ZB 1(191), styczeń 2004
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Zapowiedzi
 

DNI ZIEMI "CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ"

DNI ZIEMI "CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ" 8 - 9.5.2004 w Bałtowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego odbędą się Dni Ziemi pod hasłem "Chrońmy różnorodność".

PROGRAM IMPREZY

Klub "Bałtek":

W sali kawiarnianej na parterze zaprezentowana zostanie wystawa makrofotografii Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych pt. "Małe jest piękne". Złożonej z 40 fotografii wystawie towarzyszyć będzie wystawa terrariów z owadami przygotowanymi przez studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.

W formie zapowiedzi warsztatów archeologicznych eksponowana będzie czaszka nosorożca włochatego, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rekonstrukcją głowy, sporządzonej na zamówienie Discovery przez Panią Martę Szubert.

Na piętrze Klubu "Bałtek" zostanie przygotowana sala, w której odbywać się będą prezentacje przeźroczy z wypraw Towarzystwa Geologicznego "Spirifer" pt. :

  • "Maroko - fabryka skamieniałości"
  • "Madagaskar - ginący świat"
  • "Ałtaj - lodowce, porzeczki..."

Kamieniołom w Skarbce:

Na terenie kamieniołomu zostaną przeprowadzone warsztaty archeologiczne, nad którymi pieczę sprawować będą archeolodzy z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Powstanie rekonstrukcja szałasu myśliwych paleolitycznych i warsztatu produkcji ozdób. Zaprezentowane zostaną techniki sporządzania malowideł naskalnych, praktyki szamańskie, strzelanie z łuku i inne techniki łowieckie.

Bałtów - plener:

W obrębie zespołu pałacowo-parkowego odbędzie się w formie festynu i warsztatów prezentacja zaproszonych organizacji i instytucji. Przygotowane zostaną stoiska wydawnictw o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i krajoznawczej. Podczas festynu będzie można nabyć wyroby rękodzieła ludowego z terenu regionu świętokrzyskiego. Ciekawostką będą stoiska, na których zaprezentowane zostaną wyroby pochodzące z Maroka i Madagaskaru. Obok organizacji i instytucji przedstawiona zostanie oferta gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

Atrakcję stanowić będzie wystawa inkluzji bursztynowych pana Zbigniewa Hudeczka i kolekcja agatów z Gór Kaczawskich galerii GeoCentrum działającej przy Muzeum Ziemi PAN i ostrowieckiej firmy "Kamyk".

W sobotni wieczór na przygotowanej przez organizatorów scenie odbędzie się koncert. Po raz pierwszy w Bałtowie wystąpi m.in. Zespół Amotywacyjny, grający na bębnach muzykę zachodnioafrykańską. Wystąpią też zespoły jazzowe związane z ostrowieckim MCK.

Stowarzyszenie "Bałt" zadba o organizację spływów tratwami i kajakami po rzece Kamiennej. Dla gości spoza powiatu ostrowieckiego przygotowano specjalne ścieżki i trasy turystyczne z profesjonalną obsługą przewodnicką z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Towarzystwo Geologiczne "Ryft" z Warszawy zadba o to, aby turyści zainteresowani skamieniałościami i geologią okolic opuścili Dni Ziemi zadowoleni. W miejscach odsłonięć geologicznych przygotowane zostaną małe wystawy skamieniałości jurajskich. Będzie można zasięgnąć informacji o sposobach prowadzenia kolekcji skamieniałości, spróbować trudnych technik ich preparacji i zrozumieć, jak powstały i zachowały się tropy dinozaurów z okolic Bałtowa.

Bałtów - pałac:

W pomieszczeniach pałacu zaprezentowana zostanie kolekcja zdjęć Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pt. "Dzika Polska".

Bałtów - młyn:

W zabytkowym młynie (lub w pałacu) odbędą się projekcje filmów o tematyce przyrodniczej udostępnione przez Studio Filmowe Tatra Live.

Powyższy program imprezy może ulec zmianie. Osoby, organizacje, instytucje zainteresowane udziałem lub otrzymaniem zaktualizowanego programu prosimy o kontakt:
piotrmenducki@wp.pl z dopiskiem "Dni Ziemi".
Informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów:
Ewa Gawlik 0-41/265-38-22,
Piotr Menducki 0/506-755-010
lub pisząc na adres - Stowarzyszenie "Bałt" 27-423 Bałtów 55.
Od końca marca program imprezy powinien być dostępny pod adresem "A HREF="HTTP://www.dniziemi.ostrowiec.info">www.dniziemi.ostrowiec.info

Dotychczas (tj. do 12.1.2004) udział w imprezie potwierdziły m.in.: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ZB, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Badań Ochrony Przyrody.

Wśród organizatorów i instytucji wspomagających znalazły się: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd Gminy Bałtów, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Liga Ochrony Przyrody - Kielce, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyskim, Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych - Okręg Mazowiecki, Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Geologiczne "Ryft", Towarzystwo Geologiczne "Spirifer".KONFERENCJA "KRYTERIA OCHRONY EKOSYSTEMÓW"

Organizatorzy:

Polska Akademia Nauk Komitet Ekologii,
Polska Akademia Nauk Komitet Ochrony Przyrody,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska.
Termin: 25.6. - 27.6.2004
Kontakt:

Prof. dr hab. Adam Barcikowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. 0-56/611 47 74
e-mail: barcik@biol.uni.torun.pl

Nadesłał:

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl
53 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO - "PRZYRODA POLSKA W EUROPEJSKIM DZIEDZICTWIE DÓBR NATURY"

Kolejny, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (PTB), zaprezentuje dorobek botaników polskich z ostatnich kilku lat. Sesja plenarna odbędzie się pod hasłem: "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury".

Organizatorzy:

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego,
Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Bydgoski,
Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Toruński,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.

Termin: 6 - 11.9.2004, Toruń - Bydgoszcz
Kontakt:

Prof. dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. 0-56/611 47 24
e-mail: wgfiedor@biol.uni.torun.pl

Nadesłał:

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl

Polskie Towarzystwo Ekologiczne
ul. Nowy Świat 72
00-927 Warszawa
tel. 0-22/697 89 03
fax: 0-22/6978903Warszawa 23.1.2004

Uprzejmie zapraszam na zimowe zebranie Polskiego Towarzystwa Ekologicznego pt. "Ekologia a samoograniczanie gatunku ludzkiego", które odbędzie się w Warszawie 21.2.2004 (sobota) o godz. 1100, na wydziale Biologii UW, ul. Miecznikowa 2 s. 103 (odjazd z Dw. Centralnego autobusem 175 lub tramwajami 7, 9, 25. Dojście od ul. Pasteura - duży jasnozielony budynek).

Program zabrania:

  1. Czy "ekorozwój" jest rzeczywiście ekologiczny? (p. Adam Barcikowski, UMK, Toruń).
  2. Analiza energetyczna systemu ekologicznego bez elementu antropogenicznego i z udziałem człowieka (p. Andrzej Nienarutowicz, UMK, Toruń).
  3. Perspektywy ekologii jako rodzaju wiedzy humanistycznej (p. Krzysztof Łastowski, UAM).

Na zebraniu będzie możliwość uregulowania składek. Prosimy o rozwieszenie kolorowych zawiadomień w swoich instytucjach (w widocznych miejscach).

prof. dr hab. Alicja Breymeyer
przewodnicząca PTEkol

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

FOUNDATION FOR THE SUPPORT OF ECOLOGICAL INITIATIVES

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE)
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel. 0-12/6315730, 6315731, 6315732, fax 631-57-31 wew. 104
konto/acct.: PeKaO S.A. O/Kraków 26 1240 1431 1111 0000 10454406
Rynek Gł. 31, S.W.I.F.T. PKOPPLPWKR1
e-mail: biuro@fwie.eco.pl, http://www.fwie.eco.pl
KRS 0000060308, regon 350524261, NIP 676-10-21-929"Zielona Butelka"

oficjalne zakończenie działań projektu "Zielona Butelka" (www.zielonabutelka.eco.pl) oraz uroczyste wręczenie konkursowych nagród nastąpi 23.2.2004 w Pawilonie Sportowo-Dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27 (wjazd od ul. Lubomirskiego, obok dworca PKP i PKS), o godzinie 13.00.

Uroczystość ta związana będzie z otwarciem wystawy najciekawszych prac plastycznych, tematycznie związanych z problematyką ochrony środowiska, przede wszystkim zwrotnych opakowań szklanych. Wystawa będzie czynna codziennie, do 27 lutego b.r.

Współorganizatorem wystawy jest Koło Naukowe Ekologii Wyrobów Akademii Ekonomicznej. Sponsorem konkursowych nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Krakowa.

Koordynatorki projektu:

Iwona Głuszyńska
Bernadeta Jękot

Skład komisji oceniającej:

  • Iwona Głuszyńska
  • Bernadeta Jękot
  • Tomasz Walkowicz
  • Michał Olszewski - dziennikarz "Gazety Wyborczej"Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych
Problemów Techniki
Fundacja Sendzimira
USA
International Institute
for Applied Systems
Analysis, Austria

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW NOWE PODEJŚCIE DO WYZWAŃ W BIZNESIE, POLITYCE I EKOLOGII

Kurs "Modelowanie komputerowe złożonych systemów" ma na celu przedstawienie systemowych narzędzi do tworzenia komputerowych modeli układów złożonych, które znajdują zastosowanie w biznesie, ekologii, sektorze publicznym i wielu dziedzinach akademickich. Kurs będzie prowadzony w sposób interaktywny za pomocą gier, zajęć w laboratorium komputerowym, projektów grupowych, dyskusji oraz wykładów. W jego ramach przewidziane są dwa spotkania (12 - 14.3.2004, 3 - 4.4.2004) na Politechnice Wrocławskiej oraz indywidualna praca w systemie nauczania na odległość. Warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia są przyjmowane do 22.2.2004.

WYZWANIE

Żyjemy w złożonym świecie skomplikowanych zależności, gdzie najprostsze działanie może wywołać zaskakujące i trudne do ogarnięcia konsekwencje. Chociaż staramy się zrozumieć złożoność i przemiany, które się dokonują, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nasza wiedza i umiejętności są zbyt ograniczone. Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani nagłymi katastrofami. Pełne dobrych intencji strategie, plany i technologie, mające na celu rozwiązanie problemu, często pogarszają sytuację lub tworzą nowe problemy.

JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM ROSNĄCEJ ZŁOŻONOŚCI I PRZYSPIESZAJĄCYCH ZMIAN?

Efektywne podejmowanie decyzji w złożonych systemach, wymaga od nas, abyśmy używając narzędzi systemowych, przekroczyli granice naszego pojmowania świata. Dynamika systemów jest nową dziedziną zawierającą zestaw narzędzi koncepcyjnych oraz metod modelowania komputerowego. Modele komputerowe pozwalają nam badać dynamikę przyszłości i przeszłości, umożliwiając projektowanie bardziej efektywnych strategii i organizacji. Zakres zastosowań dynamiki systemów obejmuje m.in. planowanie, zarządzanie, modelowanie systemów społecznych, symulacje dotyczące gospodarowania energią i środowiskiem naturalnym. Jest to gwałtownie rozwijająca się dziedzina - w czasie ostatniej dekady wiele czołowych korporacji, firm konsultingowych, agencji rządowych i organizacji pozarządowych korzystało z dynamiki systemów przy rozwiązywaniu kluczowych problemów.

DODATKOWE INFORMACJE:

Fundacja Manus
tel. 0-71/32 03 961
e-mail: cmcs@manus.pl
http://dyna.if.pwr.wroc.pl/cmcs


 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]