ZB 5(173), maj 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Papier
 

Ekopapier

Papier "Biały kruk"

Papier do ksero, drukarek, faksów, kopiarek. Bezdrzewny. Nie wiem czy bezchlorowy? Obustronnie doskonała jakość. Formaty A3 i A4, a może mają i inne w firmie:

Kostrzyn Paper - Poznań
ul. Starołęcka 35
tel./fax 0-61/877 48 31

* * *

Europapier, Sonevix sp. z o.o.
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
e-mail: sales@ep-sonevix.pl

robią wiele rodzajów papieru, ale każdy jest bezchlorowy i bezdrzewny. Podaję za Aniołem, który od dwóch lat drukuje na tym papierze swoje kartki pocztowe.

Papier akwarelowy produkowany jest w 100% z bawełny, przynajmniej we Francji. (z kanału "Planete").

* * *

Makulaturowy papier do ksero, drukarek itp. format A-4, a może są i inne. Żółtawy, ale kopie wychodzą elegancko. Niemiecki m.in. ze znakiem błękitnego anioła, firmy Rank Xerox Ltd. Nazwa: Xerox Recycled Paper. Dostępny np. w:

Schola sp. z o.o.
Maszyny biurowe
ul. Grochowa 3
15-423 Białystok

* * *

Na makulaturowym, niechlorowanym papierze (dzięki pomocy ambasady Holandii w Polsce) drukowane jest czasopismo "OIKOS". Adres wydawcy:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Okopowa 6/14, 20-022 Lublin
tel./fax 0-81/743 71 04
e-mail: marcin@natura.most.org.pl
www.most.org.pl/oikos

konto, na którym można ich wspomóc:

WBC S.A. I/o Lublin 1460181-27.0.1.6.511848-01

Zajmują się edukacją ekologiczną i chętnie udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów z ochroną środowiska. Zajmują się też obroną praw zwierząt i ludzi, organizują wykłady, prowadzą bibliotekę.

Paweł Szarmach 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]