kliknij na okładce, aby przejść dalej

okładka
(Adam Grembowski, Fishdesign z wykorzystaniem fotografii przyrodniczych Grzegorza Wieczoreka i fotografii z wiejskiego protestu nadesłanych przez ICPPC)

Nakład: 700 egz. + (od 22.10.01)

Numer złożono do druku 19 października 2001

[ wersja offline ]
2,20MB!

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie