ZB 5(173), maj 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 


Towarzystwo Przyjaciół Filozofii Ekologicznej będzie obchodzić 10-lecie swego powstania. Uroczysta sesja odbędzie się w Warszawie 8.6. o godz. 1430, Foksal 16 (Teatr Sabat).

W programie: krótkie przemówienia, część artystyczna, wręczenie Księgi Pamiątkowej prof. Skolimowskiemu; w obecności profesorów Stefana Kozłowskiego, Henryka Skolimowskiego i innych.

Serdecznie zapraszamy.II Warsztaty Pieśni Tradycyjnych


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]