Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001

KONIEC WIEKU BARBARZYŃSTWA I PAZERNOŚCI!

My, niżej podpisani, wyrażamy swój sprzeciw wobec wiwisekcji dokonywanej na zwierzętach w naszym kraju. Domagamy się wprowadzenia zakazu uprawiania tego nieetycznego procederu, a jednocześnie wprowadzenia alternatywnych metod testowania bezpieczeństwa produktów. Przypominamy, iż organizacje ekologiczne już od wielu lat dostarczają nauce doświadczalnej alternatywy w tym zakresie, choć należy to do obowiązków eksperymentatorów, nie ekologów! Po opracowaniu interaktywnych programów komputerowych, baz danych, testów na komórkach i tkankach, testów z użyciem radioizotopii i skanerów rezonansu magnetycznego - dostarczyliśmy także układy stochastyczne (ludzkich ochotników). Niestety, do tej pory nie poruszyło to wiwisektorów. Brak dobrej woli i ignorancja hamują rozwój nauki i marnotrawią nasze publiczne pieniądze! Żądamy natychmiastowego zaprzestania eksperymentów na zwierzętach. Nauka tak! Zabobony nie!

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

Koordynacja:

OK Brzęczkowicka 5b/36, 41-412 Mysłowice
0-501/956-546 surma@ok.most.org.pl http://www.most.org.pl/ok

Powyższa petycja w formacie Word-a - petycja.doc.


PETYCJA - ZB nr 3(161)/2001, maj 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]