ZB 9(177), wrzesień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Prawo
 

WOH

Sejm przyjął uchwałę z 5.7.2002 ws. wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach (M.P. Nr 33, poz. 504). W uchwale wzywa się organy administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach (czyli Wielkopowierzchniowych Obiektach Handlowych) w zakresie przestrzegania prawa pracy, prawa podatkowego, warunków higieniczno-sanitarnych, zasad ochrony konkurencji i konsumentów oraz stosowania cen dumpingowych i cen transakcyjnych między firmami zależnymi. Osoby zainteresowane wynikami realizacji uchwały winny kontaktować się z posłami np.

poseł Wiesław Okoński (SLD)
Zwycięstwa 33
44-100 Gliwice
tel./fax 32/230-48-99
Wieslaw.Okonski@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/272.htm

lub

mgr Leszek Miller (SLD)
Prezes Rady Ministrów
Ujazdowskie 1
00-179 Warszawa
tel. 22/694 60 00
fax 22/840 53 23
cirinfo@kprm.gov.pl
www.kprm.gov.pl

O tym jaki wpływ na lokalne społeczności, środowisko naturalne i gospodarkę mają WOH pisano w ZB już wiele. Niemniej przytoczę jedną tylko z wypowiedzi w czasie debaty nad projektem uchwały.

Poseł Andrzej Lepper (Samoobrona):

"Drodzy państwo, musimy też powiedzieć sobie prawdę o tym, co się sprzedaje w dużych sieciach sklepów. Mam aktualne dane i nawet Telewizja Polska nieraz też trochę prawdy pokaże, np. pokazano prawdę o tym, jak się robi kurczaki. Jeśli słuchają nas mieszkańcy miast, nasi wyborcy, to żeby posłuchali. Kurczak jak jest świeży, to najpierw leży, a jak już zacznie się robić trochę zielony, to wtedy się go odświeża, wkłada do lodówki, chłodzi się go... (Głos z sali: Woda utleniona) (Głos z sali: I grill) Utleniona woda, tak, pan poseł ma rację, utleniona woda, o, pan wie, jak to się robi, SLD wie, jak to się robi. (Wesołość na sali) Utlenioną wodą, czyściutki, biały, elegancki i znowu idzie jako świeży, jeszcze nie mrożony. Drugi proces gnilny i znowu się go odświeża wodą utlenioną i później się go smaży, albo daje na grilla, tak, z rożna. Później, jeśli z tego rożna nie idzie, to się go znowu odświeża, jeszcze raz idzie na grilla i dopiero na końcu idzie na mielone. (Wesołość na sali) To już jest pięć procesów gnilnych, które zachodzą, dopiero wtedy się to sprzedaje i ludzie to kupują. (Wesołość na sali, oklaski)".

mgr Piotr Szkudlarek
22/849 61 52 wew. 26
szkud@wp-pwn.com.pl
szkudlarek.wizytowka.pl

Eko-paliwa

Premier listem nr RM 10-128-02 (druk sejmowy 760) z 24.7.2002 wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o organizacji rynku eko-paliw ciekłych oraz eko-komponentów do ich produkcji.

Założeniem projektowanej ustawy jest organizacja i wspieranie produkcji tzw. eko-paliw czyli paliw uzyskanych z surowców roślinnych jak np. rzepak, ziarna zbóż, melasa, odpady przemysłu spożywczego i gastronomii. Dzięki takiej produkcji może polepszyć się sytuacja w rolnictwie poprzez zwiększenie efektywności produkcji rolnej oraz może poprawić się ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce energetyczne pochodzenia mineralnego i poprzez rozwój energetyki odnawialnej.

Cechą charakterystyczną sygnalizowanej ustawy jest to, że nie ma w niej ani słowa ani o działalności ekologicznej ani o organizacjach ekologicznych. Np. w art. 4 proponuje się aby podmiot ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie eko-paliw i eko-komponentów nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. A o przestępstwach przeciwko środowisku ni słowa. Albo: w art. 17 przewidziano powołanie Komisji Porozumiewawczej ds. Eko-komponentów. Czy będzie tam przedstawiciel POE? Nie.

Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z Premierem (zob. wyżej) lub z Posłami np.:

Poseł Józef Nowicki (SLD)
Staszica 27
62-500 Konin
tel./fax 63/242-94-11
Jozef.Nowicki@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/270.htm

mgr Piotr Szkudlarek

Prawo karne

Grupa obywateli wniosła do Laski Marszałkowskiej projekt Kodeksu karnego (druk 775) mający zastąpić Kodeks z 1997 r. W projekcie jest umieszczony rozdział dotyczący przestępstw przeciwko środowisku. Przepisy te są dość podobne do obecnie obowiązujących. Warto jednak śledzić prace legislacyjne prowadzone wobec tego projektu, albowiem w ich toku możliwa jest i taka sytuacja, że jakiś przepis zostanie np. skreślony lub zmieniony w sposób niekorzystny dla ochrony środowiska. Nadto wydaje się, że pewne czyny przeciwko środowisku (np. ochrona zwierząt), czy też przeciwko prawom obywatelskim (tak przecież przydatnym ekologom) winny być objęte penalizacją. Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z Posłami np.

Poseł Wojciech Olejniczak (SLD)
ul. Mostowa 4
99-400 Łowicz
tel./fax 46/837-43-84
Wojciech.Olejniczak@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl

mgr Piotr Szkudlarek 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]