ZB 10(178), październik 2002
ISSN 1231-2126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 


logo ABRYS logo Międzynarodowe Targi Poznańskie Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

EKO-JESIEŃ 2002
W ramach targów POLEKO 2002 w Poznaniu 19 - 22.11.2002

W czasie trwania targów POLEKO 2002 odbędą się cztery równoległe imprezy mające na celu edukację ekologiczną oraz bogatą prezentację istniejących technologii ochrony środowiska. Poniżej znajdują się krótkie prezentacje planowanych wydarzeń:

EKO-JESIEŃ 2002 to:

VI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny:

 • największa, najbardziej prestiżowa i wiodąca impreza ekologiczna w Polsce pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa NFOŚiGW,
 • problematyka ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz krajach ubiegających się o członkostwo w jej strukturach,
 • uroczyste rozstrzygnięcie trzech konkursów Przeglądu Komunalnego, mających na celu promocję selektywnej zbiórki odpadów: Konkursu o Szklaną Statuetkę, Konkursu o Srebrną Puszkę oraz Konkursu "Lider Odzysku Tworzyw".

IV Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM:

 • prezentacja możliwości edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska,
 • salon wystawienniczy prezentujący programy i akcje edukacji ekologicznej, ośrodki edukacji ekologicznej, działalność wydawniczą,
 • seminarium poświęcone edukacji ekologicznej połączone z giełdą wymiany doświadczeń w tej dziedzinie,
 • Zielone Kino - prezentacje multimedialne filmów poświęconych naturze i ochronie środowiska,
 • Zielona Scena - prezentacje krótkich sztuk teatralnych nawiązujących do ochrony środowiska,
 • dodatkowe atrakcje: pokazy mody ekologicznej, wystawy fotografii, happeningi.

Salon Czystej Energii:

 • otwarte seminarium pt. "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku",
 • wspólna oferta wystawiennicza na ponad 800 m2 ponad 30 firm z branży energetyki odnawialnej, technologii wytwarzania czystej energii.

Salon Recyklingu:

 • otwarte seminarium pt. "Odzysk i recykling odpadów - system, technologie, edukacja" oraz prezentacja zainteresowanych firm,
 • miejsce prezentacji ofert: dostawców urządzeń, technologii, dystrybutorów, projektantów, eksploatatorów obecnych i potencjalnych, inwestorów samorządowych i prywatnych, przedsiębiorstw oczyszczania, donatorów przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje o Akcji EKO-JESIEŃ 2002 dostępne są pod numerem telefonu 061 84-34-603 w. 42 oraz na stronie www.abrys.pl (eko-jesień). 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]