Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]

ZAPOWIEDZI - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001

Europejskie Centrum Energii Odnawialnej i World Renewable Energy Network serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
U PROGU XXI WIEKU

która odbędzie się 9-11.12.2001.

Patronat medialny: "Przegląd Komunalny"

Obrady plenarne odbędą się w trzech blokach tematycznych.

Międzynarodowe działania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej:

Polskie rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

Raporty technologiczne dla wykorzystania energii:

biopaliw stałych, biogazu i gazu wysypiskowego, wiatru, słonecznej (energia cieplna i fotowoltaika), wodnej w małej hydroenergetyce, geotermalnej.

Ponadto odbędą się sesje techniczne nt. technologii wykorzystujących poszczególne źródła energii odnawialnej i ich zastosowań (oczekujemy na referaty).

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i wygłoszeniem referatu proszone są o kontakt:

Joanna Dudzińska, Ludmiła Łakomiec
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej
EC BREC/IBMER
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
tel. 0-22/848-48-32, 646-68-50, 646-68-54 wew. 122, 111
joannad@ibmer.waw.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa 31.10, natomiast termin nadsyłania zgłoszeń referatów 30.9.


ZAPOWIEDZI - ZB nr 7(165)/2001, wrzesień 2001
Wydawnictwo "ZB" | Okładka | Spis treści ]