kliknij na okładce, aby przej¶ć dalej


autor okładki: Jacek Gemzik

z wykorzystaniem fotografii:
Andrzej Żwawa (obróbka Feliks Chodkiewicz), Weganka

Nakład 1500 egz.[wersja offline]
rozmiar zipa ok. 610 kb

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
[zb.eco.pl/zb]
istnieje od 1989 roku

Dofinansowano ze ¶rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

logo WFO¦iGW w Krakowie