ZB 5(173), maj 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Raporty - relacje - sprawozdania
 

Krótka historia Parku Narodowego "Ujście Warty"

Dawno, dawno temu, nie tak daleko, bo tam, gdzie Warta wpada do Odry, była sobie zabagniona, porośnięta lasem łęgowym i poprzecinana licznymi odnogami Warty, dolina. Była, bo dwa wieki temu przeprowadzono, na wielką skalę roboty melioracyjne. Wycięto lasy, powstały wały, a dolinę Warty uregulowano. "Ziemie odzyskane traktowano jako użytki rolnicze, prowadząc wypas zwierząt i pozyskując siano. Na przestrzeni czasu powstały tutaj unikalne siedliska lęgowe wielu gat. ptaków. Te łąki i pastwiska, otoczone rozlewiskami, to "ptasi raj".

Obecnie, by sytuacja była równie dogodna dla ptaków, istnieje konieczność prowadzenia ekstensywnej gospodarki łąkowej np. przez prowadzenie wypasów.

Park Narodowy "Ujście Warty" leży głównie na obszarze gm. Słońsk i Witnica. Powstał on w lipcu 2001, ma pow. 7 955,86 ha, a jego otulina ma ponad 10 tys. ha. Siedziba Parku mieści się w Chyrzynie. Posiada on również ośrodek edukacyjny, gdzie można prowadzić np. warsztaty ekologiczne.

Adres:

PN "Ujście Warty"
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca
tel. 0-95/7524026-28
e-mail: pnuw@poczta.onet.pl

Jan Andrukiewicz


rys. Jarek Gach

Najpiękniejszy szlak rowerowy woj. zachodniopomorskiego

Stefan Raniecki z Kołobrzegu został laureatem konkursu na najpiękniejszy szlak rowerowy woj. zachodniopomorskiego. Opisał on i udokumentował 40 szlaków uwzględniając walory przyrodnicze i historyczne Kołobrzegu i okolic. Sam dokładnie poznał uroki i trudy szlaku na rowerze i pieszo. Nagrodą za wygrany konkurs był nowy rower górski.

Laureat ma 53 lata, był żołnierzem zawodowym, od pięciu lat jest przewodnikiem turystycznym PTTK, a także instruktorem przewodnictwa. Laureat podkreśla, że na uzyskane nagrody złożyły się - przychylny klimat panujący w kołobrzeskim starostwie (także w gminie Ustronie Morskie), życzliwość kolegów - przewodników oraz walory i uroki samego Kołobrzegu oraz otaczających go terenów. Wszyscy przyczynili się do dokładnego oznakowania szlaku, ustawienia tablic informacyjnych, ławeczek i wskazówek ułatwiających zwiedzanie.

Nowa trasa wiedzie zielonym szlakiem z Kołobrzegu do Budzistowa, Janisk i Kądzielna, potem od strony Stramniczki zbliża się do "Warcisława" - dębu liczącego 640 lat, oddalonego 2,5 km od 800-letniego dębu "Bolesław", przez nieczynną stację kolejową w Bagiczu, stary cmentarz, potem lotnisko z wojskowo-politycznymi śladami. W okolicy starego kasyna łączy się z czerwonym, międzynarodowym szlakiem turystycznym E-9 wiodącym z Francji do Braniewa. Dalej jedzie się strefą nadmorską, częściowo nieoznakowaną - w trzech, czterech miejscach mogą być trudne przejścia, zwłaszcza po sztormach i dociera się do latarni morskiej w Kołobrzegu.

Do zobaczenia na nowym szlaku!

Bernard Konarski 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]