Strona główna 

ZB nr 3(21)/91, marzec '91

ZIELONE BRYGADY PREZENTUJĄ
ruchy, organizacje oraz indywidua ekologiczne w kraju i na świecie:

PÓŁNOCNOPODLASKIE
TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Zapewne niewielu ludzi w Polsce wie, iż kraj nasz jest podzielony przez specyficzne grono ludzi zwanych ornitologami na tzw. regiony ornitologiczne. Obecnie takich regionów jest kilka, opartych w większości na granicach krain geograficznych np.: Mazowiecki, Śląski... ipt. Są one skupione wokół placówek naukowych koordynujących obserwacje prowadzone przez ornitologów i miłośników ptaków na danym terenie.

Na przełomie lat 1984-85 grupa ornitologów mieszkających w Białowieży zdecydowała się na utworzenie nowego regiony, lecz na innych zasadach niż dotychczasowe. Miało być to, formalnie zarejestrowane i uznane przez uprzednie władze, pierwsze w Polsce i jak dotychczas jedyne, Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zjazd założycielski odbył się w maju 1985 roku. Wzieło w nim udział ok. 25 osób. Wśród nich znaleźli się zarówno ludzie zajmujący się ptakami zawodowo i ich miłośnicy. Po ponad rocznych staraniach, po wielu problemach, 18.08.86 r. organizacja została zarejestrowana przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku pod nazwą Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (administracyjnie teren województw białostockiego i łomżyńskiego). Na ich terenie znajdują się takie obszary jak: Puszcza Białowieska, Knuszyńska oraz część Augustowskiej, a także bagienne doliny Narwi i Biebrzy.

Celem tej organizacji jest ochrona ptaków, a zwłaszcza ich siedlisk. Służą temu - prowadzenie obserwacji dotyczących stanu i zmian ich populacji na tym obszarze. Do głównych zadań należy także podejmowanie działań mających na celu ochronę tych terenów przed degeneracją. Do tej pory PTOP przygotowało: materiały do utworzenia Narwiańskiego Parku Krajobrazowego co wpłynęło na jego powołanie; pełne opracowanie dotyczące Puszczy Białowieskiej, oraz wzięło udział w takich akcjach ornitologicznych jak Zimowe Liczenie Ptaków Wodnych czy też Europejski Atlas Ornitologiczny. W celu utorzenia stref ochronnych PTOP zinwentaryzowało gniazda rzadkich ptaków drapieżnych na terenie woj. białostockiego. Obecnie na terenach prowadzone są kontrole oraz rozpoczęto opracowywanie innych miejsc regionu. Działalność PTOP jak już wspomniano wyżej dotyczy również prowadzenia prac na rzecz ochrony środowiska. Do nich należy zaliczyć podjęte działania ratowania Biebrzy i Narwi. PTOP było sprawcą wyjścia na światło dzienne osuszania terenów na środkowej Biebrzy, gdzie we wrześniu zostało zorganizowane spotkanie: rolnicy - decydenci (ZB 10). Wobec braku postępu w zakresie ochrony Biebrzy Towarzystwo rozpoczęło tworzenie własnych rezerwartów przyrody. W roku 1990 powstał pierwszy o powierzchni 8,5 ha. Od kilku lat PTOP monituje władze w sprawie ratowania Bagiennej Doliny Narwi. Odzewu żadnego, a w ubiegłym roku wiosną nad byłymi bagnami śpiewały... SKOWRONKI POLSKIE. Wzorem Biebrzy i tutaj PTOP zdecydowanie jest wkroczyć z akcją tworzenia własnych rezerwatów.

Działalność PTOP opiera się o osoby prowadzące obserwacje na terenie Północnego Podlasia oraz współpracy z decydentami z zakresu ochrony środowiska. Doszło nawet do tego, że dyrektor Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, Bolesław Bielecki, ściśle współpracujący z Towarzystwem, został zwolniony za konfliktowość i brak skłonności do ugody przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Obecnie, mając niczym nie skrępowane ręce, tenże Wydział zatwierdził powstanie wysypiska śmieci na terenie NPK dla kilku okolicznych gmin poprzedzone wycięciem kilku hektarów lasu.

Obecnie organizacja liczy ok. 150 członków. Są wśród nich również ludzie nie związani z tym regionem, a chcący włożyć swój wkład w jego ochronę - prowadząc obserwacje, biorąc udział w akcjach (np. Biebrza), a także płacąc składki członkowskie, co służy między innymi zakładaniu rezerwatów.

Wszystkie osoby które zechciałyby zasilić nasze grono lub byłyby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt:

Północnopodlaskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków
17-230 Białowieża 32
Roman Kalski




ZB nr 3(21)/91, marzec '91

Początek strony