ZB 3(171), marzec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Edukacja
 

W poszukiwaniu szczęśliwego drzewa

Hasłem wiodącym w realizacji treści ekologicznych w Przedszkolu nr 45 w Sosnowcu jest Pomóżmy naszym dzieciom patrzeć na świat.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie oraz rozwijanie u dzieci emocjonalnego stosunku do otaczającego je środowiska społeczno-przyrodniczego. Nasze przedszkole realizując program autorski w swoich założeniach stawia na aktywność dzieci, dlatego też jedną z form pracy jest bezpośrednia obserwacja w naturalnym środowisku, działalność praktyczna, doświadczenie, które dziecko zdobywa na drodze własnych poszukiwań i doświadczeń.

Dziecko rozpoczyna poznanie środowiska od najbliższego otoczenia: dom, podwórko, przedszkole, park, staw w parku. Odbywa się to poprzez wzrok, dotyk, słuch, smak oraz własne działanie w danym środowisku. Tą drogą dziecko bada cechy, właściwości przedmiotów oraz zjawisk. Zdobyte informacje to początek kształtujących się postaw proekologicznych.

Edukację ekologiczną prowadzimy we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja treści ekologicznych jest ściśle zintegrowana z innymi obszarami edukacji. Czynimy i wspieramy ją poprzez gry ekologiczne, zabawy, spacery, wycieczki autokarowe do lasu, opowiadania o treści przyrodniczej. Szczególnie ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu są Dni Ziemi, często przez dzieci nazywane urodzinami Ziemi. Jest to uroczystość otwarta dla dorosłych - rodziców, dziadków, znajomych oraz przyjaciół naszego przedszkola. Dorośli razem z dziećmi biorą udział w grach ekologicznych, konkursach, inscenizacjach. Podsumowaniem tygodnia ekologicznego jest posadzenie na terenie ogrodu przedszkolnego drzewka i nadanie mu imienia. W naszym ogrodzie rośnie Tuptuś, Marcelinka, Kubuś i Junior.

Ucząc się poszanowania przyrody i najbliższego środowiska uczestniczymy co roku w akcji Sprzątanie świata. Akcja ta poprzedzona jest rozmowami w grupach, konkursami, filmami edukacyjnymi. Nasze dzieci wiedzą dlaczego należy dbać o najbliższe środowisko. W pracy spotykamy się z wyrazami uznania ze strony dorosłych.Rodzice często bywają zaskoczeni wiedzą dzieci lub sytuacją, w której to nasi przedszkolacy zwracają im uwagę lub napominają. Nie zostaje to źle odebrane, wręcz przeciwnie rodzice cieszą się z takiej postawy swoich dzieci, wiedząc, że przyszłość należy właśnie do nich.

Chętnie bierzemy udział w konkursach o treści ekologicznej. Właśnie nasze przedszkole znalazło się w drugim etapie konkursu ekologicznego organizowanego przez FRUIT-TELLĘ. Zamierzamy wygrać ten etap i przejść do finału.

Ekologia, ochrona przyrody to terminy, które nie bez powodu znalazły się w naszym programie oraz zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Mieszkamy przecież w zagrożonym środowisku i musimy nauczyć siebie i nasze dzieci jak to zmienić, jak wyleczyć chore drzewa, aby znowu szumiały, i aby ptak chciał w konarach uwić gniazdo i zaśpiewać.

Elżbieta Zowsik, Maria Kantyka, Elżbieta Rogowska
Miejskie Przedszkole nr 45
Kisielewskiego 4a
41-221 Sosnowiec 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]