ZB 1(191), styczeń 2004
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Publikacje
 

PRZYRODA NIE NALEŻY DO CZŁOWIEKA.
SYLWETKA I EKOFILOZOFIA ARNE NAESSA NA TLE NORWESKIEJ FILOZOFII EKOLOGICZNEJ

Książka Magdaleny Dziubek-Hovland jest jedną z nielicznych w Polsce prezentacji życiorysu i dorobku filozoficznego Arne Naessa - światowej sławy norweskiego profesora filozofii, twórcy koncepcji "głębokiej ekologii" i jednego z twórców podwalin współczesnej etyki ekologicznej. Książka ta jest najobszerniejszą i najbardziej wnikliwą spośród wydanych w Polsce pozycji poświęconych życiu i poglądom Naessa. Autorka przedstawia koleje losu uczonego, kształtowanie się jego światopoglądu, związki ekofilozofii Naessa z innymi tradycjami duchowymi i filozoficznymi, odmienne nurty etyki ekologicznej w Norwegii i ich recepcję poza granicami tego kraju. Przede wszystkim jednak dokonuje prezentacji jego dorobku filozoficznego, którego naczelną zasadą jest poszanowanie wszelkich form życia na Ziemi oraz krytyka ludzkich uzurpacji stawiających człowieka ponad ekosystemem i innymi gatunkami w hierarchii ziemskich bytów. Całość uzupełniają dwa apendyksy zawierające zapis rozmów z Arne Naessem.

Praca ta umożliwia zapoznanie się z głównymi założeniami myśli Naessa, które są na świecie bardzo popularne w łonie ruchu ekologicznego, stanowią natchnienie dla wielu rozważań i wymiernych działań w obronie przyrody.

Z recenzji prof. dr hab. Józefa Lipca (UJ): Rozprawa Magdaleny Dziubek-Hovland napisana została nie tylko filozoficznym rozumem, ale i sercem ekofilozofki, pełnym młodzieńczego entuzjazmu, miłości do przyrody i nadziei, że przyszłość wypełni się dobrem symbiozy człowieka z naturą.

Zakup książki: wydawca prowadzi sprzedaż wysyłkową. Aby nabyć tę książkę, należy wpłacić 17 zł (koszt przesyłki wliczony) na konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, nr rachunku 158133 0003 0001 0429 2000 0001. Na blankiecie wpłaty należy podać swój dokładny i czytelny adres oraz dopisać "Naess". Więcej szczegółów o wydawnictwach PNRWI na stronie WWW: http://www.pracownia.org.pl"


Magdalena Dziubek-Hovland, Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej 2004, 132 s.Towarzystwo Bory Dolnośląskie im. K. Haenscha
67-300 Szprotawa
Brama Żagańska
ul. Świerczewskiego 20
tel. 0 600 831 786
e-mail: borydolnoslaskie@interia.pl


Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, iż dzięki staraniom naszej organizacji, wydawany jest pierwszy lokalny ilustrowany:

MAGAZYN POPULARNO-NAUKOWY
"SZPROTAWA I OKOLICE"
EDYCJA KOLEKCJONERSKA LIMITOWANA

Traktuje on o badaniach, odkryciach, archeologii, historii, przyrodzie i turystyce na ziemi szprotawskiej, małomickiej, przemkowskiej i niegosławickiej... i Borach Dolnośląskich. Dostrzegając aspekty promocyjne i edukacyjne naszego magazynu, pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom szkół, nauczycieli, rodziców, bibliotek, instytucji państwowych i samorządowych oraz pozostałych zainteresowanych.

Niepublikowane dotąd opracowania, edycja starych, kolorowych pocztówek, wyjątkowe zdjęcia, prezentacje unikatowych eksponatów i archiwaliów z naszego terenu zaspokoją gusta wszystkich regionalnych koneserów.

Magazyn jest rozprowadzany za pośrednictwem szprotawskich księgarni: ul. Andersa tel. 0-68/376 24 95 i Rynek tel. 0-68/376 33 63.

Zapraszamy do współpracy, wyrażania opinii i sugestii, abyśmy wspólnie tworzyli nową lokalną i użyteczną nam wszystkim tradycję.

Łączę wyrazy szacunku

Maciej Boryna
 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]