ZB 1(169), styczeń 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Petycja
 

Nowe grupy pokarmowe!

Szanowni Państwo,

Doceniając Wasze zaangażowanie w opracowywaniu i rozpowszechnianiu informacji nt zdrowego odżywiania, chcielibyśmy zaapelować o jeszcze większą aktywność w tym zakresie oraz o rozpowszechnienie jednoznacznego stanowiska w kwestii wegetarianizmu. Nasz apel podyktowany jest przekonaniem, iż dotychczasowe umieszczanie mleka i mięsa w zalecanych grupach pokarmowych spowodowane jest jedynie przywiązaniem do tradycji i uprzywilejowanym traktowaniem przemysłu mięsnego. Biorąc pod uwagę wyniki pozytywnie zakończonych badań na grupach wegan (w Polsce, niestety nie przeprowadzonych ani razu) oraz dobre zaopatrzenie naszego rynku w produkty roślinne, bezzasadne wydaje się utrzymywanie w społeczeństwie mitu o konieczności spożywania mięsa i mleka dla zachowania zdrowia oraz prawidłowego rozwoju człowieka. Jesteśmy zaniepokojeni ciągłą obecnością tego typu opinii w telewizji i prasie. Kierujemy się przekonaniem, iż negować można hipotezy, a nawet teorie, ale nie fakty! Fakty zaś są takie, iż już od dziesiątek lat, tysiące polskich wegetarian funkcjonuje w społeczeństwie ciesząc się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Wyrosło nawet drugie pokolenie wegan, które od najmłodszych lat wychowywane było na diecie roślinnej. Niestety opinie spotykane w mass mediach żyją własnym życiem i negują te naoczne fakty. Mając to na uwadze, apelujemy o usunięcie mięsa z zalecanych grup pokarmowych.

Lp. IMIĘ i NAZWISKO (drukowanymi!) Pełny ADRES Odręczny podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Petycję należy wysłać do:

Instytut Żywności i Żywienia, ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
Klub OK!

Powyższa petycja w formacie Word-a spakowana ZIP-em - petycja.zip. 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]