Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001

Do Pani Minister Kształcenia i Badań - Edelgard Bulmahn, Hannoversche Straße 30, D-10115 Berlin

EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ KOSMICZNA WOLNA OD ZBROJEŃ

Szanowna Pani Bulmahn!

Europejska Agencja Kosmiczna ESA zobowiązuje się w swoich statutach w jednoznaczny sposób do korzystania z przestrzeni kosmicznej wyłącznie dla celów pokojowych.

W ostatnim czasie Unia Europejska podjęła jednak kroki mające na celu utworzenie europejskiej grupy interwencyjnej, a europejskie satelity będą częściej wykorzystywane do celów militarnych. Sprawy ochrony środowiska będą realizowane wraz z zadaniami wojskowymi, jak to ma miejsce w programie GMES - program nadzoru z przestrzeni kosmicznej środowiska i bezpieczeństwa. Obawiamy się, że doprowadzi to do zmilitaryzowania europejskiej kosmonautyki.

Przez okres najbliższych dwóch lat będzie Pani prezydentem ESA. Właśnie w tym okresie zostaną wyznaczone kierunki przyszłej polityki kosmicznej. Prosimy Panią o zaangażowanie się na rzecz wykorzystania przestrzeni kosmicznej wyłącznie dla celów pokojowych.

Z wyrazami szacunku

Nazwisko Adres Podpis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Prosimy kopiować petycję, podać dalej, podpisane egzemplarze słać na adres:

Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space,
c/o Pressehütte Mutlangen, Forststr. 3, 73557 Mutlangen, Niemcy

Powyższa petycja w formacie Word-a - petycja.doc.

[ Wersja niemiecka ]


PETYCJA - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]