ZB 9(177), wrzesień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

Wykłady dot. alternatywnej ekonomii

Przedstawiam program wykładów z zakresu systemowych i finansowych podstaw optymalizacji administracji i gospodarki, z propozycją ich przeprowadzenia.

Wykłady są pomyślane dla studentów interesujących się zagadnieniami społecznymi, administracyjnymi i finansowymi oraz dla osób pełniących służbę publiczną czy publicystyczną, względnie przygotowujących się do tej roli.

Opracowania powstały w wyniku moich studiów, wykładów, publikacji i tłumaczeń w zakresie optymalizacji organizacyjnej, teorii systemów i finansowych zasad makroekonomicznych.

Jestem przekonany, że są to sprawy o kluczowym znaczeniu dla wszystkich, którzy chcieliby dotrzeć do źródła wielu naszych obecnych trudności gospodarczych, a zwłaszcza dla tych, którzy zamierzają podjąć trud ich zrozumienia i przyczynić się do ich usuwania.

Tematy wykładów i seminariów z zakresu
nieortodoksyjnej diagnozy i środków zaradczych
wobec aktualnych trudności gospodarczych

 1. Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy? Wykład 1; 3; 5 godz.
 2. Kryzys kapitalizmu - dramat zagrożeń i sposobności. 1; 3; 5 godz.
 3. The Global Citizen Donelli Meadows - omówienie wybranych rozdziałów. Tekst jest na stronie People Centred Development Forum http://iisd1.iisd.ca/pcdf/meadows/default.htm - czas zależy od dokonanego wyboru.
 4. Prosimy do Europy: TAK? - Ale JAK?
 5. Mały poradnik skutecznego administrowania, czyli o sterowaniu systemami przy pomocy mechanizmów dźwigniowych.
 6. Kto tu rządzi? - Uaktualnienie podziału władz Monteskiusza. 1 godz.
 7. Nędza wśród obfitości - czy świat ma być znośny tylko dla najlepszych? 1 godz.
 8. Kim właściwie opiekuje się Państwo Opiekuńcze? 1 godz.
 9. Państwo Umożliwiające - o indywidualnym, społecznym i gospodarczym znaczeniu rozwoju ludzkiego potencjału. 1 godz.
 10. Pół-kapitalizm, czyli o prywatyzowaniu zysków i uspołecznianiu kosztów. 1 godz.
 11. Tort gospodarczy - spojrzenie pani domu na gospodarkę. 1 godz.
 12. Salomon zagląda do dzbana - czy aby na pewno jest pusty? Dwa skrzydła gospodarki - kredyt finansowy i kredyt realny. 1 godz.
 13. Pieniądz jako instrument wspólnotowy - przypowieść o talentach w trochę innym świetle. 1 godz.
 14. Czy miłosierny Samarytanin mógłby być jeszcze bardziej miłosierny? Rzecz o zapobieganiu. 1 godz.
 15. Bitwa o rynek - gospodarcze perspektywy dla marketingu; spojrzenie systemowe.
 16. Praca wymuszona i praca swobodna. Lęk przed czasem wolnym. 1 godz.
 17. O systemowych przyczynach bezrobocia. Konwencjonalne i niekonwencjonalne propozycje środków zaradczych. Podstawowy tekst referatu doc. Erharda Glötzla: Arbeitslosigkeit... znajduje się na stronie www.geldreform.de. 1; 3 godz.
 18. Rozliczeniowa i oszczędnościowa funkcja pieniądza; co z tego wynika dla praktyki gospodarczej lokalnych społeczności. 1 godz.
 19. O współczesnych systemach nie oprocentowanych lokalnych rozliczeń bezgotówkowych LETS (Local Employment and Trade Systems). O tym jak można lokalnymi środkami zwiększyć płynność transakcyjną. 1 godz.
 20. Badanie alternatywnych możliwości finansowania operacji gospodarczych przez lokalne społeczności przy użyciu symulacji komputerowych. Wykład z udziałem dra matematyki, informatyka, specjalisty teorii systemów - Piotra Magnuszewskiego z Politechniki Wrocławskiej. Potrzebny rzutnik komputerowy (Power Point). 2 godz.
 21. Reforma służby zdrowia dla optymalizacji... ale czego? 1 godz.
 22. Tanie budownictwo, czyli to, co możliwe fizycznie, musi być możliwe pod względem finansowym. 1 godz.
 23. Technologia dla demokratycznego społeczeństwa - Testament gospodarczy Fritza Schumachera, do zastosowania w naszym kraju. (Autora książki Małe jest piękne.) 1 godz.
 24. Myśl jako system - omówienie tematyki seminarium prof. Davida Bohma: Thought as a system. 1; 2; 3 godz.
 25. Materia - energia - informacja - dynamiczna trójca prof. Davida Bohma, wg tekstu z seminarium pt. Unfolding meaning. 1; 2 godz.

Moje warunki zaangażowania się:

 • Załatwienie przez uczestników sali i rzutnika pisma.
 • Pierwszy jednogodzinny wykład z dyskusją ok. 60 min., do wyboru z listy będzie bezpłatny, jeśli zdecydują się Państwo na przynajmniej jeden jednogodzinny następny. Dalsze wykłady po 200 zł netto za 60 minut. Dotyczy to tylko zajęć w Poznaniu.
 • Poza Poznaniem: pierwsza godzina 300 zł netto, dalsze - po 200 zł netto + koszty dojazdu (ponad 200 km - pociąg ekspresowy lub w przypadku braku - pospieszny, 1 kl.) oraz ewentualnie koszt noclegu. Dla uczniów i studentów - zniżka za wykłady - 50%.
 • Po każdym wykładzie dyskusja w czasie około jednej godziny bez dodatkowej opłaty.
 • Na wykładach można będzie otrzymać teksty w cenie 20 groszy za stronę.

dr Szczęsny Górski
tel. służb. 8522 339, tel. pryw. 8333 782,
sgorski@mail.usoms.poznan.pl, renoam@ewan.com.plDr n. przyr. Szczęsny Górski, studiował fizykę, fizjologie i ekonomię. Kierownik Pracowni Radiofizycznej w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.
W ciągu 39 lat nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tłumacz 8 książek na tematy systemu finansowego. 109 publikacji z dziedziny biofizyki, fizjologii i nauk społecznych. Wynalazki, patenty. Żonaty, sześcioro dzieci oraz troje wnucząt. Bezpartyjny.


Książki dot. alternatywnej ekonomii

dr Szczęsny Górski
Mielęckiego 7/2
61-494 Poznań
tel. pryw. 61/8333782, tel. służb. 8522339
sgorski@mail.usoms.poznan.pl
renoam@ewan.com.pl
www.szczesny-gorski.poznan.pl

mgr Janusz Lewicki
Wydawnictwo MICHAEL - Polska
Komuny Paryskiej 45/3A
50-452 Wrocław
tel. 71/3436750
jale6@hotmail.com
michaelpolska@hotmail.com

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą propozycją udziału w klubie subskrybentów serii wydawniczej Wokół Doktryny Kredytu Społecznego, wydawanej przez wrocławskie wydawnictwo MICHAEL, pod naszą redakcją.

Subskrypcja polegałaby na zobowiązaniu się do zakupienia, za gotówkę, umówionej liczby egzemplarzy, całkowitej wielokrotności 10, po cenie kosztów własnych wydawcy i rozprowadzenie ich po cenie własnej. Książki będą wysyłane za pobraniem, na koszt wydawcy.

Kolejny tytuł będzie drukowany po zebraniu deklaracji na zakupienie co najmniej 1000 egzemplarzy.

W serii ukazują się książki z zakresu finansowych podstaw gospodarki, pomyślane jako rodzaj kompendium dla osób pełniących służbę publiczną czy publicystyczną, szczególnie związanych z gospodarką, a także przygotowujących się do tej roli.

Współpraca Państwa umożliwi nam stworzenie zaczątku biblioteki, przeznaczonej dla polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych z zakresu tej tak ważnej i mało znanej dziedziny.

Osoba, która przyśle do redakcji MICHAEL - Polska deklaracje 3 subskrybentów, otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz danego tytułu od każdej subskrybowanej dziesiątki. Egzemplarze te wyślemy po otrzymaniu należności od subskrybentów.

Z wyrazami szacunku,

dr Szczęsny Górski

mgr Janusz Lewicki

Plan wydawniczy na rok 2002

6. Thomas H. Greco: Pieniądz i dług, tłum. z angielskiego. Angielskie II wydanie 2002 r.; 71 s., orientacyjny koszt własny 8 zł.

Planowane wydanie Polskie sierpień 2002 r.; 71 s., ilustracje poglądowe.

Autor, inżynier chemik, były profesor ekonomii w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, konsultant gospodarczy, wydawca i publicysta z zakresu ekonomiki gminnej, współpracy między przedsiębiorstwami, technologii informatycznych i komputerów, omawia w bardzo jasny, przystępny sposób mechanizmy nieuchronnego zadłużenia, we współczesnym systemie kapitalistycznym; strukturalną niemożność zrównoważenia budżetu państwa bez zagrożenia dla gospodarki; funkcje pieniądza; szczegółową propozycję stworzenia globalnej, standardowej jednostki obliczeniowej, opartej na koszyku najpowszechniej wymienianych dóbr rynkowych, z jej dokładną definicją funkcjonalną i przykładami doświadczalnych udanych wdrożeń.

Dotychczas ukazały się w tej serii następujące publikacje:

1. Leopold Soucy: Fałszerze pieniędzy, tłum. z angielskiego 1999 r.; 64 s.

Autor, w sposób bardzo przystępny, przeprowadza w niej krytyczną analizę obecnego systemu finansowego, opartego na zasadzie kreacji kredytu przez banki handlowe, z ułamkowym pokryciem w walucie. Autor szkicuje zasady sprawiedliwego systemu finansowego.

2. Christofer Hollis: Kryzys pieniądza, tłum. z angielskiego 1999 r.; 156 s.; ze wstępem Adama Doboszyńskiego. Autor jest ekonomistą, studiował w Oxfordzie, jest jednym z najwybitniejszych pisarzy katolickich Anglii.

Poważna, przystępnie napisana praca źródłowa, nt. historii powstania i rozwoju nowoczesnego liberalnego systemu finansowego, aż do czasów współczesnych. Autor pokazuje na wielu przykładach z najnowszej historii, podstawowe mechanizmy koncentracji kapitału finansowego, z jej groźnymi skutkami i daje zarys sposobów zaradczych.

3. Georges Henri Levesque O.P.: Kredyt Społeczny a katolicyzm, tłum. z francuskiego 1999 r.; 34 s.

Autor, z pochodzenia Francuz, profesor filozofii i ekonomii uniwersytetów w Laval, we Francji i w kanadyjskim Montrealu, omawia zwięźle doktrynę Kredytu Społecznego C.H. Douglasa, w świetle nauki społecznej Kościoła, oczyszczając ją z zarzutów o koneksje socjalistyczne. Wykazuje, że doktryna Kredytu Społecznego nie jest niezgodna z Nauką Społeczną Kościoła.

4. Hilaire Belloc: Lichwa, tłum. z angielskiego 1999 r.; 30 s.

Autor, obok G. Chestertona należał do najwybitniejszych przedstawicieli myśli katolickiej w literaturze angielskiej I połowy XX w. Lichwa stanowi krótkie i jasne przedstawienie tematu, bez szczegółowej analizy, która została przezeń podana w książce Ekonomia dla Heleny.

5. Louis Even: Globalne oszustwo i drogi wyjścia, tłum. z angielskiego 2001 r.; 90 s.

Trzy eseje znakomitego kanadyjskiego wykładowcy doktryny Kredytu Społecznego, twórcy Instytutu dla Sprawiedliwości Społecznej w Rougemont, w Kanadzie; Co to jest prawdziwy Kredyt Społeczny; Wyspa rozbitków; Finanse zdrowe i skuteczne. Z przedmowami J.E. bpa Edwarda Frankowskiego oraz dra Szczęsnego Górskiego.


Dokąd zmierzasz człowieku?
Model edukacji dla przyszłości

okładka książki

Ukazała się książka pod redakcją Ewy Białek, będąca plonem I Krajowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 28-29.9.2001 w Warszawie pt. Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości.

Motto Konferencji:

Edukacja musi odpowiadać na potrzeby ludzkiego ducha. Powinna towarzyszyć ludziom w rozwoju satysfakcjonującej osobistej filozofii i sensu wartości.

(z konferencji w Chicago)

***

Po raz pierwszy uczestniczyłem w konferencji naukowej, która była odmienna od wszystkich dotąd mi znanych...

Prof. dr hab. A. Karpiński

Pierwszy raz uczestniczyłam w konferencji, w czasie której w pełni świadomie i programowo angażowano do pracy nad tytułowym problemem nie tylko intelekt, ale także wyobraźnię, intuicję, emocje...

Dr K. Najder-Stefaniak

Fragment posłowia:

..."Pani dr Ewa Białek, prezes i główny organizator Konferencji, odkrywa we Wprowadzeniu ...główny cel, a jest nim wkład w edukację dla przyszłości...

...Nie sposób w krótkim posłowiu wskazać na wszystkie tematy i przestrzenie edukacyjne przedstawione na konferencji w licznych referatach i głosach w dyskusji, książkę trzeba przeczytać.

...z całym przekonaniem można powiedzieć, że stanowi ona obiecujący wstęp do dalszych dyskusji nad problemami dróg człowieka i edukacji"

Profesor dr hab. W. Pasterniak

Konferencja została zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu PKO BP S.A., a książka dzięki finansowej dotacji Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Stowarzyszenie "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI"
ul. Goławicka 1/2, Warszawa, tel./fax 679-30-69
syneredu@free.ngo.pl


Już jest dostępna płyta CD

Ziemia żyje - benefit dla "S.E.K. Klub Gaja"

Na płycie:

Radical News, Janusz Reichel, Przeciw, Schizma, Village of Peace, Perigo Minas, Awake, Inside the Outside, La Aferra, Avoided, Afront, Frei Republik Panama, Akurat, Apatia, Omkara, Natura, Heroina, Anal-logia, Post Regiment, Sunrise, Positive Vibration, Atomico Patibulo

Zamawiając tę płytę:

 • pomagasz, wspierasz Klub Gaja (zysk ze sprzedaży tej płyty jest przeznaczony na działalność Klubu Gaja)
 • posłuchasz hitów oraz kilku niepublikowanych kawałków
 • poczytasz (info Klub Gaja, info kapel)

Aby zamówić tę płytę należy przesłać 20 zł (koszt przesyłki wliczony) na adres:

MEAT SOUND
Marcin Mięso
ul. Kołodziejczyka 642
32-015 Kłaj
tel. 0502648784

okładka płyty CD

Ogłoszenie

Dom z ogrodem, gospodarstwo rolne w ładnej okolicy, najchętniej blisko Radomia - kupię. Tel. 22/6413127 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]