZB nr 2(160)/2001, kwiecień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]