ZB 5(173), maj 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Petycje
 

Petycja przeciw mordowaniu
wielorybów i delfinów na Wyspach Owczych

Nie ma usprawiedliwienia dla okrutnego i bezmyślnego mordowania wielorybów i delfinów na Wyspach Owczych. Argumenty "zdobywania pożywienia" i "tradycji" już dawno zostały obalone. Jesteśmy oburzeni faktem, że rząd duński toleruje ten krwawy proceder. Powstrzymajcie natychmiast morderców wielorybów i delfinów.

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

Petycję prosimy kierować pod adresem:

Ambasada Królestwa Danii
ul. Rakowiecka 19
02-517 Warszawa

Petycja przeciw mordowaniu wielorybów

Żądamy natychmiastowego wstrzymania mordu wielorybów. Ich przetrwanie i tak jest zagrożone przez zanieczyszczenie środowiska, obumieranie planktonu oraz śmierć przez uduszenie w sieciach. Stop barbarzyństwu!

Lp. Imię i nazwisko Adres Podpis
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

Petycję prosimy kierować pod adresami:

Ambasada Królestwa Norwegii
ul. Chopina 2A
00-559 Warszawa

Ambasada Japonii
al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

Powyższe petycje w formacie Word-a spakowane ZIP-em - petycje.zip. 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]