kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej

''Zielone Brygady. Pismo ekologów'' (okładka)
(Konstancja Harasymowicz, z wykorzystaniem fotografii:
WISE, Kaj Romeyko-Hurko)

Nakład: 700 egz. + (od 22.04.02)

Numer złożono do druku 19 kwietnia 2002

[wersja offline]
305KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie