kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej


autor okładki: Jacek Gemzik

z wykorzystaniem fotografii:
Paweł Kubisztal, Kaj Romeyko-Hurko, Jadwiga Łopata

Nakład: 700 egz. + (od 22.12.02)

Numer złożono do druku 18 grudnia 2002

[wersja offline]
218KB

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie