ZB 1(169), styczeń 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA, Niedersächsische Energie-Agentur i Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej zaprasza do wzięcia udziału w drugiej konferencji nt. rozwoju energetyki wiatrowej pt. "Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja", która odbędzie się 21-22.3.2002 w Gdańsku.

Konferencja ta jest jedną z cyklu pięciu konferencji organizowanych przez sieć OPET (Oganisation for Promotion of Energy Technologies) w Szwecji, Belgii, Niemczech, Danii i Polsce, których celem jest wymiana doświadczeń w dziedzinie budowy i działania farm wiatrowych na lądzie i morzu oraz identyfikacja i pokonywanie barier utrudniających rozwój energetyki wiatrowej.

Do udziału zaprosiliśmy specjalistów w dziedzinie planowania, a także osoby i instytucje zaangażowane bezpośrednio w przygotowanie projektów i budowę elektrowni wiatrowych.

Energetyka wiatrowa od ponad dekady stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi energetyki odnawialnej. Panujące w Polsce warunki wiatrowe porównywalne są do warunków w krajach przodujących w zakresie wykorzystania energii wiatru. Możliwe jest zatem znaczne zwiększenie udziału tego źródła w bilansie energetycznym Polski.

W ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem, projektowaniem, finansowaniem i budową farm wiatrowych na lądzie i morzu. Zostaną też przedstawione kierunki i perspektywy rozwoju parków wiatrowych w Europie.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli władz różnego szczebla, przedsiębiorstw energetycznych, inwestorów, a także naukowców, inżynierów i wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej w basenie Morza Bałtyckiego.

W programie m.in.:

Czwartek, 21 marca 2002

910Strategia rozwoju energetyki wiatrowej - Stanisław Żelichowski, Minister Środowiska
940Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych w świetle polityki energetycznej UE - Alexandros Kotronaros, DG TREN
1010Wystąpienie Wojewody Pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka
1030Wystąpienie Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Zarębskiego
1120Ekonomika wykorzystania zasobów wiatru na morzu - Rebecca Barthelmie, Riso
1140Technologie morskich elektrowni wiatrowych - Andrew Henderson, Delft University
1200Problemy przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznych - Bart Boesmans, Tractebel
1220Energetyka wiatrowa w planach zagospodarowania przestrzennego i prawie budowlanym - Ryszard Mulkiewicz, Wydział Budownictwa PUW
1240Uwarunkowania społeczno-prawne planowania lokalizacji elektrowni wiatrowych - Iben Õstergaard, Danish Technology Institute
1300Oddziaływanie morskich farm wiatrowych na środowisko - zagadnienia polityczne i społeczne - Przedstawiciel Greenpeace
1320Prezentacja firm z branży energetyki wiatrowej
1500Możliwości dofinansowania inwestycji związanych z energetyką wiatrową - Michał Wilczyński, EkoFundusz
1520Warunki kredytowania budowy elektrowni wiatrowych - Andrzej Bajerski, Bank Ochrony Środowiska
1540Budowa elektrowni wiatrowych w oparciu o udział kapitałowy użytkowników energii - Hans Soerensen, EMU Spok
1600Ekonomika budowy farm wiatrowych i planowanie ich lokalizacji na Morzu Północnym - raport z konferencji Offshore Wind Energy w Cuxhaven 7-8.3.2002 - Annerose Horter, Niedersächsische Energie-Agentur
1620Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Szwecji - Anders Haaker, OPET Szwecja
1640Warunki rozwoju energetyki wiatrowej na polskich wodach terytorialnych - Andrzej Cieślak, Urząd Morski w Gdyni
1700Przyszłość energetyki wiatrowej na morzu - Bernie Smith, Kvaerner Oil and Gas

Piątek, 22 marca 2002, 900 - 1600: Prezentacja nadesłanych przez uczestników referatów i komunikatów.

Wszelkich informacji udziela p. Izabela Kołacz, specjalista ds. public relations.

Izabela Kołacz
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA
ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
tel. 0-58/305 84 36, fax 0-58/305 84 36
email: OPET@bape.com.pl

Program wycieczek MTO jesień-zima

  • 27 stycznia, niedziela, miejski odcinek Wisły, godz. 900, Most Dębnicki, od strony "Jubilatu", Kazimierz Walasz
  • 23 lutego, sobota, Ojcowski Park Narodowy, godz. 700, Dworzec PKS, wejście główne, (odjazd 720- przyjazd 900), Bogdan Bartosz

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
skr. 110, 31-104 Kraków 45
tel. kontaktowy: 0-12/2627128
Dyżur: wtorki w godz. 1800-1900 (2000)
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax 0-12/4222264 w. 17, 0-503/874391
mto@mto.most.org.pl, http://www.mto.most.org.pl

Konkurs publicystyczny

Esej: przyroda, ochrona środowiska, etc. przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z całego kraju.

Wymieniony konkurs odbędzie się w ramach VII Festiwalu Ekologicznego "EKOKONFRONTACJE", w czerwcu 2002 r.

Tytuł konkursu należy traktować jako hasło wywoławcze. Nie chcemy narzucać żadnego konkretnego tematu, licząc na indywidualne inspiracje uczniów.

Prace wraz z godłem i wiekiem uczestnika należy nadsyłać na adres Stowarzyszenia do 25.5.2002.

Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas pierwszego dnia Ekokonfrontacji. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o dokładnym terminie. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace. Dla laureatów przewidujemy nagrody książkowe i prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej oraz udział w warsztacie dziennikarskim (podczas Ekokonfrontacji) przeprowadzonym przez Olgę Tokarczuk.

Organizator:

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
AL. Wojska Polskiego 2/1, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. 0608 154 216 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]