Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

PETYCJA - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001

MAZANY - NOWOTWÓR MAZUR

My, niżej podpisani, domagamy się natychmiastowego zamknięcia składowiska odpadów w Mazanach i zobowiązania firmy SATER do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

  Nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   

Petycje z podpisami wysyłajcie na adresy:

  • Minister Środowiska, Wawelska 52-54, 00-922 Warszawa
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
  • Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
  • Wójt Gminy Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn
  • Ambasador Francji w Polsce, ul. Piękna 1, 00-477 Warszawa

Kopie protestów wysyłajcie na adres:

Osada Ekologiczna HROŚ, Ubik 5, 12-250 Orzysz

Powyższa petycja w formacie Word-a spakowana ZIP-em - petycja.zip.


PETYCJA - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]