ZB 1(191), styczeń 2004
ISSN 12312126, [zb.eco.pl/zb]
Zieloni
 

PARTIA ZIELONI 2004 ROZPOCZYNA DZIAŁANIA
W KRAKOWIE - DO UNII PO ZMIANY!

W październiku Zieloni zbierali podpisy na listach popierających powstanie partii Zieloni 2004 - teraz rozpoczynają działania w Krakowie. 15.12.2003 powstało Koło Krakowskie partii. Zgodnie z zasadą parytetu, wybrano dwoje współprzewodniczących Koła i dwuosobową komisję rewizyjną.

Na zwołanej 18.12.2003 konferencji prasowej Sławomira Walczewska - współprzewodnicząca Koła Krakowskiego Partii, przedstawiła partię Zielonych jako realną alternatywę w polskim życiu politycznym. Jest to jedyna partia, która aktywnie prowadzi politykę zmian relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami na partnerskie. W programie partii idea demokracji płci zajmuje ważne miejsce. Zieloni realizują ją poczynając od własnego podwórka: we wszystkich władzach partii i na listach wyborczych obowiązuje 50% parytet płci. W Krakowie będziemy dążyć do utworzenia funkcji pełnomocniczki ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz do tego, żeby kobiece organizacje miały więcej poparcia ze strony miasta.

S. Walczewska powiedziała również, że Kraków musi być miastem otwartym na różnorodność. Podkreśliła, że prawa wszystkich mniejszości muszą być respektowane. Chcemy, by Polska była krajem, w którym większość religijna, narodowa czy seksualna nie narzuca mniejszości swoich norm ani hierarchii wartości.

Dariusz Szwed, współprzewodniczący koła krakowskiego Partii powiedział: Lokalny program gospodarczy Zielonych - "Kraków - miasto oszczędne" - opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju - integracji celów społecznych, ekologicznych i gospodarczych m.in. poprzez wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wdrażanie zasady subsydiarności obowiązującej także w polityce Unii Europejskiej i dającej miastu optymalny poziom niezależności w zarządzaniu własnymi zasobami, np. poprzez ograniczenie wielkości podatków wypływających do stolicy. Konieczne są stanowcze działania ograniczające korupcję.

Zieloni akcentują konieczność wspierania rozwoju sektora pozarządowego - to także nowe, efektywne miejsca pracy przynoszące poprawę jakości życia krakowian. Zrównoważony rozwój miasta wymaga także zwiększenia dostępu do informacji i udziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących Krakowa. Z najpilniejszych spraw gospodarczych Szwed wskazał na promocję transportu zbiorowego i powiększanie stref uspokojonego ruchu, oszczędzanie energii i rozwój jej lokalnych, odnawialnych źródeł oraz na konieczność zapewnienia mieszkańcom miasta dostępu do lokalnej, świeżej żywności ekologicznej. Dzięki wdrażaniu tych programów podniesie się jakość życia mieszkańców Krakowa i Małopolski - konkludował.

Partia Zielonych podjęła także działania lobbingowe na rzecz przyjęcia ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich w polskim parlamencie. W związku z wizytą w Krakowie senator RP prof. Marii Szyszkowskiej i towarzyszącej tej wizycie demonstracji Młodzieży Wszechpolskiej, Koło Krakowskie wydało oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwia się wywieraniu nacisku na władze instytucji publicznych przez skrajne ugrupowania prawicowe. Zieloni 2004 przygotowują się do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. O stanowisku partii wobec integracji Polski z Unią Europejską i projekcie ustawy dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu mówił Piotr Rapacz, członek komisji rewizyjnej koła krakowskiego. Największe kontrowersje budzi obowiązek zebrania 15 tys. podpisów przez partie nie zasiadające w polskim sejmie, co godzi w ugrupowania mniejsze i nowo powstałe.

Stanowczo sprzeciwiamy się ordynacji w obecnej postaci i domagamy się, by przybrała postać bardziej demokratyczną. Jeśli to nie nastąpi, wybory do Parlamentu Europejskiego mogą stać się polityczną farsą napisaną przez wielkich graczy polskiej sceny politycznej, którzy chcą zlikwidować obywatelom naszego kraju możliwość wolnego wyboru.
kontakt:
Elżbieta Zapadka
Rzeczniczka Koła Krakowskiego partii Zieloni 2004
tel. 0-693 454 738
mail: e_z@op.pl
www.zieloni.org.pl

Kraków, 18.12.2003
ZIELONI: KRAKÓW MIASTEM OTWARTYM

W czwartek 11.12.2003 gościła w Krakowie, na zaproszenie Kampanii Przeciw Homofobii (oddział Kraków), senator RP prof. Maria Szyszkowska, autorka projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.

Spotkanie zaplanowano na godzinę 14 00 w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ przy ul. Józefa 19. Niestety, dzień wcześniej, w środę po południu, władze Instytutu wycofały swoją zgodę na zorganizowanie dyskusji na jego terenie, argumentując swoją decyzję troską o bezpieczeństwo prof. Szyszkowskiej i brakiem możliwości zapewnienia jej właściwej ochrony, wobec planowanej demonstracji Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej.

Spotkanie zostało przeniesione do III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej 3. Przed rozpoczęciem spotkania członkowie Młodzieży Wszechpolskiej wręczyli prof. Szyszkowskiej miotłę, aby "jak najszybciej odfrunęła z Krakowa".

Przy okazji całego wydarzenia doszło do budzącego oburzenie incydentu. Dwóch członków Kampanii Przeciw Homofobii, organizatora spotkania i przeglądu filmów "Miłość nielegalna", którzy próbowali wejść do Instytutu Psychologii, aby zostawić tam informację o zmianie miejsca spotkania, zostało na "żądanie" demonstrantów spisanych przez policję jako osoby zakłócające "pokojową demonstrację". Sprawa ma być zgłoszona do sądu grodzkiego.

Wobec wypadków, jakie miały miejsce w ubiegły czwartek, Koło Krakowskie partii Zieloni 2004 wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek nacisków wywieranych przez skrajne ugrupowania prawicowe na władze instytucji publicznych. Wyrażamy ubolewanie, że władze Instytutu ugięły się pod presją grupy, której siła leży głównie w używaniu wulgarnych i obraźliwych haseł pod adresem wszystkich, którzy wyznają inny światopogląd i kierują się innymi wartościami.

W Krakowie, noszącym zaszczytne miano "Europejskiego Miasta Kultury", została obrażona senator Rzeczpospolitej. Policja nie interweniowała, spełniając za to "żądanie" radnego, honorowego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, który nie waha się o prof. Szyszkowskiej mówić "współczesna czarownica"; który o ludziach o orientacji homoseksualnej wyraża się jako o "zboczeńcach".

Domagamy się, aby władze miasta Krakowa, władze instytucji państwowych, osoby odpowiedzialne za kształt życia społecznego, politycznego, kulturalnego i religijnego w Krakowie przestały ulegać żądaniom niewielkiej, ale głośnej grupy ludzi, dla których takie kwestie jak wolność światopoglądowa, tolerancja i równe prawa wszystkich obywateli stanowią tylko puste słowa. Potępiamy postawę policji, która nie potrafiła zapobiec znieważeniu urzędu senatora. Domagamy się, aby w demokratycznym państwie policja potrafiła zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom i obywatelkom bez względu na opcję polityczną, jaką ci ludzie reprezentują.

Zieloni 2004, Koło Krakowskie
Kraków, 18.12.2003


kontakt:

Elżbieta Zapadka
Rzeczniczka Koła Krakowskiego partii Zieloni 2004
tel. 0-693 454 738
mail: e_z@op.pl
www.zieloni.org.pl 
Wydawnictwo "Zielone Brygady" [zb.eco.pl]
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych [fwie.eco.pl]