ZB 6(174), czerwiec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Prezentacje
 

Żyjące miasto

"Wszelkim natomiast zmianom oparła się zwycięsko piękna cnota podgórzan - żywe poczucie dzielnicowej więzi. Toteż posłuszni jej wskazaniom rzucają się sobie w objęcia i po braterskich uściskach czym prędzej idą na wódkę z plotkami, a jeśli są abstynentami na plotki z czarną kawą. Nie masz bowiem dla podgórzanina rozkoszniejszego przeżycia towarzyskiego, jak poplotkować z podgórzaninem o podgórzankach, podgórzanach i Podgórzu..." pisał Roman Kiełkowski w "Historiach spod Kopca Krakusa". Tak było dawno, dawno temu...

Podgórze jest częścią Krakowa od 87 lat. Od prawie dwóch lat toczą się tu działania firmowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - projekt "Podaj Dłoń Naturze", a obecnie "Żyjące Miasto". Jednym z kluczowych celów projektu jest zrozumienie i szerzenie idei "bioregionu", pokazanie, że "Żyjące Miasto" to miasto, w którym udaje się stopniowo integrować społeczności lokalne, zaszczepiać im poczucie identyfikacji i dumy ze swojego miejsca zamieszkania, zachęcać do dbałości o nie i współtworzenia jego charakteru i klimatu. Organizujemy wycieczki po ciekawych miejscach - z nami można odnaleźć ostatnie fragmenty bruku drewnianego w Podgórzu, płaskorzeźbę słonia zasłoniętą reklamami, gniazda łysek w nieczynnym kamieniołomie. Szkolimy nauczycieli - odbyły się już cztery warsztaty tematyczne, spotykamy się z młodzieżą, pomagamy w zorganizowaniu akcji letniej dzielnicowej świetlicy. Wydaliśmy pocztówki i ulotki. Uruchomiliśmy miniserwis internetowy http://www.podgorze.pl, zawierający najważniejsze informacje dotyczące dzielnicy, jej historię i teraźniejszość, propozycje kulturalne, "Galerię z Przeszłości", podgórskie "perełki", ciekawostki, najważniejsze adresy, wywiady z ludźmi Podgórza. We wrześniu zorganizujemy wydarzenie, polegające na udostępnieniu do zwiedzania przez jeden dzień głównych obiektów dzielnicy. Chcemy, aby tego dnia można było zwiedzić między innymi Ujęcie Wody Zdrojowej i Sanatorium Mateczny, fort św. Benedykta, kino i ratusz, Galerię Rękawka, dawny dom modlitwy - obecnie galerię Starmach, Stary Cmentarz Podgórski, stadion Korona, fabrykę Schindlera, działające w Podgórzu pracownie i warsztaty. Tego dnia wystawa prezentująca piękno architektury i przyrody Podgórza zostanie zaprezentowana w oknach sklepów i instytucji wzdłuż ulicy Limanowskiego.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Liliana Dawidziuk
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Sławkowska 12 III p.
31-014 Kraków
tel./fax 0-12/4222264
lila@fwie.eco.pl
http://www.podgorze.pl

Projekt sponsorowany jest przez Fundusz Know How Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

Zielona Swoboda

Chcielibyśmy przedstawić Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne "Zielona Swoboda", które utworzyliśmy w naszym regionie. Pomysł stworzenia podobnej grupy kiełkował w naszych głowach już od dawna. Od dawna zajmowaliśmy się też tematyką ekologiczno-społeczną, pomagaliśmy w kampaniach prowadzonych przez inne grupy (zbieranie podpisów pod petycjami o ochronę gatunkową wilka itp.) walczyliśmy na terenie okolicznych lasów z kłusownictwem (akcja ściągania wnyków). Na samym początku zawiązaliśmy nieformalną grupę o nazwie "Krąg wszystkich istot" w Lubartowie, lecz po zorganizowaniu kilku akcji ulicznych (antyfutrzarskich, antymilitarnych), a także w pobliskim Młodzieżowym Domu Kultury, grupa rozpadła się wskutek coraz mniejszego zapału jednostek ją tworzących. W r. 1999 na wiosnę próbowaliśmy reaktywować grupę, lecz znów bez powodzenia. Dopiero w r. 2000, znowu na wiosnę powiały lepsze wiatry i teraz udało nam się zebrać do kupy i szczęśliwie zarejestrować grupę jako stowarzyszenie pod, zmienioną już nazwą: "Zielona Swoboda". Nasze stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania ekologicznego stylu życia, wegetarianizmu, działań na rzecz praw ludzi i zwierząt, upowszechniania idei życia bez przemocy, przyczyniania się do rozwoju regionu w zgodzie z zasadą ekorozwoju i poszanowania praw wszystkich istot. W niedługi czas po zarejestrowaniu przystąpiliśmy do POELU czyli Porozumienia Organizacji Ekologicznych Lubelszczyzny, do którego wchodzą takie grupy jak: "Towarzystwo dla Natury i Człowieka" z Lublina, "Lubelska Konna Straż Ochrony Przyrody" oraz "Stowarzyszenie Ochrony Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" od lat walczące z negatywnymi skutkami działalności górniczej, na tym niezwykle cennym przyrodniczo bagienno-torfowiskowym obszarze. Na dzień dzisiejszy, głównym naszym celem jest powołanie w gminie Michów Społecznej Straży Ochrony Środowiska. Kampania na rzecz tejże jest właśnie w toku, więc bardzo prosimy - trzymajcie za nas kciuki. Oprócz tego jara nas rolnictwo ekologiczne i czynimy próby w tej właśnie dziedzinie. Bliskie są nam idee decentralizacji i pomocy wzajemnej natomiast niechętnym okiem patrzymy na rosnącą falę globalizacji i kumulacji pieniądza w rękach elit. Na szczęście są w świecie pozytywne energie i wibracje oraz wielu ludzi nie godzących się na propagowany obecnie model świata. I to jest właśnie naszą podporą.

Jeśli chcielibyście się z nami skontaktować:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne
"Zielona Swoboda"
Szkolna II/2 m. 4
21-140 Michów
tel. 0-81/856-62-56

Niemcy zapraszają

Mutlagen - miejscowość w południowych Niemczech, już w latach 80 stała się symbolem oporu wobec uzbrojenia w głowice nuklearne, kiedy to grupa młodych działaczy obrała sobie starą chatę na obrzeżach miasteczka za swoją siedzibę. Wkrótce "Pressehtte" ("chata prasowa") w Mutlagen stała się ośrodkiem działalności kilku organizacji pokojowych i wydawnictwa, dzięki któremu co kwartał ukazuje się "Freiraum" - pismo stawiające sobie za cel propagowanie idei świata bez broni atomowej.

W kwietniu tego roku w Mutlagen spotkała się młodzież z 11 krajów na 14-tym już obozie organizacji "Friedens- und Begegnungssttte Mutlagen" ("Miejsce Spotkań i Pokoju Mutlagen"). Młodzi ludzie w wieku od 17 do 25 lat przyjechali z Polski, Czeczenii, Łotwy, Słowenii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Rumunii.

Uczestnicy obozu z transparentem "Pluton w kosmos - nie!" demonstrowali przeciwko projektowi "Cassini", w ramach którego 6.10. z Przylądka Canaveral w USA ma zostać wystrzelona w kierunku Saturna sonda "Cassini" niosąca 32 kg trującego plutonu 238 na pokładzie. Przeciwnicy tej misji wskazują na ogromne ryzyko skażenia plutonem na skalę światową w razie wypadku przy starcie. Wg Netzwerk Friedenskooperative (Bonn) na 63 loty w przestrzeń kosmiczną miało miejsce 6 katastrof satelitów wiozących materiały radioaktywne. Losy tych groźnych ładunków pozostały w większości nieznane.

"Friedens- und Begegnungssttte Mutlagen" już od trzech lat zajmuje się tą problematyką i w tym czasie stało się centrum koordynacyjnym kampanii "Pluton w kosmos - nie!". To tutaj powstał pomysł raportu o projekcie "Cassini" i stąd nadchodzą stale stosy kartek i listów z tysiącami podpisów przeciwników projektu. 4.10. w Darmstadt 10 000 podpisów ma zostać przekazane Europejskiemu Centrum Operacyjnemu Agencji Kosmicznej (European Space Agency Operation Center).

Naturalnie, sprawa projektu "Cassini" stała się gorącym tematem dyskusji i konfrontacji pomiędzy uczestnikami obozu. Ale pobyt w Mutlagen to także praca: "Pressehtte" zmieniła się w plac budowy, trzeba było wymienić schody i odnowić instalacje sanitarne, żeby instytucja mogła sprawnie funkcjonować i rozwijać się.

W programie kwietniowego obozu były też wykłady nt. historii działalności pokojowych organizacji w Mutlagen i rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. Młodzi działacze zwiedzili też Muzeum Meteorytów w Nrdlingen i nowoczesne wysypisko śmieci połączone z centrum recyklingu w Ellert. Wszyscy zostali też ugoszczeni przez niemieckie rodziny, a wspaniała atmosfera utrzymywała się do samego końca obozu.

"Friedens- und Begegnungssttte Mutlagen" potrzebuje także Waszej współpracy i wsparcia!

 • Po pierwsze: piszcie listy! Wasze opinie zostaną opublikowane w kwartalniku "Freiraum" poruszającym tematykę uzbrojenia atomowego na świecie.
 • Po drugie: redakcja "Freiraum" prosi o wsparcie finansowe na rzecz wydawania pisma i działalności zespołu redakcyjnego (zbieranie informacji często, niestety, związane jest z kosztownymi podróżami). Składając datek, nie zapomnijcie zaznaczyć, na co ma być przeznaczony. Konto bankowe:
Friedens- und Begegnungssttte
- Freiraum
Raiffeisenbank Mutlagen
BLZ 61361975
Konto: 5568010

"Friedens- und Begegnungssttte Mutlagen" zaprasza również na szereg imprez organizowanych w najbliższym czasie:

7 - 27 lipca

Mutlagen - kolejny obóz w "Pressehtte"; uczestnictwo w obozie obejmuje pomoc w pracach remontowych, budowlanych, ogrodniczych itp. oraz udział w seminariach nt rozwiązywania konfliktów, konfrontacji bez użycia przemocy, podejmowania decyzji grupowych, a także poruszających zagadnienia ochrony środowiska i pokoju na świecie.

Kontakt:

Friedens- und Begegnungssttte
Mutlagen e.V.
Forststr. 3, 73557 Mutlagen
Deutschland, tel./fax 07171 75661
e-mail: post@pressehuette.de
www.pressehuette.de

3 - 10 sierpnia

Dublin - konferencja War Resisters' International (WRI), której tematem będzie: "Historie i strategie - opór bez przemocy i szanse społeczne"; konferencja organizowana jest co 3 lata przy współpracy Dublin City University

Kontakt:

War Resisters' International
5 Caledonian Road
London N19DX, GB
tel. 00 44/20/72784040
fax 00 44/20/72780444
e-mail: warresisters@gn.apc.org
www.gn.apc.org/warresisters
www.wri-irg.org

1 września

Bchel - (w planach) akcja z okazji Dnia Przeciwko Wojnie 2002; w Bchel znajduje się magazyn niemieckiej broni jądrowej.

Kontakt:

Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen (GAAA)
Roland Blach, Lenzehalde 53
70806 Kornwestheim
tel. 07154/22026
fax 07154/186643
e-mail: roblach@s.netic.de
www.gaaa.org

nadesłał Paweł Szarmach
opr. i tłum. z niem. Anna Grabara

Kościoły przeciw globalizacji!

logo WEN

WEN - The Work and Economy Research Network in the European Churches (w wolnym tłumaczeniu: sieć ds. Badań nad pracą i ekonomią w kościołach europejskich) skupia badaczy z zakresu teologii, nauk ekonomicznych i społecznych, jak również interesuje się twórcami polityki i terapeutami z kościołów i organizacji społecznych. Zajmuje się dynamicznymi relacjami pomiędzy wiarą, ekonomią i pracą. Cele sieci są następujące:

 • Badania nad ekonomicznymi i społecznymi zmianami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, identyfikacja spraw z perspektywy ludzi i społeczności, które są marginalizowane,
 • Refleksje teologiczne w kontekście zmieniających się realiów ekonomicznych i politycznych,
 • Tworzenie i rozpowszechnianie publikacji na temat istotnych kwestii,
 • Wzajemne uczenie się, żeby wzmacniać działanie kościołów na wszystkich poziomach, w szczególności w stosunku do instytucji europejskich,
 • Rozwój sieci europejskiej w celu wspierania wymiany doświadczeń i analiz.

Tematem wiodącym dla organizacji w następnym okresie będą:

Alternatywy dla globalizacji opartej na konkurencji

Sieć szczególnie skupia się na sprawach ekonomii i pracy w Europie Środkowej i Wschodniej.

Blisko współpracuje z WCC, CEC, the EAC of WARC oraz innymi ekumenicznymi partnerami. Istnieje jeden główny element w działaniach WEN w temacie wpływu globalizacji. Sieć zorganizuje rozległą konsultację w marcu 2003 pt. "Stawić czoła globalizacji - ponad strategiami przetrwania" (tytuł roboczy), które odbędą się w Polsce w Koszalinie.

Projekty WEN 2000 - 2003

 • Projekt "teologia + ekonomia polityczna", który zajmuje się badaniem wpływu konsultacji w Maladze na globalizację. Skupia się na sprawach, takich jak zakres możliwości ustawodawstwa socjalnego i w kwestiach pracy w globalizującej się gospodarce z punktu widzenia rozszerzenia UE, państw Europy Środkowej i Wschodniej i stosunków z gospodarkami południa. Bada także potencjał lokalnych, połączonych alternatyw ekonomicznych na obszarach wiejskich i miejskich, w szczególności rozwój lokalnych wskaźników dobrobytu gospodarczego o charakterze zrównoważonym.
 • Projekt "przyszłość pracy poza zatrudnieniem", który spogląda krytycznie na doświadczenia długoterminowego bezrobocia i bezrobocia strukturalnego w Europie, na Wschodzie i Zachodzie w kontekście globalnej konkurencji, przedsiębiorstw ponadnarodowych i projektu rozszerzenia UE oraz nowych relacji pomiędzy dochodem i pracą.
 • Projekt "migracja + praca", pracuje nad europejskim doświadczeniem migracji z przyczyn ekonomicznych, włączając w to rosnący rasizm i ksenofobię, spowodowane przez zatrudnianie europejskich pracowników-imigrantów w warunkach wysokiego bezrobocia. Niektóre rządy prowadzą politykę stwarzania szans na czasowe zatrudnienie dla wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Jednocześnie obserwuje się spadek liczby uchodźców i szukających azylu oraz ludzi bez istotnych kwalifikacji. WEN będzie krytyczne analizować tego rodzaju politykę i jej założenia.

Wieści z sieci

 1. Projekt "teologia + ekonomia polityczna".

Prawa socjalne i ekonomiczne w globalizującej się gospodarce:

 • Rozszerzenie UE i globalizacja. Te pierwsze warsztaty były skoncentrowane na ustawodawstwie socjalnym oraz na ramach prawa pracy. Przypadki Niemiec i Polski zostały wzięte jako przykłady wpływu globalizacji i kwestii rozszerzenia UE. Warsztaty zostały zaplanowane wspólnie z niemieckimi i polskimi kolegami i zostały wsparte przez serwis edukacyjny DGB i fundację Friedricha Eberta. Warsztaty odbyły się w październiku 2001, a raport ma zostać opublikowany w Polsce i Niemczech wiosną 2002.
 • Prawa socjalne w globalizacji i transformacji. Organizacja rozpoczyna proces poparcia dla rozwoju opartego na orędowaniu na rzecz podstawowych praw socjalnych i ekonomicznych, takich jak prawa człowieka, aby chronić je w procesie transformacji. Będzie to wiodący temat w "Big WEN" w marcu 2003 w Koszalinie.

Alternatywy dla miasta i wsi:

 • lokalne alternatywy ekonomiczne, trzeci sektor i lokalne oznaki (wskaźniki) zrównoważonego dobrobytu społecznego i ekonomicznego, są ważnymi tematami tych warsztatów, które będą pierwszymi z serii zajmującej się kwestiami lokalnych alternatyw dla globalnej konkurencji. Warsztaty będą się także przyglądać roli stowarzyszeń, a także roli państwa w lokalnych działaniach gospodarczych. Najważniejszymi zagadnieniami będą jednak refleksje teologiczne oraz etyczna analiza społeczno-ekonomiczna. Równie ważną sprawą podczas warsztatów będzie istotność tych tematów dla rozwijających się alternatyw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Warsztaty były pierwszymi z serii zmierzającej w kierunku następnych znaczących europejskich konsultacji WEN. Odbyły się w kwietniu 2002, natomiast raport zostanie opublikowany latem 2002.
 • Rolnictwo, globalizacja i rozszerzenie UE - lokalne wpływy (siły) i istotne strategie dla wszystkich zaangażowanych w problem rolnictwa w krajach CEE. Te konsultacje odbyły się w maju 2002. Przygotowane zostały przez WEN we współpracy z Prawosławną Akademią Vilemov (Republika Czeska), osobami z Europy Środkowej i Wschodniej oraz innymi organizacjami zainteresowanymi kwestią rolnictwa.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie & kraje CEE - wstępne warsztaty na ten temat dla ludzi z regionu CEE odbędą się od 11 do 13.10.2003 w Republice Czeskiej. Ich współorganizatorami będą CEE Bankwatch i Kairos Europa. Warsztaty sięgną również do doświadczeń wynikających z udziału w spotkaniu UN Finance w Meksyku, wiosną 2002.

Teologiczne perspektywy dla gospodarki:

 • Theology-factory.net - tak brzmi tytuł projektu, nad którym pracują WEN i Kairos Europe, angażując partnerów z paru krajów w procesie teologicznego rozwoju w kwestiach teologii, ekonomii i polityki.
 1. Projekt "przyszłość pracy poza zatrudnieniem".

W kierunku nowej definicji pracy, dochodu i czasu:

 • Projekt właśnie opublikował Raport 1, który umożliwia przegląd kwestii i rezultatów pierwszych konsultacji na temat dochodu i pracy. Angielskie tłumaczenie raportu zostało przygotowane przez niemiecką grupę roboczą, połączoną z WEN. Raport jest osiągalny poprzez biuro WEN w Pradze.
 • Projekt organizuje konsultacje nt nowych form pracy oraz potrzeby nowej wizji związków pomiędzy dochodem, pracą i prawami socjalnymi. Jest to bezpośrednio połączone z kwestiami globalizacji, transformacji i rozszerzenia UE. Raport z warsztatów zostanie przedstawiony latem 2002.

Bezrobocie w społeczeństwie nastawionym na wyniki (osiągnięcia) - analizy i strategie wyboru:

 • "Prawa człowieka ludzi bezrobotnych w społeczeństwie nastawionym na osiągnięcia", tak brzmi tytuł roboczy konsultacji na temat dominacji tradycyjnych koncepcji pracy, jako jedynych dobrych sposobów na ekonomiczne uczestnictwo. Warsztaty będą w szczególności badać wpływ nowego podejścia do osobistej odpowiedzialności za zdolność do pracy oraz wpływ kryteriów opartych na dominacji osiągnięć używanych przez pracodawców. Kto chroni prawa tych, którzy zostali wykluczeni z takiego społeczeństwa? Te konsultacje są planowane przez brytyjskich i fińskich członków WEN i odbędą się w Anglii, jesienią 2002.
 1. Projekt "migracja + praca".
 • Krytyczne poglądy z Europy Środkowej i Wschodniej. Pierwsze warsztaty dla tego projektu są planowane przez WEN we współpracy z Akademią Ekumeniczną, Praha/CZ, SOZES, Brno/CZ i CcME. Będą to małe warsztaty na temat doświadczeń określonych krajów, zwłaszcza Czech i Polski. Odbędą się 27 - 29 września w Czechach.
 1. Stawić czoła globalizacji - ponad strategiami przetrwania ("Big WEN"!), Koszalin, 8 - 15 marca 2003.
 • Ekumeniczny oddział specjalny pracujący nad globalizacją organizuje serię regionalnych konsultacji, aby zbadać wpływ globalizacji na ludzi, społeczności i środowisko naturalne. Centralną kwestią będzie teologiczna i społeczno-etyczna analiza krytyczna globalizacji, jak również jej wpływu na różne płaszczyzny (gospodarka jako sprawa chrześcijańskiego wyznania). W Europie przewiduje się trzy konsultacje. Pierwsze, dla kościołów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, odbyły się na Węgrzech, w czerwcu 2001 i były skoncentrowane na wpływie globalizacji w regionie CEE. Drugie, współorganizowane prze Kairos Europa będą zajmowały się rolą, strategiami i wpływami międzynarodowych instytucji finansowych. Odbędą się w Holandii w czerwcu 2002.
 • Współorganizowane przez WEN konsultacje w Polsce w r. 2003 będą się skupiać nie tyle na wpływie globalizacji, co na jej alternatywach. Proponuje się cztery główne dziedziny, powiązane z obecnymi priorytetami WEN:
  • możliwości inicjatyw społecznych, gospodarczych i na rzecz ochrony środowiska,
  • kwestia migracji wewnątrz Europy oraz pomiędzy Europą a innymi regionami,
  • prawa socjalne i ekonomiczne,
  • przyszłość pracy i zatrudnienia.

Główną kwestią będzie rola państw i rządów na różnych poziomach oraz wkład kościoła ekumenicznego i ruchów społecznych do analizy, krytyki i alternatyw.

Zaprasza się również członków organizacji do przedstawiania swoich własnych pomysłów. Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w organizowaniu konsultacji, albo wsparciu ich finansowo lub w inny sposób, to prosimy o kontakt.

Informacje o niedawnych warsztatach
nt. alternatyw ekonomicznych

Warsztaty na temat lokalnych alternatyw gospodarczych, które były zorganizowane przez WEN jako część przygotowań do wielkich europejskich konsultacji (zobacz następny akapit) i konsultacji w Budapeszcie, zaangażowały 25 uczestników, w większości z centralnej i wschodniej Europy oraz z centralnej Azji. W konsultacjach wziął także udział wysoki odsetek młodych uczestników i studentów.

Zostały wygłoszone referaty na temat lokalnych alternatyw w stosunku do globalnej konkurencji (Richard Douthwaite) i podejść do nowych, gospodarczych i społecznych wskaźników (Hans Diefenbacher). Inne wykłady na temat alternatyw i strategii (włączając w to strategie polityczne oraz referaty na temat wiary i duchowości) wytworzyły dynamikę, która została wzbogacona poprzez dzielenie się doświadczeniami z różnych punktów widzenia.

Jako część kontynuacji przygotowuje się pełną dokumentację. Uczestnicy zgodzili się stworzyć zaczątek "sieci inspiracji", która będzie dzielić się pomysłami oraz wiedzą, jak również promować debatę nt. alternatyw. Informacje na jej temat będą dostępne na nowej stronie WEN (proszę tam zaglądać w poszukiwaniu nowych wiadomości). Zgodzono się również z tym, że powinniśmy rozwinąć uzupełniającą strategię treningową alternatyw w obszarach rolniczo/wiejskich i alternatyw energii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nadchodzące wydarzenia

Kolejne seminarium (po budapesztańskim) będzie nt. migracji wewnątrz, do i z Europy Środkowo-Wschodniej - w stosunku do rynku pracy. Odbędzie się w mieście Most, w Republice Czeskiej, (27 - 29.9.), zorganizowane przez WEN & EAP we współpracy z CCME.

Następnie zaplanowano warsztaty nt. zagranicznych inwestycji bezpośrednich, których współorganizatorami będą WEN, KAIROS Europa i CEE Bankwatch. Impreza będzie miała na celu trening i wymianę doświadczeń, a odbędzie się 11 - 13.10 w Czechach.

Za bardzo istotną uważa się też kwestię rozwoju teologicznego. Projekt theology-factory.net zamierza pracować nad związkami pomiędzy teologią a gospodarką/pracą. Projekt jest rozwijany przez Akademię Ekumeniczną, WEN i KAIROS Europa razem z partnerami z wybranych krajów. Wniosek o dofinansowanie został złożony na ręce Unii Europejskiej. W pisanie wniosku zaangażowano partnerów z krajów bałtyckich, Republiki Czeskiej, Włoch i Niemiec. Program będzie w dalszym ciągu kontynuował wysiłki mające na celu włączenie młodzieży i studentów, oraz tych osób z wydziałów teologicznych, które mogłyby być zainteresowane.

Paneuropejskie konsultacje nt. globalizacji

Pierwsze, zaplanowane spotkanie w ramach konsultacji o europejskim zasięgu, których tematem będą reakcje na globalizację, odbędą się w Koszalinie. Koszalin jest dużym miastem o wysokim poziomie bezrobocia strukturalnego. Upadek wielu PGRów na obszarze rolniczym wokół Koszalina doprowadził również do wysokiego poziomu bezrobocia i ubóstwa. Konsultacje są organizowane przez WEN, ale wspólnym wysiłkiem, przy zaangażowaniu innych partnerów i organizacji w planowaniu i organizacji spotkania.

Region Koszalina jest również bardzo dobrym miejscem dla naszego spotkania ze względu na wiele lokalnych inicjatyw i rosnącą grupę ludzi czynnie związanych z WEN. Uniwersytet aktywnie wspiera konsultacje i już teraz paru studentów jest zaangażowanych w przygotowania.

Po wielu wewnętrznych dyskusjach doszliśmy do następującego tytułu roboczego:

Stawić czoła globalizacji - ponad strategiami przetrwania
Koszalin, 8 - 15.3.2003

Obecnie, Zarząd WEN chciałby zaprosić Państwa do wspierania programu własnymi pomysłami i priorytetami, a także poprosić o rozprzestrzenianie informacji o miejscu i dacie konsultacji tak szeroko, jak to jest tylko możliwe.

Pierwsze, planowane spotkanie zajmie się czterema, głównymi tematami:

 • Prawa socjalne i ekonomiczne w obliczu wyzwań globalizacji i transformacji,
 • Migracje i praca (wewnątrz, do i z Europy),
 • Przyszłość pracy,
 • Lokalne alternatywy ekonomiczne dla krajów uprzemysłowionych i rolniczych w obliczu globalizacji i transformacji.

Te konsultacje będą trzecimi europejskimi konsultacjami nt. globalizacji. Pierwsze odbyły się w Bukareszcie (2001) natomiast spotkanie dla kościołów Europy Zachodniej odbędzie się w Holandii w czerwcu br. Szczegóły nt. tych konsultacji są dostępne od Greetje Witte Rang (OIKOS, Holandia) greetje@oikos.antenna.nl. W konsultacjach dla Europy Zachodniej weźmie udział reprezentacja ze spotkania w Budapeszcie.

Te trzy spotkania są powiązane z ekumenicznym programem nt. globalizacji, który jest rozwijany przez WCC, CEC, WARC i LWF.

Publikacje

 • Ostatnia edycja czasopisma Światowej Federacji Studentów Chrześcijańskich (region europejski) "MOZAIK" jest poświęcona sprawie globalizacji. Jest to zbiór różnych opinii na ten temat, bardzo atrakcyjnie przedstawionych. Więcej informacji można uzyskać od redakcji, NAGYPAL Szabolcs (wscfmozaik@yahoo.co.uk) lub od WSCF: Daniela Rapisarda, Uiniversitetsgatan 20, 0162 Oslo, Norway (tel. +4722332010).
 • Ostatni numer Przeglądu Ekumenicznego był poświęcony wpływowi globalizacji na Europę Środkowo-Wschodnią. Są w nim referaty z konsultacji budapesztańskich, w tym kilka napisanych przez członków WEN. Zeszyt 53 nr 4 październik 2001 jest do nabycia w Biurze Publikacji WEN, 150 route de Ferney, CH1211 Geneva 2, Switzerland (lub http://www.wcc-coe.org).
 • Zespół WCC ds. pokoju, sprawiedliwości i twórczości stworzył referat na temat wprowadzenia w życie programu pt. Gospodarcza globalizacja - krytyczne spojrzenie i wizja alternatywy. Dostępny u Rogate Mshana pod adresem WCC: rrm@wcc-coe.org.
 • Życie jest ważniejsze od kapitału - alternatywy dla globalnej dyktatury własności autorstwa Ulricha Duchrowa i Franza Josefa Hinkelammerta, 292 strony, 14,90 EURO. Do nabycia w: Publik Forum, Postfach 2001, D61410 Oberursel, Germany, Buecherdienst@Publik-Forum.de.
 • Publik Forum wydała również Dossier nt. globalizacji (8 stron, A4) do nabycia pod tym samym adresem (numer porządkowy z 2690). Koszt zależy od liczby zamówionych egzemplarzy + opłata za przesyłkę.
 • Richard Dothwaite przedstawił drugie wydanie swojej książki Wzmacnianie lokalnych alternatyw dla bezpieczeństwa w niestabilnym świecie. Można w niej znaleźć wiele praktycznych przykładów lokalnych działań, jest również jednym z najlepszych przewodników w tej dziedzinie, 240 strony, 14,95 GBP, proszę zobaczyć również na stronie www.greenbooks.co.uk/politics.
WEN c/o Diakonie CCE
Belgicka 22
CZ 120 00 Praha 2
Czech Republic
tel. +420 2 225 17173
fax: +420 2 225 18783
Tony Addy tony.ecg@ecn.cz
Eva Kavkova eva.ecg@ecn.cz
www.wen.cz

opr. Iwona Prenkiewicz 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]