ZB 9(177), wrzesień 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Reklamy
 

Medytacja na Wewnętrzne ¦wiatło i DĽwięk
drog± do prawdziwego życia

Polskie Towarzystwo Holozoficzne serdecznie zaprasza na wykład informacyjny z możliwo¶ci± wprowadzenia w medytację Sant Mat - Medytacja Wewnętrznego ¦wiatła i DĽwięku.

Wykład odbędzie się 5.10. o godz. 1700 w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 27 w sali konferencyjnej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (dom towarowy). Wstęp wolny.

Z gor±cymi pozdrowieniami

Tomek Szymocha


1 festiwal OBYWATELa


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]