ZB 10(178), październik 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Ogłoszenia
 

Zielony przewodnik
Ekologia i Zdrowie
Szczecin i Region Zachodniopomorski 2002

okładka

Czy można mniej chorować, żyć bez lekarstw? Co ja mogę zrobić dla środowiska? Jak je chronić w życiu codziennym? Co to znaczy być świadomym, odpowiedzialnym konsumentem? - takie pytania i odpowiedzi na nie znajdziecie w najnowszym wydaniu książki "ZIELONY PRZEWODNIK. EKOLOGIA I ZDROWIE" Federacji Zielonych "Gaja". Niniejsze wydanie Zielonego przewodnika (drugie po edycji z 1996 r.) jest wyjątkowym przedsięwzięciem zrealizowanym przez organizację ekologiczną i jedynym na rynku wydawniczym ukazującym wszystkie najważniejsze i aktualne problemy związane ze środowiskiem i zdrowiem w naszym regionie. Dzięki temu Szczecin jest jedynym miastem w Polsce posiadającym tak potencjalnie na co dzień użyteczny, a jednocześnie mający wyraźnie edukacyjny charakter, poradnik-przewodnik.

Książka łączy teorię z praktyką, pokazując na konkretnych przykładach z życia naszego miasta i regionu, w jaki sposób ekologia wkracza w nasze codzienne, nawet najdrobniejsze sprawy dotyczące domu, pracy czy wypoczynku. Mowa o tym w rozdziałach: ZDROWIE, ŻYWNOŚĆ, DOM, PRZYRODA I TURYSTYKA, ZWIERZĘTA. Poruszono również wiele problemów o charakterze bardziej społecznym, ważnych dla mieszkańców miasta i całego regionu. Mówią o tym pozostałe rozdziały: WODA, ODPADY, ENERGIA, TRANSPORT, EDUKACJA. Niejednokrotnie autorzy rozdziałów (będący często aktywnie zaangażowani w sprawy ochrony przyrody) wyrażają krytykę zastanej sytuacji i instytucji za to odpowiedzialnych. Książkę kończy Kalendarz ekologiczny oraz rozdział Ważniejsze adresy. W większości rozdziałów tematycznych, hasłem TWÓJ MAŁY KROK, zostały wyróżnione praktyczne rady dla każdego, kto chciałby od dziś coś zrobić dla środowiska i swego zdrowia.

Oprócz opracowań poszczególnych tematów w Zielonym przewodniku znajdują się m.in. uaktualnione bazy danych instytucji i organizacji, adresy ciekawych stron internetowych, a także oferty przyjaznych dla środowiska i człowieka firm.

Adresaci książki

Książka adresowana jest do jak najszerszego kręgu czytelników, mając ambicje być kompetentnym i wnikliwym kompendium wiedzy w dziedzinach, które opisuje. Skorzysta z niej zarówno osoba dorosła, chcąca uczynić swe życie zdrowszym i przyjaznym środowisku, jak i młodzież w wieku szkolnym, szukając odpowiedzi na życiowe pytania czy też opracowując zadany temat na lekcje.

Dystrybucja

Książka jest dostępna w księgarniach Domu Książki na terenie całego województwa zachodniopomorskiego oraz w księgarniach prywatnych. W Szczecinie można ją również kupić w wielu miejscach dystrybucji Zielonego Rynku (Szczecińskiego Informatora Ekologicznego).

Artur Krzyżański, Federacja Zielonych GAJA
Szczecin, dn. 17.10.2002

Przedsięwzięcie dofinansowane przez:

  • Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC), ze środków DANCEE,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Centrum Ochrony Terenów Górskich

Zapraszamy do współpracy osoby, które potrzebują wsparcia przy prowadzeniu kampanii w obronie miejsc cennych przyrodniczo.

Jeśli spotkałeś się z przypadkiem bezmyślnego niszczenia dzikiej przyrody, chcesz zaangażować się w jej obronę a potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Centrum:

Adres:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17
43-360 Bystra
Tel. (33) 817-14-68
e-mail: wapienica@pnrwi.most.org.pl

Centrum może wspomóc kampanie m.in. poprzez:

  • nagłośnienie problemu w mediach,
  • stworzenie grupy wsparcia: organizacji ekologicznych, środowisk naukowych, instytucji,
  • porady jak zredagować konieczne pisma i do kogo je skierować,
  • pomoc w opracowaniu petycji, ulotek, plakatów etc.,
  • porady prawne i organizacyjne.

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ogłoszenie

Poszukuję rodziny do zamieszkania w leśniczówce, w środku lasu, co przez sam fakt zamieszkania umożliwiłoby dozorowanie tego miejsca. Jest to zabytkowy dworek poniemiecki, z 3-ma wejściami do budynku, z 14-oma pomieszczeniami, ogrodzony 1 ha ziemi - enklawa leśna, jakiej się dziś już nie kupi. Jest to las mieszany - liściasty, iglasty (modrzewiowy), starodrzew z dawnego parku. Rejon miasta Drawna i Recza, woj. zachodniopomorskie, dawniej płn. cypel woj. gorzowskiego.

Jeśli ktoś marzy o przeprowadzeniu się do miejsca czystego ekologicznie, do zdrowych, poniemieckich murów, o ewentualnym stworzeniu ośrodka ekologicznego w samym środku lasu, w bliskości Drawieńskiego Parku Narodowego lub kwatery agroturystycznej. Proszę o kontakt.

tel. kom. 0-601-701-477, e-mail: instytutmed@wp.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]