Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001

"KARTA 21 -- MANIFEST DLA POLSKIEJ WSI XXI WIEKU"

logo ICPPC

My niżej podpisani uważamy, że olbrzymie problemy innych krajów związane z przemysłowymi metodami produkcji żywności są poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi, dlatego niezależnie czy Polska przystąpi czy nie do Unii Europejskiej

Rząd Polski powinien:

Rząd Polski nie powinien:

Wzywamy Rząd Polski do:

Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC

Niniejszym oświadczam, że popieram Kartę 21 / że moja organizacja, zrzeszająca ............. członków, popiera Kartę 21:

Imię i Nazwisko
Nazwa organizacji
Adres Nr Dowodu
Stanowisko
Podpis
Pieczątka
    
    
    
    
    
    
    

Listy z podpisami popierającymi Kartę 21, prosimy przesyłać na adres:

Biuro ICPPC
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
Kordylewskiego 11/305,
31-542 Kraków
tel. +48 12 2492047
fax: +48 12 2942077
(dyżur w środy)
Jadwiga Łopata
34-146 Stryszów 156
tel. +48 33 8797816
tel./fax: +48 33 8797114
email: eceat@sfo.pl,
jadwiga@eceat-pl.most.org.pl
Sir Julian Rose
Hardwick Estate
Whitchurch-on-Thames
Reading RG8 7RB, U.K.
Tel: +44 118 984 2955,
Fax: +44 118 984 2968
Email: jrose.hardwickestate@talk21.com

Powyższa petycja w formacie Word-a spakowana ZIP-em - petycja.zip.


PETYCJA - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]