ZB 7(175), lipiec 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

logo WFOŚiGW w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
rozpisuje

Konkurs

na zadania z zakresu edukacji ekologicznej
oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

Termin składania wniosków: do 31 maja 2002 r.

Formularze wniosków i szczegółowe zasady wraz z regulaminem Konkursu
znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wfos-krakow.eco.pl


okładka ''Oblicze futra''

Oblicze futra

Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim" zaprasza do zakupu filmu pt. Oblicze futra, prezentującego okrucieństwo przemysłu futrzarskiego. Według naszego rozeznania jest to pierwszy w Polsce profesjonalny film o tej tematyce.

Polskojęzyczna wersja filmu antyfutrzarskiego, znanej holenderskiej organizacji Bont Voor Dieren, jest 8-minutowym obrazem okrucieństwa zadawanego zwierzętom przez przemysł futrzarski. Zobaczycie na nim metody hodowli, łapania i zabijania zwierząt. Jest to film, który w prosty i skuteczny sposób przekona wszystkich do nienoszenia futer. W sam raz nadaje się na różnego rodzaje projekcje czy jako element prelekcji.

Film jest benefitem na rzecz ochrony zwierząt futerkowych w ramach kampanii "Futra dla zwierząt". Kupując ten film, pomagasz w naszych działaniach. Prosimy również o szeroką reklamę filmu.

Cena filmu wynosi 15 zł (w tym koszty przesyłki). Jeżeli ktoś życzy sobie kupić film "za pobraniem", ponosi dodatkowe koszty przesyłki. Cyfrowa jakość obrazu oraz dźwięk stereo zapewnią wysoką jakość odbioru. Twarde etui zapewni ochronę dla kasety.

Pieniądze prosimy wpłacać przekazem pocztowym na adres: Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim", Woźna 12/5, 61-777 Poznań, pisząc wyraźnie swój adres oraz dopisek "oblicze futra". Wysyłki "za pobraniem" można zgłaszać e-mailem: biuro@zpw.eco lub listownie.

Zapraszamy do zakupu !!!


Skazane na MacDonalda

Rzeszów, 23.4.2002

Rzecznik Praw Dziecka,
Rzecznik Praw Obywatelskich

W sprawie, w której już kilka razy zwracałam się do Państwa (widzenia mojego dziecka z ojcem), w dniu dzisiejszym ogłoszono mi wyrok apelacyjny. Określił on następujący wymiar widzeń: [...] Doprowadzać mam dziecko do lokalnej restauracji McDonalda.

Widzenia w tym zakresie są dla mnie niewykonalne, bo:

  • w niedzielę o godz. 11 idę z córką do kościoła, nie do McDonalda; jest faktem powszechnie znanym w Rzeszowie, że właśnie o godz. 11 odbywają się Msze Św. dla dzieci, dostosowane do ich poziomu i możliwości odbioru,
  • jako weganka i ekolog mam duże zastrzeżenia do McDonalda i nigdy tam nie chodzę a już tym bardziej nie z dzieckiem. Nadmieniam, że proponowałam pozostanie przy dotychczasowym miejscu spotkań, ono się sprawdziło.
  • w załączeniu przesyłam korespondencję procesową, która objaśnia kwestie mojego światopoglądu.

Sądowi były znane te wszystkie okoliczności. Pragnę jedynie wyegzekwować poszanowanie moich praw, które chyba mam (?). Chodzi mi o to, że Sąd nie musi lubić mojego światopoglądu, ale chyba ma urzędowy obowiązek go szanować a przede wszystkim nie gwałcić.

Proszę o radę i pomoc, jak mam obronić swoją sprawę. Co mam zrobić, żeby zmienić wyrok tak, aby był on zgodny z moim światopoglądem, żebym mogła go realizować.

AO
(personalia znane red.)Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy?

Pieniądze są krwiobiegiem naszej cywilizacji. Są miernikiem sukcesu, językiem komunikacji międzyludzkiej, twórczą siłą kształtującą ludzkie związki i wspólnoty, stymulują przedsiębiorczość, produktywność, zamożność.

Obecna polityka finansowa i ekonomiczna nie jest ani twórcza, ani dobroczynna. Coraz bardziej doskwiera nam globalny kryzys: zadłużenie, światowa recesja, niekontrolowane cykle wzrostów i załamań. Potrzebne nam są nowe pomysły. Chodzi o takie zrozumienie pieniądza, które sprzyjałoby zarówno wzrostowi zamożności, jak i sprawiedliwości społecznej.

Celem tej publikacji jest zachęcenie czytelnika do zmiany stylu myślenia i odczuwania w sytuacjach związanych z pieniędzmi. Autor analizuje problem na różnych płaszczyznach: antropologicznej, psychologicznej, historycznej, politycznej i metafizycznej, współtworzących świat pieniądza.

Pieniądz zaprząta nasze myśli, jest motorem wielu działań ludzkich. Każdemu z nas potrzebny jest więc wgląd w samych siebie, aby poznać mechanizmy rządzące naszymi zachowaniami. Książka zawiera zarówno systematycznie wyłożoną teorię, jak i osobiste refleksje autora-pisarza i psychologa. Zamykają ją propozycje strategii i przemian instytucjonalnych, politycznych i osobistych.

Wiele odwołań do ekologii i alternatywnych ekonomistów (np. Margrit Kennedy).

Jacek Santorski & Co Publishing House
Alzacka 15a, 03-972 Warszawa
tel. redakcja 22/6162920, fax 6161272
e-mail: promocja@jsantorski.com.pl
http://www.jsantorski.com.pl

Jacek Santorski & Co Publishing House
Swedish Representation
Betgatan14, S-754 49 Uppsala Sweden
Helena Shay fax/tel. +46- (0) 18 258598
Tomasz Pankowski
fax/tel. +46- (0) 18 300937

William Bloom, Pieniądze, serce i umysł. Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? Czy jesteś od nich uzależniony? w przekładzie Beaty Wolfram, Marty Staszewskiej, ze wstępem Bolesława Roka, ISBN 83-88875-15-9, 304 stron, wymiary 145 x 210 mm, oprawa miękka


IRiPK proponuje

Nasz instytut opracował bardzo tani sposób rozwiązania problemów komunikacyjnych w aglomeracjach Polski. Mamy jednak problemy z dotarciem do odpowiednich osób, by uzyskać poparcie i zrozumienie. Opisany system komunikacyjny jest tanią wersją metra, dającą się zastosować w każdej polskiej aglomeracji. Niestety, brak jest przepisów prawnych, które zezwalałyby wjeżdżać tramwajom na tory kolejowe, nie mówiąc już o sposobach finansowania inwestycji.

www.transport.most.org.pl/koltram

Serwis ten opisuje nowoczesne systemy transportu miejskiego, takie jak tramwaje dwusystemowe - specjalne pojazdy zdolne do wykorzystywania także sieci kolejowej PKP na terenie polskich aglomeracji. Dzięki takim pojazdom możliwe jest stworzenie bardzo nowoczesnych systemów komunikacyjnych w polskich miastach. Już rozpoczęto prace projektowe w Poznaniu i Krakowie. Takie systemy powstaną też być może w Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu i innych dużych aglomeracjach Polski. Są one tak samo niezawodne i szybkie jak metro, lecz dużo tańsze.

Z poważaniem,

Adam Fularz


Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
skr. 30
02-741 Warszawa 121

rzecznik:
Piotr Rachwalski,
tel. 0 608 51 00 04


Ogłoszenie

Potrzebuję pilnie (sierpień - prowadzę zajęcia na półkolonii) książkę: John Seed i in. "Myśląc jak góra", ZWT, Pusty obłok, W-wa 1992.

Jerzy Oszelda
Korfantego 6/15
43-400 Cieszyn 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]