ZB 1(191), styczeń 2004
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Donosy
 

WILKI DO ODSTRZAŁU

W gminach: Hajnówka, Czyże i Narew wolno odstrzelić 3 wilki. Zgodę na to wydał Minister Środowiska. Zezwolenie zostało obwarowane warunkiem, że będzie to 5 km od lasu. Wg informacji z Zakładu Badania Ssaków poza Puszczą Białowieską żyją obecnie 2 - 3 małe watahy wilków, które są powodem zgłoszenia kilkudziesięciu przypadków zagryzienia zwierząt hodowlanych. Z tego powodu w ub. roku wypłacono blisko 100 tys. zł odszkodowań. Tymczasem w Puszczy Białowieskiej nie obserwuje się wzrostu populacji wilków. Dwa różne ośrodki podają ich ilość od 23 do 40. Jeśli prawdziwa jest pierwsza liczba, to wilków wręcz ubywa. Wszyscy są zgodni, że po redukcji zwierzyny płowej, kiedy to przed kilkoma laty wystrzelano populację jeleni, gatunek ten się nie odbudował. Wilki odżywiają się głównie jeleniami. Problem z wilkami zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna im brakować pożywienia. Coraz częściej odzywają się głosy, że w Puszczy Białowieskiej należy na 10 lat wstrzymać wszelkie polowania. WWF szykuje społeczne działania w regionie Puszczy Białowieskiej poświęcone problemom z wilkami.

Janusz Korbel
15.1.2004
http://republika.pl/puszcza_bialowieska

TIRY NA TORACH

Wystąpienie Ministra Infrastruktury Marka Pola w Sejmie z 28.8.2003:

Udało się Polsce w wyniku współpracy z partnerem ukraińskim, uruchomić pierwszy pociąg z wagonami-platformami, który jeździ pomiędzy Kijowem a Sławkowem i przewozi samochody ciężarowe. Przyznam szczerze, że bardzo wielu z jedenastu ministrów, którzy uczestniczyli w katowickiej konferencji, gdy mieli okazję zobaczyć wjeżdżający pociąg z samochodami ciężarowymi na wagonach-platformach, było zaskoczonych. Wielu z nich, w tym Minister Transportu Republiki Federalnej Niemiec, powiedział, że udało nam się zrealizować coś, czego do tej pory nie udaje się zrealizować wielu innym krajom. Udało nam się, ponieważ zaproponowaliśmy naszym ukraińskim partnerom dość szczególne warunki. Zaproponowaliśmy dodatkowe zezwolenia na przejazd przez Polskę tym, którzy pierwsze 400 km (bo długość szerokiego toru do Sławkowa wynosi 400 km), przejadą na wagonach. Okazuje się, że kolejka chętnych do pokonywania tej trasy w ten sposób sięga już wiele miesięcy naprzód i najprawdopodobniej za chwilę będziemy uruchamiali na tej trasie kolejne pociągi tego typu. Zwracam uwagę, że Sławków jest miejscem, do którego również nieomal w tej chwili dochodzi autostrada - autostrada 4, którą lada moment, bo już w r. 2005, będziemy mogli dojechać w całości do granicy niemieckiej. W związku z tym korzystamy z drogi szybkiej, bezpiecznej i takiej, która może przenosić znaczne naciski na osie w odróżnieniu od bardzo wielu dróg krajowych w Polsce, których wytrzymałość jest znacznie mniejsza. Wydaje się, że rozwój w zakresie wykorzystania szerokiego toru dobrze świadczy o tych wszystkich, którzy się tym zajmują, a więc przede wszystkim o spółce LHS, o Polskich Kolejach Państwowych, ale również o tych wszystkich instytucjach i organizacjach, w tym o moich współpracownikach z Ministerstwa Infrastruktury, którzy zadbali o to, aby naszą współpracę z Ukrainą tak przekształcić, aby ona przynosiła takie konkretne efekty [...].
Dodatkowe informacje:

Marek Pol
Minister Infrastruktury
al. Chałubińskiego 4
00-928 Warszawa
tel./fax 0-22/630-10-00
e-mail: info@mi.gov.pl
www.mi.gov.pl/bip

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl

PROKURATURA WS. RZEŹNIKÓW

Prokuratura wszczęła śledztwo wobec łamania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt przez pracowników Zakładów Mięsnych "Prima Food" Sp. z o.o. oraz Zakładów Mięsnych w Żelistrzewie - donosi "Głos Koszaliński/Głos Słupski" z 29.12.2003. Wg informacji przekazanych przez ekologów, zwierzęta były zabijane na oczach innych zwierząt, oprawiano je niedobite i żywcem wrzucano do oparzarek.

Przypominam, że każdy ma obowiązek powiadomić organa ścigania o popełnionym przestępstwie. Art. 90 k.p.k. stanowi iż: w postępowaniu sądowym do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej (np. stowarzyszenia ochraniającego zwierzęta), jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji.

Zainteresowani sprawą winni kontaktować się z:
Prokurator Okręgowy w Słupsku
Leszczyńskiego 10
76-200 Słupsk
tel. 0-59/844-31-45 (-8), 843-30-87
fax 0-59/843-24-42

Piotr Szkudlarek

JEZIORO TOPIELE K. SIANOWA POD OCHRONĄ

Położone niedaleko Sianowa, w kierunku wsi Węgorzewo Jezioro Topiele, zwane też Zagajem, zostało uznane za użytek ekologiczny. Przyznanie temu zbiornikowi i jego otoczeniu specjalnego statusu ma wspomóc ochronę występujących tam roślin i zwierząt.

Jezioro Topiele i jego okolice to bezcenny ekologicznie obszar. Występuje tam ponad 180 gatunków roślin chronionych - naczyniowatych i kilka gatunków zwierząt, także tych występujących bardzo rzadko na terenie Polski i będących pod ochroną prawną. Szczególnie cenny jest gatunek storczyka szerokolistnego, pozostającego pod całkowitą ochroną oraz bobrka trójlistnego podlegającego częściowej ochronie prawnej. Występuje tu także narecznica grzebieniasta, znajdująca się na Polskiej Czerwonej Liście Roślin, a także roślina równie rzadka - kruszyna pospolita.

Obszar jeziora zamieszkały jest również przez wiele zwierząt. Występują tu płazy: ropucha szara, żaba jeziorkowata, żaba wodna, żaba trawna, żaba moczarowa; gady: jaszczurka zwinka; ptaki przebywające stale lub sezonowo: łabędź krzykliwy, bocian czarny, błotniak stawowy, żuraw, zimorodek, kania rdzawa; ssaki: zając, lis, dzik i sarna.

11.9.2003 uchwałą Rady Miasta i Gminy w Sianowie k. Koszalina jezioro zostało uznane za użytek ekologiczny. Chroniony obszar to blisko 65 ha.

W ten sposób Topiele może stać się także cennym narzędziem edukacji ekologicznej dla uczniów szkół z pobliskiego miasteczka i kilku wsi.

Wzrosną też walory turystyczne i krajobrazowe jeziora oraz przylegających do niego terenów. Ci, którzy łowili tam do tej pory ryby, nie muszą się obawiać - mogą to robić nadal.

Bernard Konarski 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]