Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

OGŁOSZENIA - ZB nr 6(164)/2001, sierpień 2001

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 422-94-90
www.wfos-krakow.eco.pl

TW/2/775-43/2001

Kraków, 1.8.2001

Redakcja Czasopisma "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 17.7.2001 (wtorek) ukazało się w "Dzienniku Polskim" ogłoszenie dot. drugiej w br. edycji Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Program edukacji ekologicznej, Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej pod hasłem: http://www.wfos-krakow.eco.pl

W związku z powyższym proszę o zamieszczenie w w.w czasopiśmie tekstu wg załącznika. (...)

Zał. szt. 1

Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Bolek

Otrzymuje:

1 x Adresat wraz z zał.

1 x TW-2 a/a.

KONKURS WFOŚiGW W KRAKOWIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpisuje KONKURS na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

PRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

Z KONKURSU WYŁĄCZONE SĄ:

Okres realizacji zgłoszonych zadań nie może przekraczać 12 miesięcy.

Najlepsze, wyłonione w drodze konkursu, zadania mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w maksymalnej kwocie 50 tys. zł, jednakże dotacja nie może przekroczyć 60% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota zadania finansowana jest ze środków własnych lub innych sponsorów.

W KONKURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

Termin składania wniosków: do 31.8.2001.

Formularze wniosków i szczegółowe zasady można otrzymać pod adresem:

WFOŚiGW
Kanonicza 12 (II p.)
31-002 Kraków
www.wfos-krakow.eco.plOGŁOSZENIA - ZB nr 6(164)/2001, sierpień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]