Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

OGŁOSZENIA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001

CONSUMMATUM EST

Niezależne pismo literacko-artystyczne zaprasza do współpracy!!!

Promujemy wszelkie dziedziny literacko-artystyczne (poezja, esej, opowiadanie, felieton, rysunek, grafika, itp.).

Pismo ukazuję się od października 2000 r. w regularnych odstępach miesięcznych. Po wszelkie informacje dotyczące pisma prosimy nadsyłać kopertę wraz ze znaczkiem zwrotnym.

Nadesłane przez Was utwory postaramy się drukować w kolejności ich dostarczenia.

Zasady współpracy ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

Materiałów nadesłanych nie zwracamy.

Egzemplarze są bezpłatne, otrzymać je można (proszę tylko o kopertę zwrotną) pod adresem:

Michał Krzywak
ul. Stachiewicza 40/115
31-328 Kraków
c-est.falcon.zax.pl

JEŻELI PISZESZ, PISZ Z NAMI, NIE CHOWAJ DO SZUFLADY!

DESPERAT - zine

ZIELONA SZKOŁA

Ukazała się książka Wandy Łozińskiej i Beaty Szczugiel pt. "Zielona szkoła. Poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie", Agencja "SUKURS", Warszawa 2001.

Praca adresowana jest do nauczycieli zainteresowanych edukacją prowadzoną poza murami szkoły. Zawiera praktyczne rady i sugestie dotyczące organizacji, i prowadzenia "zielonych szkół", obozów naukowych, wycieczek edukacyjnych i zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży. Czytelnik znajdzie w niej:

Książka jest trudno dostępna w księgarniach. Najprostszy sposób jej zakupienia to zamówienie bezpośrednio u wydawcy:

Agencja "SUKURS"
skr. 109
00-950 Warszawa
tel./fax 0-22/839-67-52

Cena egzemplarza wraz z kosztami wysyłki: 21,00 zł.

Dzikie Życie

PROGRAM PLENERU
"LATO ARTYSTYCZNE - ZIEMIA MOIM DOMEM"
NA PLACU WOLNICA W KRAKOWIE

18.8.2001

godz. 1700 - 1830 - edukacyjno-artystyczny blok programowy dla dzieci i dorosłych pod hasłem "Zwierzę nie jest rzeczą"

godz. 2000 - 2200 - koncert zespołu Krzysztofa Krawczyka

25.8.2001

godz. 1700 - 1830 - edukacyjno-artystyczny blok programowy dla dzieci i dorosłych pod hasłem "Chrońmy Karpaty"

godz. 2000 - 2200 - koncert - Trebunie Tutki

Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży
ul. Wietora 15
31-067 Kraków
tel. 430-50-90 - centrala
tel. 421-20-85 - sekretariat
tel./fax 430-51-54 - sekretariat
tel./fax 421-15-93
Dział Organizacji Imprez
http://www.sckm.krakow.pl


OGŁOSZENIA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]