kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
Feliks Chodkiewicz /1 po prawej/ i Kaj Romeyko-Hurko /dwa po lewej/)

Nakład: 700 egz. + (od 25.02.02)

Numer złożono do druku 20 lutego 2002

[wersja offline]
311KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie