ZB 10(178), październik 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Komiks
 

komiks 3

rys. Maria Łysik

rys. Maria Łysik

rys. Maria Łysik 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]