ZB 9(167), listopad 2001
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Różne
 

logo FZ ''Gaja''

Federacja Zielonych "Gaja"
ul. Kolumba 6
70-035 Szczecin
tel./fax 91/4894232
tel. 91/4894233
e-mail fzbiuro@eko.org.pl

Szczecin, 9.11.2001

"Zielone pieniądze dla Agendy 21"
czyli jak współpracować aby sfinansować
Konferencja w Kliniskach 9.11.2001 r.

Partnerstwo Ekologicznych Organizacji Pozarządowych z Gminnymi Samorządami w pozyskiwaniu funduszy na rzecz ekorozwoju w Woj. Zachodniopomorskim.

Federacja Zielonych "Gaja", organizując konferencję w Kliniskach "Zielone pieniądze dla Agendy 21" udowadnia, że istnieje aktywność społeczna, chęci, siły i możliwości zmiany naszego otoczenia.

Agenda 21 to Globalny Program na rzecz Ekorozwoju, przyjęty i sygnowany przez 179 państw (w tym również przez Polskę) na konferencji w Rio de Janeiro. Dzisiejsza konferencja jest kolejnym krokiem współpracy sektora administracji samorządowej z ekologami przy wdrażaniu zaleceń Agendy 21.

- Wdrażanie ekorozwoju nie może być oparte na "odgórnych" rozporządzeniach władz. Lokalne programy działań muszą być oparte na rzeczywistych potrzebach społeczności, a co więcej realizowane przez członków tych społeczności - mówi Sebastian Kołodziejczak, niezależny ekspert - Istnieje rozwinięta świadomość społeczna i nie możemy jej lekceważyć. Dobrym przykładem współpracy i działań na rzecz ochrony środowiska może być Regionalna Agenda 21 Zalewu Szczecińskiego - region dwóch narodów, realizowana przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski i władze niemieckiego landu Meklemburgia - Pomorze Przednie.

W trakcie konferencji przedstawiono informacje o możliwościach finansowania proekologicznych projektów i przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim. O tym, że można sfinansować takie działania, świadczy realizacja przedakcesyjnego programu pomocowego DANCEE (Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe). Woj. Zachodniopomorskie jest pierwszym, które otrzyma pomoc w ramach Krajowego Programu DANCEE 2001-2003. Program obejmuje projekty dotyczące zagospodarowania odpadów stałych, odprowadzania i oczyszczania ścieków łącznie z gospodarką osadami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Program wspiera działania inwentaryzacyjne i projekty konieczne do osiągnięcia wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Podczas konferencji ogłoszono konkurs na najlepszą inwestycję gminną prowadzoną w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty opublikujemy w książce pt. "49 inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju". Jest to publikacja, która - oprócz ogólnych informacji nt Agendy 21 - zawierać będzie opisy kilkudziesięciu przykładowych projektów realizowanych w państwach Unii Europejskiej. Do konkursu zapraszamy również gminy, które nie dotarły na konferencję. Formularze (zgłoszenie i regulamin konkursu) dostępne są w naszym biurze.

Federacja Zielonych "Gaja" serdecznie dziękuje sponsorom konferencji, którymi są:

Koalicja Czystego Bałtyku, Regionalne Centrum Edukacji (REC) i Narodowy Bank Polski.

Dokładne informacje nt konferencji:

Angelika Szyszło
Biuro Informacji Ekologicznej
tel./fax 91/489 4232, tel. 91/489 42 33
e-mail angelika@eko.org.pl

rys. Jarosław Gach

Skażenie promieniotwórcze w Czeczenii

Ekolodzy są zatrwożeni wiadomością o odkryciu w rejonie wsi Cziri-Jurt w Czeczenii dwóch silnych źródeł promieniowania jonizującego, którą przekazało 8.11 radio Deutsche Welle. Koordynator kampanii antynuklearnej Związku Społeczno-Ekologicznego Władimir Śliwiak (nawiasem mówiąc, Rosjanin polskiego pochodzenia - przyp. tłum.) w wywiadzie dla Deutsche Welle przypomniał, że w Czeczenii znajduje się mogilnik jądrowy, w którym zabezpieczone są tysiące urządzeń powszechnego użytku oraz przemysłowych, emitujących niewielkie promieniowanie jonizujące. Mogilnik ten, to ogromna podziemna wybetonowana pieczara, wypełniona kontenerami z niebezpiecznym ładunkiem i przykryta warstwą zabezpieczającą. Jest ona wprawdzie tak mocna, że odporna nawet na uderzenia bomb, ale jeżeli można dokładać do mogilnika nowe odpady, to równie dobrze można je stamtąd wydobyć. Ekolodzy przestrzegają, że w takim mogilniku zawartość substancji radioaktywnych jest wystarczająca dla zanieczyszczenia tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi. Co się tyczy ostatniego znaleziska, to Władimir Śliwiak podkreślił, że siła nowo odkrytych źródeł porównywalna jest z tłem radioaktywnym w epicentrum katastrofy czarnobylskiej. Jego zdaniem, zwyczajny mogilnik nuklearny nie dawałby takiego efektu. Jeśli pomiary się potwierdzą - uważa ekspert - to będzie wyglądało na to, że są to materiały radioaktywne skradzione albo z jądrowego laboratorium badawczego, albo z elektrowni jądrowej.

za informacją agencji
KAUKAZ-CENTER z 8.11.2001
tłum. z rosyjskiego Cezary Cholewiński 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]