Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001

LETNIA SZKOŁA OCHRONY PRZYRODY

W grudniu 1999 i 2000 w Owczarach odbyły się dwie edycje organizowanego przez nas Kursu Lokalnej Ochrony Przyrody. Zapraszając Państwa do udziału w kursie, deklarowaliśmy, że w okresie letnim zostanie on uzupełniony częścią terenową.

W dniach 27 czerwca do 1 lipca proponujemy Państwu udział w praktycznych zajęciach terenowych - Letniej Szkole Ochrony Przyrody. Odbędą się one na terenie Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego, między innymi w Dolinach Warty, Odry, Pliszki i Ilanki oraz w Puszczy Rzepińskiej i Drawskiej. W trakcie pięciodniowych zajęć zapoznamy Państwa z podstawami inwentaryzacyjnych prac terenowych - florystycznych, faunistycznych i fitosocjologicznych, terenową interpretacją map i zdjęć lotniczych, praktycznymi przykładami różnych form ochrony przyrody, problemami związanymi z ich tworzeniem i funkcjonowaniem.

Uczestnicy Szkoły zyskają praktyczną umiejętność zauważania, podstaw rozpoznawania, wykorzystania jako indykatorów jakości przyrody: mszaków, roślin naczyniowych, zbiorowisk roślinnych, ptaków, płazów i wybranych grup bezkręgowców.

Uczestnicy przećwiczą analizowanie: ekosystemów muraw kserotermicznych, ekosystemów aluwialnych doliny rzecznej, ekosystemów torfowisk, ekosystemów źródliskowych, ekosystemu rzeki i jeziora, ekosystemów leśnych. Poznamy metody prostych analiz służących do odtworzenia historii ekosystemów. Wykonamy ćwiczebną przyrodniczą analizę wpływu inwestycji na środowisko oraz dokumentację do utworzenia użytku ekologicznego.

Koszt udziału w zajęciach, dla osób które brały udział w Kursie Lokalnej Ochrony Przyrody wynosi 290 zł, dla pozostałych osób 390 zł. Dla członków Klubu 25% zniżki.

Zapewniamy: interesujący program, noclegi (w naszych Stacjach w Owczarach i Bogdance - będziemy wdzięczni za własne śpiwory), skromne wyżywienie (2 posiłki dziennie) i transport. Oczekujemy: zainteresowania tematem, podstawowej sprawności fizycznej, odporności na trudne warunki terenowe.

Dysponujemy kilkunastoma miejscami. Pierwszeństwo zapewniamy uczestnikom dotychczasowych kursów oraz członkom Klubu, w ramach wolnych miejsc przyjmiemy również inne zainteresowane osoby. Rozpoczęcie kursu 27 czerwca o godz. 1600 w Stacji LKP w Owczarach, zakończenie 1 lipca o godz. 1400 w Stacji LKP w Bogdance. Zgłoszenia, na załączonym druku, przyjmujemy do końca maja. W początkach czerwca poinformujemy Państwa o ich przyjęciu.

Lubuski Klub Przyrodników
1 Maja 22
66-200 Świebodzin
tel./fax 0-68/38 282 36
lkp@lkp.org.pl

VI FESTIWAL EKOLOGICZNY
EKOFRONTACJE 2001
29 CZERWCA - 1 LIPCA

29 CZERWCA - REGION

godz. 900

godz. 1500 wykłady:

30 CZERWCA - PROBLEMY ENERGETYKI W POLSCE

godz. 1500

1 LIPCA - EKOLOGICZNE ALTERNATYWY DLA GLOBALIZMU

godz. 1200

Miejsce wykładów Ośrodek Edukacyjny "WEDANTA", Szczawno Zdrój ul. Kolejowa 1 (100 m od końcowego przystanku autobusowego).

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
0-604/974-329 Rafał Jakubowski
ZAPOWIEDZI - ZB nr 4(162)/2001, czerwiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]