Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PREZENTACJE - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
logo

L.O. im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
ul. Piłsudskiego 1
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 0-32/285 29 41
www.liceum-staszica.topnet.pl


środa, 16 maja 2001

Szanowni Państwo!

Jesteśmy grupą uczniów LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, zrzeszoną w Szkolnym Kole Turystycznym. Od marca tego roku przygotowujemy wyprawę do Szwecji. W założeniu ma ona polegać na wymianie.

Celem tej wymiany jest popieranie i zachęta do wzajemnych kontaktów, poznawanie systemu nauczania, kultury, obyczajów. Natomiast tematem wymiany jest ochrona środowiska, ekologia, zdrowie oraz sposoby ochrony i współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Chcielibyśmy zapoznać się również z gospodarką kraju, która jest jedną z potężniejszych w Europie. Wzorując się na Szwecji będziemy mieli możliwość wprowadzenia ekologicznego trybu życia do naszej szkoły, domów i środowisk i pozwoli nam to zapoczątkować proces kształtowania świadomości polskiego Europejczyka.

Zwracamy się zatem z prośbą do Państwa o umożliwienie nam porozumienia z instytucjami, fundacjami, polonijnymi towarzystwami, które z kolei stworzyłyby nam kontakt ze szwedzkimi szkołami średnimi, zainteresowanymi wymianą międzynarodową z Polską, jak również organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i zagadnieniami tej dziedziny.

Wyrażamy wdzięczność za uwagę i mamy nadzieję na pomoc w stworzeniu pomostu pomiędzy Polską - krajem starającym się o członkostwo, a Szwecją - przodującą w Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Uczniowie LO im. S. Staszica

PS

Kontakt ws projektu:

Adam Jan Kowalczyk
Bałkańska 4/7
42-612 Tarnowskie Góry
tel. 0-32/285-15-27, tel. 0-600/245 901
adam@iq.pl
www.projektszwecja.w.pl

KIDLINK - CO TO TAKIEGO?

Kidlink

Kidlink jest nie nastawioną na zysk, ogólnoświatową organizacją z siedzibą w Norwegii. Poprzez darmowe programy edukacyjne pozwala młodzieży rozwijać ich zainteresowania. Dzięki sieci Internet młodzi ludzie prowadzą rozmowy, dzielą się wnioskami i zindywidualizowanymi poglądami z młodzieżą z całego świata.1)

Kidlink prowadzi 83 konferencje publiczne dla młodzieży i dorosłych (głównie nauczycieli i rodziców) w 19 obszarach językowych, prywatnych czatach i wielojęzykowych stronach www - mamy ponad 100 000 stron. Nasze języki to kataloński, chiński, duński, niemiecki, angielski, francuski, hebrajski, islandzki, włoski, japoński, macedoński, norweski, portugalski, rumuński, fiński, słoweński, hiszpański, szwedzki, turecki. Nasze usługi są administrowane przez około 500 ochotników mieszkających w 42 krajach. Większość z nich to nauczyciele szkolni.

Współzawodnicząc z 600 projektami edukacyjnymi z całego świata, Kidlink otrzymał pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Global Junior Challenge w kategorii "Projekty edukacyjne dla użytkowników do lat 18".2) W zeszłym roku król Szwecji wręczył Kidlink pierwszą nagrodę za "Technologie informatyczne w różnych rodzajach edukacji" na konkursie Global Bangemann Challenge.3)

CELE

Dla pedagogów jest środkiem usprawniającym program nauczania, promowania współpracy i dzielenia się doświadczeniami oraz szkolenia się w trakcie pracy w klasie jak pracować z Internetem.

Program "Kim jestem?" jest tylko planem składającym się z sugerowanych pytań i zajęć. Nie dostarcza on żadnych poprawnych odpowiedzi. Liczy się dyskusja i współpraca z innymi.

Proces zaczyna się od zezwolenia grupie dzieci na dyskusję obejmującą podstawowe pytania dotyczące życia. Prowadzi to je do wiedzy o nich samych, ich miejscu, prawach, przyjaciołach, rodzinach i korzeniach. Zazwyczaj dyskusja ta ma miejsce twarzą w twarz w klasie, lub innym miejscu spotkania. Program zajęć oparty jest na darmowym, wielojęzycznym, edukacyjnym programie "Kim jestem?".

Oto kilka przykładowych pytań z lekcji "Rozwiązywanie sporów" z tego programu:

Niedawno rozwinięty został następca "Kim jestem?" z daleko sięgającymi możliwościami. Wielojęzykowy program edukacyjny "Mam marzenie", który ma się rozpocząć nieco później tego roku, skupia się na pomaganiu młodzieży w dostrzeganiu marzeń o ich przyszłości i lepszym świecie. Podczas dziewięciu miesięcy będą planować, projektować i wprowadzać w życie oparty na Internecie program dostrzegania marzeń we współpracy z rówieśnikami. Wynikiem tego będzie zwiększenie możliwości w rozwijaniu lokalnych przedsiębiorstw i możliwość wczesnego dostępu do zasobów wiedzy sieci dla biorącej w nim udział młodzieży. Program dostarczy doświadczeń z zakresu marketingu, negocjacji, podejmowania decyzji, zbierania funduszy, współpracy międzynarodowej, organizacji, używania wydajnego software, oceny.4)

ORGANIZACJA

Od początku istnienia w Internecie w 1990 r. świadczyliśmy darmowe usługi młodzieży w 141 krajach. Niektórzy przyłączają się do naszych wspólnot młodzieżowych, aby rozwijać związki sieciowe z rówieśnikami z innych krajów.

Organizujemy zajęcia komputerowe dla społecznie upośledzonej młodzieży, aby zwiększyć ich dostęp do informacji. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału, korzystania z infrastruktury Kidlink jako elementu ich pracy i programu "Kim jestem?" jako narzędzia.5)

Kilka przykładów z aktualnego kalendarza organizacji Kidlink:

Kidlink pragnie pomóc umocnić się tym językom, aby pomóc młodzieży budować pozytywną samoocenę tak, aby byli w stanie poznawać obcojęzycznych rówieśników i inne obszary kulturowe na równym im poziomie.

Wiele z tych inicjatyw to zakładanie centrów (Internet Cafe) w kluczowych wioskach, aby służyły wielu szkołom. Nazywamy te centra Domami Kidlink; mamy ich 28 w Brazylii i 1 dla dzieci ulicy w Mexico City.8)

Mamy też podobne inicjatywy, mające na celu rozszerzenie działalności na więcej obszarów językowych i kulturowych w ramach Kidlink i integrowanie ich z programem "Kim jestem? ".

KIDLINK - A CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA NAS?

Bylibyśmy bardzo zainteresowani wprowadzeniem programu "Kim jestem?" przetłumaczonego na język polski i zastosowaniem go dla polskich dzieci - zarówno tych w Polsce jak i tych mieszkających w innych krajach. To samo zaproszenie odnosi się do jakiegokolwiek innego języka w waszym kraju, mniej lub bardziej znanego.

Pierwszym możliwym krokiem jest próba taka jak z językiem keczua.9)

Krokiem drugim mogłoby być zorganizowanie konferencji dla przyszłych partnerów próbującej zaangażować NGO i lokalne przedsiębiorstwa do pomocy.

Zapraszamy też do robienia szczegółowych linków z waszych stron www do zasobów Kidlink.

Jeśli jesteś zainteresowany tą organizacją i jej programem napisz, pamiętając, że działalność Kidlink opiera się na internecie!

Mr. Odd de de Presno
Skibevig rv. 5
4815 Saltrod, Norway
tel. +47 3703 0193
fax: +47 3702 7111
email: opresno@Kidlink.ORG, presno@eunet.no, presno@grida.no

Odd de Presno mieszka więc sąsiedztwie i jest założycielem Kidlink i obecnym Dyrektorem ds Wykonawczych. Obecnie w Angolii rozpatruje możliwość otwarcia zajęć w lokalnym języku Kimbudu i Umbundu.

opr. Justyna Jaszke
na podstawie tłum. Moniki Kulbickiej1. http://www.kidlink.org/english/general/backgrnd.html
2. http://www.kidlink.org/english/general/press/gjc.html
3. http://www.kidlink.org/history/1999/bangemann.htm
4. http://www.kidlink.org/dream/about.html
5. http://www.kidlink.org/kie/nls/abstract.html
6. http://www.kidlink.org/kie/europa/saami/index.html
7. http://www.kidlink.org/kie/america/quechua/index.html
8. http://www.kidlink.org/kie/khouse/index.html
9. http://www.kidlink.org/kie/america/quechua/index.html

[ English version ]


PREZENTACJE - ZB nr 5(163)/2001, lipiec 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]