Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

DONOSY I DONIESIENIA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001

FRYTKI

Amerykańscy wegetarianie pochodzący z Indii zamierzają pozwać McDonaldsa do sądu i żądać milionowego odszkodowania.

Uważają, że firma wprowadziła ich w błąd w sprawie sposobu przyrządzania frytek. Zapewniała, że frytki są w pełni wegetariańskie. Tymczasem wegetarianie ustalili, że w USA są podgotowywane w oleju roślinnym zawierającym domieszkę tłuszczu wołowego, po czym zamraża się je i rozsyła po świecie.

W Indiach, gdzie krowy otoczone są czcią, wiadomość o tym, że McDonalds podgotowuje frytki w tłuszczu wołowym, wywołała powszechne oburzenie.

Anioł
aniolasty@interia.pl

JESIOTROWATE GINĄ!

Ponad stu przedstawicieli organizacji CITES, kontrolującej handel gatunkami zwierząt zagrożonymi wymarciem, zebrało się w zeszłym tygodniu w Paryżu dla omówienia ograniczeń, jakie należy nałożyć na handel czarnym kawiorem z powodu drastycznego zmniejszenia się zasobów ryb jesiotrowatych - informuje BBC. Eksperci organizacji uważają, że nielegalne połowy ryb jesiotrowatych w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie i Turkmenii dziesięciokrotnie przewyższają oficjalne kwoty połowowe. Wśród krajów naruszających te kwoty nie wymieniono Iranu, gdyż tam połowy są dokładnie kontrolowane. Organizacja CITES wezwała do wprowadzenia drastycznych ograniczeń importu czarnego kawioru ze wspomnianych czterech krajów basenu Morza Kaspijskiego. Pod groźbą tych sankcji Moskwa, Baku, Astana (stolica Kazachstanu - przyp. tłum.) i Aszchabad uzgodniły plan regulacji zasobów ryb jesiotrowatych i walki z kłusownictwem.

Za informacją agencji
KAUKAZ-CENTER Z 20.6.2001
tłum. z rosyjskiego Cezary Cholewiński

TIANANMEN

W rocznice masakry na placu Tiananmen, 4 czerwca, pod ambasadą chińską odbyła się pokojowa manifestacja zorganizowana przez Amnesty International. Manifestacja zgromadziła kilkadziesiąt osób. Znanych z telewizji tzw. obrońców życia nie dostrzegłem.

Kontakt:

Amnesty International
Trębacka 3, 00-074 Warszawa
tel./fax 827 46 96, 827 60 00
joanna.p@amnesty.org.pl

mgr Piotr Szkudlarek
0-22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl

ROSYJSKA CZERWONA KSIĘGA W INTERNECIE

(...) Redakcja AsEkO-Inform wymienia informacje w internecie poświęcone rosyjskiej czerwonej księdze:

www.bbs.karelia.ru/~nezsch/project/redbook - czerwona księga Karelii;

www.berill.ru/redbook - czerwona księga Buriacji;

www.darwin.museum.ru/expos/floor3/b_1_r.htm - Muzeum Darwinowskie (Moskwa);

www.ecology.ru/redbook - czerwona księga Obwodu Leningradzkiego;

www.hunter.ru/redbook - czerwona księga Obwodu Moskiewskiego;

www.nature.ok.ru - rzadkie i ginące zwierzęta Rosji;

www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/edbsu.htm - żuki w czerwonej księdze Rosji.

Pełna informacja w oryginale EcoInform: green.kryvia.net/ecoinform, www.zb.eco.pl/zk.


EcoInform nr 5 (21), 24.02-04.03.2001 r. EcoInform © 2001. Zbiór wiadomości przez grupę EkoInform w ramach projektu "Białorusko-polska współpraca w dziedzinie informacji ekologicznej" wspartego przez Fundację im. Stefana Batorego.


EkaInform, skr. pocztowa 68
220047, Miensk, Białoruś
e-mail: ei@tut.by

tłum. Stanisław Górka
sgorka@indyw.most.org.pl
DONOSY I DONIESIENIA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]